Het Volksleger van Noord-Korea zei vandaag dat de recente reeks rakettesten een oefening waren om “genadeloos” belangrijke Zuid-Koreaanse en Amerikaanse doelen te treffen, zoals luchtmachtbasissen en operatiecommandosystemen, met een variëteit aan raketten die wellicht kernkoppen kunnen dragen. De VS op zijn beurt, heeft reeds gewaarschuwd dat het gebruik van kernwapens door Noord-Korea zal leiden tot het einde van het regime aldaar.

Noord-Korea waarschuwde dat hoe meer de militaire manoeuvres van de vijand blijven voortduren, hoe genadelozer en treffender het Volksleger van Noord-Korea zal reageren.

Ook in de afgelopen dagen heeft de VS gevechtsvliegtuigen gestuurd richting Iran, omdat volgens Saudische inlichtingen het land een aanval zou plannen op de Amerikaanse basis in Irak en doelwitten in Saudi-Arabië, iets wat door Iran wordt ontkend.

Visioenen betreffende de verkiezingen in de VS, opstand en de aanval van Noord-Korea en Iran, en het einde van het regime in Noord-Korea

Dit is een potentieel scenario welke gezien werd door onder meer Vader Michel Rodrigue, Dana Coverstone en nog een zekere Steve uit Engeland: zij zagen dat na de verkiezingen in de VS er grote rellen uitbreken door linkse militanten (BLM, Antifa,…) omdat de Republikeinen wonnen. De meesten (en zijzelf ook) dachten dat dit visioen voor 2020 was, maar het kan twee jaar uitgesteld geweest zijn, tot nu. Vooral de context van hun visioen toont aan dat het niet 2020 kon zijn. De verkiezingen die morgen in de VS plaatsvinden worden als heel belangrijk beschouwd. Indien de Republikeinen deze midtermverkiezingen winnen (omdat de meeste Amerikanen Biden beu zijn), kan dit leiden tot aangestoken rellen van linkse extremisten, waarna de staat van beleg wordt afgekondigd in bepaalde gebieden. Reeds de gouverneur van Californië waarschuwde dat er een ‘rode golf’ aankomt.

Volgens vader Rodrigue (2020) zullen Iran en Noord-Korea, die bondgenoten zijn, besluiten de situatie uit te buiten wanneer dit scenario zich voordoet, en Amerikaanse basissen aanvallen in de periferie van de militaire invloedssfeer van Amerika: de Perzische/Arabische Golf, Zuid-Korea en Japan.

Noord-Korea zou minstens 7 Nucleaire raketten (ICBM’s – Intercontinentale ballistische raketten) afvuren op de VS (grote steden). Het is redelijk aan te nemen dat Noord-Korea ook kernwapens gebruikt op Amerikaanse basissen in Zuid-Korea en Japan. In de nasleep van de nucleaire aanvallen in Azië en de VS, zal het internationale vrachtvervoer vanuit Azië worden beperkt en zullen binnenlandse vracht- en voedselverzendingen binnen de VS worden belemmerd. Dana Coverstone zag in de maand december (hij dacht 2020, maar het was duidelijk een ander jaar) geen kerstverlichting in de VS, mensen die thuis zonder verwarming zaten, ook geen enkel goederentranspor (Baltic Dry Index was 0), en hele rijen mensen bij de voedselbedeling.

Opmerkelijk in dit verband zijn de visioenen van ‘Steve’, een katholieke ex-militair uit Engeland (die anoniem wenst te blijven). Ook hij sprak van 7 nucleaire raketten afgevuurd door Noord-Korea op de VS, maar hij gaf niet de timing.

Visioen van 3 oktober 2017: hoe de oorlog eindigt

Op het werk vanmorgen had ik een kort visioen over het gevolg van een oorlog met N-Korea. Ik had niet door hoe de oorlog begon. Ik zag alleen het eindresultaat.

China: Het visioen begon met een uitzicht op de grens tussen China en N-Korea en het was net na de nederlaag van het N-Koreaanse regime. China viel met tegenzin N-Korea binnen en bezette het. De Chinese leiders voelden zich opgezadeld met een puinhoop gecreëerd door de VS, Z-Korea en Japan. China moest N-Korea binnenvallen omdat Amerikaanse, Z-Koreaanse en Japanse steden door brand waren verwoest en die regeringen zich concentreerden op het herstel van binnenlandse rampen. De drie naties waren economisch of militair niet in staat N-Korea te bezetten of opnieuw op te bouwen. De hele stemming in die drie landen was er een van rouw.

Ik merkte dat China om milieuredenen niet gedeeltelijk N-Korea wilde binnenvallen en dat slechts met een beperkt aantal troepen zou doen. Ik voelde dat een groot deel van het land onbewoonbaar (dood) was, maar ik zag de bron van de besmetting niet. Ik heb niet opgemerkt of N-Korea was besmet was door radioactieve neerslag. Desalniettemin zou het heel goed kunnen dat de terughoudendheid van China om het land binnen te dringen, was omdat het op grote schaal besmet was met nucleaire neerslag, maar ik heb het niet opgemerkt.

Zuid-Korea: Vervolgens merkte ik dat de Z-Koreaanse leiders zowel boos als geschokt waren door de grote brand die zoveel slachtoffers had gemaakt. Ze waren boos op N-Korea, maar het land was op grote schaal vernietigd. De meeste leiders en een groot deel van het leger van N-Korea waren vernietigd. Alleen de arme mensen en soldaten bleven over, die niet verantwoordelijk waren voor de beslissingen van de regering van N-Korea. Het leek erop dat Seoul, door brand was verwoest en dat de regering van Z-Korea voor haar eigen mensen zorgde. Ik kreeg de indruk dat, hoewel de leiders zich zorgen maakten over de N-Koreaanse burgers, het helpen van hun eigen inwoners in hun land voorrang had boven het helpen van de N-Koreanen. Desalniettemin stuurde Z-Korea wat hulp naar hen.

Japan: Ik merkte ook dat Japanse leiders zich schaamden en vernederd waren dat er een tweede nucleaire aanval in Japan had plaatsgevonden. Japanse leiders schaamden zich omdat ze de dood van hun inwoners niet konden voorkomen, zoals ze hadden gehoopt. Blijkbaar werkten de raketinterceptors niet zoals gehoopt of waren er te veel raketten om te onderscheppen. Ik was in de war omdat het niet duidelijk was of er twee nucleaire aanvallen van N-Korea tegen Japan hadden plaatsgevonden of dat er slechts één nucleaire aanval was, die historisch gezien werd beschouwd als een tweede nucleaire aanval omdat de eerste aanvallen plaats hadden gevonden in 1945.

VS: Ik merkte dat de Amerikaanse marine erg stil was over de gevolgen van de oorlog. Het leek erop dat de raketafweersystemen niet hadden gewerkt zoals bedoeld was en de Japanse steden waren verwoest door raketaanvallen uit N-Korea. Het lijkt erop dat er een mix was van nucleaire en conventionele raketaanvallen uit N-Korea. Ik wist niet zeker of er Amerikaanse schepen door N-Korea tot zinken waren gebracht.

In de VS zelf waren veel steden verwoest en de reacties van mensen varieerden van gevoelloosheid, ongeloof, verontwaardiging en angst. […] De VS was overweldigd door veel burgerslachtoffers en een humanitaire ramp.

Rusland: Rusland had zich niet in de oorlog gemengd en bevond zich nu samen met China als een machtige natie. China had de mantel van wereldleiderschap geërfd en zou de wereld opnieuw vormgeven om aan zijn belangen te voldoen.

Dat werd allemaal waargenomen in een kort visioen van de regio in Azië en de VS.

Visioen van 9 mei 201: de nasleep

Pyrrusoverwinning (schijnoverwinning) van de VS op Noord-Korea. Aan het einde van de eucharistische aanbidding kreeg ik een ander visioen over de gevolgen van het Koreaanse conflict waarvan ik eerder getuige was geweest op 3/10/2017. Het nieuwe visioen had betrekking op enkele internationale implicaties van het conflict. Het nieuwe visioen vond plaats tijdens aanbidding en had de kenmerken van het eerdere visioen, dus ik denk niet dat het bedrog was door boze geesten.

Het visioen begon met uitzicht op de stad Seoul, Z-Korea, en dat de stad in puin lag. Het aantal 500.000 kwam in me op. Sommige mensen uit Seoul waren nog in de stad, maar anderen waren geëvacueerd. De mensen kregen het advies van de autoriteiten om voorzichtig te zijn en niet-ontplofte artilleriegranaten te vermijden.

Ik geloof dat de ruïnes werden veroorzaakt door artilleriegranaten van N-Korea die op de stad waren geslagen. Het getal 500.000 zou het aantal artilleriegranaten kunnen zijn die op Seoul zijn afgevuurd of het aantal zou kunnen verwijzen naar het aantal Z-Koreaanse slachtoffers veroorzaakt door de artilleriegranaten.

Vervolgens wilde de Z-Koreaanse regering dat de Amerikaanse troepen Z-Korea zouden verlaten. Het was niet langer nodig dat Amerikaanse soldaten in Z-Korea waren, omdat de N-Koreaanse leider dood was, het N-Koreaanse leger werd verslagen en de twee ‘broers’ (Noord- en Zuid-Korea) zouden samenwerken om hun land te herstellen.

Radioactieve dode zone: Ironisch genoeg kregen de Chinezen wat ze wilden, omdat er nog steeds een bufferzone bestond tussen Z-Korea en China. De bufferzone was een groot gebied van radioactieve besmetting in N-Korea dat het gevolg was van Amerikaanse nucleaire aanvallen, die een vergelding waren voor de N-Koreaanse nucleaire aanvallen op steden in de VS. De VS hadden wraak genomen met nucleaire aanvallen op veel N-Koreaanse doelen.

De radioactieve besmetting in N-Korea was omvangrijk. De fall-out creëerde een dode zone, die fungeerde als buffer om Z-Korea van China te scheiden. Hoewel de radioactieve dode zone ecologisch niet goed was, beschouwden de Chinezen de dode zone vanuit een politiek-militair perspectief als een gelukkige wending.

China regeert nu in Azië: De Amerikaanse militaire aanwezigheid in Azië werd ingekrompen. De vernietiging van verschillende Amerikaanse steden door nucleaire aanvallen had de Amerikaanse economie ernstig beschadigd. Als gevolg hiervan kon de VS het zich niet langer veroorloven om de kosten van een grote buitenlandse militaire aanwezigheid te financieren.

Hoewel de VS werd beschouwd een militaire overwinning te hebben behaald op N-Korea, was het een pyrrusoverwinning omdat de VS zich uit Azië moest terugtrekken en de controle aan China moest afstaan.

De Aziatische landen capituleerden voor de militaire en economische macht van China. Aziatische landen hadden Amerika om twee redenen de rug toegekeerd:

1) Amerika kon zijn veiligheidsgaranties niet langer waarmaken;

2) Geen enkel land wilde nucleaire aanvallen ondergaan zoals Japan en Z-Korea hadden meegemaakt.

De Aziatische landen gaven de VS de schuld voor het veroorzaken van een dergelijke vernietiging in die landen. Als gevolg hiervan vroegen Aziatische landen de VS om de basissen in hun land te verlaten. Zo kreeg China de controle over Azië.

Europese militaire voetafdruk krimpt: Los daarvan was de militaire voetafdruk van de VS in Europa aan het krimpen, maar niet zo dramatisch als in Azië. Dit kwam mede door culturele banden tussen Europa en Amerika.

Rusland maakte later gebruik van deze situatie door de Oekraïne binnen te vallen en de controle over het hele land terug te nemen. Rusland wist dat de VS en de NAVO noch de economische capaciteit noch de politieke wil hadden om de Oekraïne te verdedigen.

Na getuige te zijn geweest van de nucleaire verwoesting die plaatsvond in het Aziatische conflict, wilde geen enkel NAVO-land het risico lopen te worden getroffen of vernietigd door Russische nucleaire raketaanvallen. Rusland wist dit en nam de controle over de Oekraïne over, wetende dat ze het Oekraïense leger gemakkelijk konden verpletteren en niet door de NAVO zouden worden tegengewerkt.

Vlag van de Europese Unie – uit zijn voegen gescheurd: Na dit visioen was ik erg moe en ging naar bed. Terwijl ik in slaap viel, zag ik heel duidelijk de blauwe vlag van de Europese Unie met de gouden sterren. Ik zag dat de naden van de vlag van de Europese Unie uit elkaar waren gescheurd.

Vervolgens zag ik in een ander visioen de betekenis van de gescheurde EU-vlag. Ik zag dat als gevolg van het conflict op het Koreaanse schiereiland de Europese Unie uit haar voegen werd gescheurd. Het betekende dat de individuele landen van de Europese Unie onverzoenlijk verdeeld waren over de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa en erg bang waren dat de VS een oorlog met Rusland zou beginnen die zou resulteren in nucleaire aanvallen op doelen in Europese landen. Daarom eisten sommige Europese landen dat de VS hun militaire basissen zou verwijderen. Als gevolg hiervan nam de militaire voetafdruk van de VS in Europa enigszins af, maar verdween niet helemaal.

Bron: Jpost; Afther The Warning; NBC