Een opvallende ontwikkeling aan Russische zijde, en een voorteken dat de zaak binnenkort gaat escaleren? De Doema heeft dinsdag in de tweede en derde lezing wetsvoorstellen aangenomen die de straffen, voorzien voor onder meer het weigeren van dienstplicht in tijden van mobilisatie of staat van beleg, verhogen.

Zo wordt het niet uitvoeren van een bevel, of het weigeren deel te nemen aan gevechtsoperaties bestraft tot 3 jaar cel (tot op heden maximum 2 jaar). Indien die weigering ‘ernstige gevolgen’ met zich meebrengt in oorlogstijd, dan kan men tot 10 jaar in de cel vliegen (tot op heden max. 2 jaar). Ook overgave aan de vijand in oorlogstijd wordt strafbaar gesteld met 10 jaar cel.

Wie iemand ‘dwingt’ om aan z’n dienstplicht te verzaken in tijden van mobilisatie, staat van beleg of oorlogstijd, kan een celstraf van 15 jaar krijgen.

Iedereen in Rusland die militaire dienstplicht heeft gehad, kan bij mobilisatie worden opgeroepen.

Samengevat: De Doema heeft dinsdag in de tweede en derde lezing een wet aangenomen waarin de perioden van mobilisatie, de staat van beleg en oorlogstijd worden aangemerkt als verzwarende factoren bij strafrechtelijke veroordelingen.

Zijn ze van plan om binnenkort te mobiliseren?

Bron: TASS