Op dit moment zijn er in de diverse regio’s in Donbass, die momenteel onder Russische controle staan, referendums van start gegaan. De bevolking mag er stemmen of ze al dan niet bij Rusland willen horen. Uiteraard kunnen we al raden naar de uitkomst van die referenda: het antwoord zal ‘ja’ zijn, ‘wij willen bij Rusland horen’.

Vervolgens zal Poetin, net zoals hij gedaan heeft in 2014 bij de Krim, een decreet ondertekenen om de annexatie van die gebieden officieel te maken. Vanaf dan zijn die Russisch grondgebied. Het Westen zal die annexatie uiteraard niet erkennen, maar indien daar dan een door de NAVO geleverde raket neerkomt, zal dit als een aanval op Russisch grondgebied beschouwd wordeneen aanval op Rusland zelf. En wat zei Dmitry Medvedev onlangs nog? Dat Rusland bereid is die gebieden – eens geannexeerd – te verdedigen met ieder soort van wapen in het Russische arsenaal, inclusief nucleaire wapens… Indien Rusland dan een (tactische) nucleaire raket afvuurt op Oekraïne, zal de VS – zo heeft Biden gezegd op de Algemene VN-Vergadering – krachtig terugslaan. We hoeven daar geen tekening bij te maken.

We staan aan de vooravond van de grote gebeurtenissen. We hopen dat u voorbereid bent…