Dat er momenteel oversterfte is in Europa staat buiten kijf. De statistieken op EUROMOMO tonen ons echter dat onder de meeste leeftijdsgroepen de oversterfte op dit moment hoger is dan de afgelopen twee jaar, terwijl er van ‘corona’ weinig sprake is. We zien in deze grafieken hét bewijs van de ‘moord-injecties’. Gevallen van agressieve kankers, hartfalen, hersenbloedingen, bloedproppen en noem maar op, zijn zienderogen toegenomen sinds men met de Covid-19-vaccinaties is begonnen in 2021.

De grafieken zijn op basis van gegevens van 27 deelnemende landen of deelgebieden in vnl. Europa (Oostenrijk, België, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitersland, VK).

We hebben de gecumuleerde oversterfte van alle beschikbare jaren (2016-2022, dus een periode van 6 jaar) erbij genomen, ter vergelijking. We zien dat voor alle leeftijden de oversterfte op dit ogenblik het hoogst is sinds 2016, dus zelfs hoger dan de twee voorgaande jaren. We kijken naar de lichtblauwe lijn voor 2022; de donkerblauwe voor 2021 en de grijze voor 2020.

Voor 0-14 jarigen is de oversterfte véél hoger dan 2020 (waar er toen bijna geen oversterfte was), en 2021 (toen er nog geen vaccinatie van kinderen was):

Dan, voor de leeftijdsgroep van 15-44 jaar is de oversterfte ook heel duidelijk; ze is vanaf begin dit jaar een stuk hoger dan 2021, waar men begon met vaccineren, en véél hoger dan het ‘coronajaar’ 2020:

Voor de leeftijdsgroep van 45-64 jaar is de oversterfte gelijk aan het ‘coronajaar’ 2020, een stuk lager dan vorig jaar (vaccinatiejaar):

Voor de oudere leeftijdsgroepen is de geaccumuleerde oversterfte ook min of meer op het niveau van ‘coronajaar’ 2020, en dus toch ook hoger dan alle voorgaande jaren.

De effecten van de Covid-vaccins zijn in de grafieken het duidelijkst zichtbaar in de jongere leeftijdsgroepen (0-14 jaar en 15-44 jaar), waar oversterfte doorgaans laag zou moeten zijn, en nu buitenmate hoog is, terwijl er van ‘corona’ vandaag uiteraard geen sprake is, maar 70 a 80% van deze bevolkingsgroep meerdere keren gevaccineerd is. Bij ouderen lijkt er ook opnieuw een toename van sterfte. Bij alle gevaccineerden is de immuniteit sterk verzwakt en komen, naarmate er meer boosters worden toegediend en er meer tijd verstrijkt, de schadelijke effecten van die vaccins almaar meer boven water.

Het is weeral meer dan twee jaar geleden, maar laten we NOOIT de de ronduit criminele daden, ja de misdaden tegen de menselijkheid van media, overheid en ziekenhuizen vergeten: hoe de ziekenhuizen de patiënten in 2020 verkeerd behandelden en de dood in joegen, en aldus kunstmatig oversterfte creëerden (terwijl de oversterfte nu gecreëerd is door de vaccins). Mensen werden aan beademingsmachines gelegd met intubatie, en behandeling met effectieve middelen zonder nevenwerkingen geweigerd. Er werd voortdurend angstpropaganda gezaaid, onder een waar terreurbewind met verplichte mondmaskers, lockdowns, avondklok, verbod op samenkomen in privé-sfeer, kerksluitingen, om de bevolking te conditioneren om ze uiteindelijk in de rij te doen staan voor een experimenteel en gevaarlijk vaccin. En ze zijn daarin geslaagd. De meerderheid van de bevolking is intussen 3 of 4 (of meer) keer gevaccineerd met een experimenteel serum dat nooit besmetting of ziekte heeft tegengehouden, en waar gevaarlijke stoffen zoals grafeenoxide in werden aangetroffen. Zie ons archief omtrent de covid-plandemie.

Zie ook de Belgische film van Bernard Crutzen:

Erin Maria Olewski, een zorgkundige die klokkenluider werd, getuigde: “Ik heb opgenomen hoe ze patiënten vermoorden. Ik registreerde de totale en absolute minachting voor menselijk leven, zei ze. Volgens de video onthulde Olzewski hoe patiënten die herhaaldelijk negatief testten voor COVID-19 werden beschreven als “COVID bevestigd” in hun grafieken, wat leidde tot een hogere vergoeding van uitbetalingen door de overheid. In die tijd voorzag het Department of Health and Human Services (HHS) in wat sommigen “perverse stimulansen” noemden, ingesteld door de overheid COVID-19 relief financiering, die aanzienlijk meer compensatie toekende aan ziekenhuizen als patiënten als COVID-19 positief werden geclassificeerd ($13.000) of als ze aan een ventilator werden gelegd ($39.000). Olzewski gaf aan dat deze stimuleringsmaatregelen een dramatische invloed hadden op wat er in Elmhurst gebeurde. “Weet je, $13.000 om COVID-19 geclassificeerde patiënten op te nemen, en ze namen gewoon iedereen op.” Ze beweerde verder dat met de $39.000 stimulans, het ziekenhuis vervolgens opgenomen patiënten “aan een beademing zou leggen waarvan ze wisten dat ze er dood aan zouden gaan”. Bovendien was er “in sommige gevallen” een bonus van “$10.000 voor elke dode”. Met families die werden weggestuurd en niet in staat waren om toezicht te houden, was het “de perfecte storm, en mensen maakten er misbruik van.

De meesten die in het ziekenhuis belandden waren oudere mensen met onderliggende aandoeningen of comorbiditeiten, wat eveneens het geval is in een normaal griepseizoen. Daarenboven werden (zoals hierboven reed vernoemd) behandelingen toegepast die anders nooit werden toegepast, namelijk intubatie aan de beademingsmachine (een buis wordt in de keelholte gestopt, om lucht in de longen te pompen). Daardoor werden de dodenaantallen kunstmatig opgevoerd, zodat de “pandemie” erg leek. Zie citaat uit de Volkskrant: Dat beademing ook nadelige effecten heeft, is al langer bekend. Ernstig zieke patiënten kunnen zelfs aan de gevolgen ervan overlijden. Aan de ernstigste vorm van beademingsgerelateerde longschade, het acute respiratory distress syndrome, sterft 30 tot 40 procent van de patiënten. ‘Zij hebben ten gevolge van een ziekte of een ongeval al tal van ontstekingen in hun lichaam en als daar een beademingsontsteking bijkomt, ontspoort de zaak en vallen organen uit’, zegt Vaneker. Hij spreekt van ‘de ironie van kunstmatige beademing’: het is een levensreddend middel dat de dood van patiënten kan bespoedigen. Als een long wordt beademd, ontstaat druk van buitenaf op de longblaasjes, legt hij uit, en komen ten gevolge van die stress moleculen vrij. Die hechten aan de Toll 4 receptor, de belangrijkste receptor die is betrokken bij de immuunrespons. Die wordt geactiveerd en maakt ontstekingseiwitten aan, waardoor weer ontstekingscellen worden gevormd. (Bron). Het is bekend dat de griep in geval van complicaties een longontsteking kan veroorzaken. Indien iemand met een longontsteking dan aan zo’n machine wordt gelegd, dan kan de dood in dat geval bespoedigd worden.

De oversterfte in 2022 is nog geen ‘massasterfte’; maar Dr. Geert Vanden Bossche verwacht deze komende winter, wanneer griep en andere infectieziekten weer de ronde zullen doen, een grotere sterfte door dat mensen ten gevolg van hun x aantal boostervaccins geen immuniteit meer zullen hebben en zwaarder ziek zullen worden.

Bron: EUROMOMO