De leiders van de Groep van 20 (G20) hebben een gezamenlijke verklaring afgelegd ter bevordering van een wereldwijde norm voor het bewijs van vaccinatie voor internationale reizen en roepen op tot de oprichting van “wereldwijde digitale gezondheidsnetwerken” die voortbouwen op de bestaande digitale COVID-19-vaccinpaspoortregelingen.

De gezamenlijke verklaring volgde op de afsluiting van de G20-top in Bali, Indonesië, waar de leiders de mondiale uitdagingen en de coördinatie van het beleid als antwoord op onder meer op toekomstige ‘pandemieën’, bespraken.

“Wij erkennen het belang van gemeenschappelijke technische normen en verificatiemethoden, in het kader van de IHR (2005), om naadloos internationaal reizen, interoperabiliteit en erkenning van digitale en niet-digitale oplossingen, met inbegrip van bewijzen van vaccinaties, te vergemakkelijken”, aldus de gezamenlijke verklaring van de G20.

De Internationale Gezondheidsregeling (2005) is een instrument van internationaal recht dat is ontwikkeld onder auspiciën van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en dat een wereldwijd kader vaststelt om te reageren op de internationale verspreiding van ziekten.

De door de WHO gesteunde norm, die in 2007 in werking is getreden, verplichtte landen om de surveillancecapaciteit bij grensovergangen te versterken en voerde een reeks gezondheidsdocumenten in, waaronder internationale vaccinatiecertificaten.

De G20-leiders erkenden niet alleen het nut van het IHR-kader, maar zeiden ook dat zij de lopende “internationale dialoog en samenwerking over de oprichting van betrouwbare wereldwijde digitale gezondheidsnetwerken als onderdeel van de inspanningen om de preventie van en de reactie op toekomstige pandemieën te versterken” ondersteunen.

Zij voegden eraan toe dat deze wereldwijde digitale gezondheidsnetwerken “moeten voortbouwen op het succes van de bestaande normen en digitale COVID-19-certificaten”.

Het is zonneklaar dat dit wereldwijd gestandaardiseerd vaccinatiepaspoort een verdere opstapt is naar het zogenaamde ‘merkteken van het beest’.

Bron: Epoch Times

Advertentie