Diegenen die nu nog moeten beginnen ‘preppen’, of materiële voorbereidingen treffen voor de aankomende crisistijd die vlak voor de deur staat, zijn echt wel aan de late kant. Veel mensen zijn door de op touw gezette ‘coronacrisis’ wakker geworden, en hebben initiatief genomen om zich voor te bereiden op ergere tijden. We kregen nog ruim voldoende de tijd om dat te doen. Sommige mensen weten al langer- op basis van profetieën en/of correcte informatie van specialisten en analisten (denk aan Alex Jones, Mike Adams en anderen) – dat er een slechte tijd zit aan te komen, en hebben dienovereenkomstig wijs gehandeld. De tijd om te ‘preppen’ raakt stilaan voorbij. De tijd van de survival – het overleven in je eigen huis – komt met rasse schreden dichterbij.

Blikken en droog voedsel kan men vandaag nog altijd inslaan. Begin dit jaar was dat anders: toen was er even rantsoenering van bepaalde producten zoals olie, bloem,…; een voorafbeelding van wat ons nog te wachten zal staan – maar dan veel strenger en erger.

De goedkoopste petroleumkachel in de Hubo bijvoorbeeld, kost nu al meer dan 80 euro, terwijl die vorig jaar nog geen 50 euro kostte. Petroleum zelf kost ook al meer dan 53 euro voor 20 liter, terwijl dat vorig jaar nog 39 euro was. Bruinkoolbriketten zijn er nu de goedkoopste brandstof (ca. 5 euro voor 10 kg). Alles wordt zienderogen almaar duurder.

Houtbriketten bijvoorbeeld, kosten nu bij brandstofhandelaren bijna 3x zoveel als in 2021. RUF briketten (de goedkoopste) waren toen 2,55 euro per pak van 10 kg. Nu is dat 7 euro per pak.

Ook op tweedehands websites is er almaar meer schaarste aan bvb. brandhout. Wie vorig jaar nog makkelijk aan gratis brandhout geraakte, moet daar nu veel meer moeite voor doen. Er zijn véél meer mensen die elke dag de advertenties afschuimen.

Een voorbeeld die wij deze morgen zagen: zo was er een zoekertje met gratis fruitbomen (van een fruitkwekerij) die mochten afgezaagd worden voor het brandhout, welke pas gisterenavond geplaatst was (ca. 20 uur). Het was deze morgen reeds 243 keer bekeken en 9 keer ‘geliked’, waarna het zoekertje werd verwijderd. Het stond er nog geen dag op!

Men maakt bijna geen kans meer.

Men kan – als men wil – nog aan veel zaken geraken, maar het is veel moeilijker, of men betaalt er wel veel meer voor dan pakweg 6 maand of een jaar geleden.

De oorlog in Oekraïne zal op een gegeven moment zich uitbreiden naar Europa. Black-outs maken hun opwachting. In Oekraïne werden gisterenmorgen diverse grote steden gebombardeerd, waarbij kritische infrastructuur werd vernietigd. Deze morgen vielen er weer bommen. In heel wat gebieden zitten ze zonder stroom en internet, en wie weet voor hoe lang? Wie daar nog moet beginnen kaarsen inslaan, of petroleumlampen, en brandstof aanschaffen, of een voedselvoorraad aanleggen, is ruimschoots te laat. De tijd van survival is daar in veel gebieden al begonnen, en zeker in de regio’s die door bombardementen al verwoest zijn.

Laat de situatie in Oekraïne een les wezen: wacht niet tot het te laat is. Morgen kan ook hier de stroom plots uitvallen, hetzij door bombardementen, hetzij door een ‘cyberaanval’. Klaus Schwab van het WEF heeft in 2020 nog zelf gezegd dat dit kan (en zal?) gebeuren, tijdens “Cyber Polygon 2020” in samenwerking met Sberbank, een Russische staatsbank, én de Russische overheid nota bene (de Russische premier gaf toen de inleidende speech)…

Cyber Polygon 2021 focuste zich dan op een cyberaanval op financiële instellingen. Sindsdien werden heel wat ‘simulaties’ gehouden en ‘waarschuwingen’ gegeven, onder andere door de ECB, de EU. Sinds de energiecrisis worden ook almaar meer waarschuwingen gegeven voor een grote stroomuitval deze winter.

Maar uiteindelijk is de materiële voorbereiding slechts één aspect van onze voorbereiding. Het zal de tijd van nood dragelijker maken – we zullen ons kunnen verwarmen, we zullen (warm) voedsel in onze mond kunnen stoppen en we zullen licht hebben in de living als het buiten donker is.

Zorg voor wat voedsel, maar ook geen onnoemelijke voorraden voor jaren. Een paar maand is al voldoende, en zelfs minder kan ook. God kan en zal uw voorraad vermenigvuldigen als dat nodig is, zoals Hij deed bij de weduwe van Sarepta ten tijde van Elia, of zoals Jezus deed bij de broodvermenigvuldiging. Maar als God door zijn profeten vraagt om zich voor te bereiden – zoals Hij Jozef opdroeg de graanschuren te vullen voor de tijd van de hongersnood in Egypte en omstreken of zoals Hij Noach opdroeg een ark te bouwen – dan moeten wij daar gehoor aan geven in de mate van het mogelijke. Noach zei toch ook niet: ik ga geen ark maken, want ik vertrouw op God! Dat is vermetel vertrouwen.

Maar ook onze geestelijke voorbereiding is uiteraard noodzakelijk, en eigenlijk zelfs het noodzakelijkste. Sterk u door het gebed, en spendeer méér tijd in gebed of geestelijke lezing, en stel uw vertrouwen op God en maak u ook niet teveel zorgen. Want survival gaat niet enkel over voedsel in onze mond steken, maar ook om onze geest overeind houden temidden van de ellende, zodat we er ook kunnen zijn voor anderen die hulp zouden nodig hebben.

Maar als de crisis eens goed en wel begonnen is, zal de tijd van het preppen voorbij zijn. Mike Adams publiceerde onlangs nog een podcast met als uitgesproken, maar treffende titel: ‘KIES NU: binnenkort zul je een PREPPER zijn, of een LIJK.’