In een interview met CGTN (China Global Television Network) op 22 november zei Klaus Schwab van het World Economic Forum (waartoe ook onze leiders zoals De Croo en Rutte, Macron, Trudeau, enz. behoren via het Young Global Leader programma van het WEF) dat China “een rolmodel voor vele landen” is en dat hij een systemische transformatie van de wereld wil zien, vnl. richting het Chinese model. Het is niet de eerste keer dat Schwab China of de Chinese leider Xi Jinping prijst.

Hij sprak over de afgelopen G20 top in Indonesië, en dat er nu een basis gecreëerd werd voor een systemische transformatie van de wereld.

“Nu werd de basis gevormd. Maar we moeten een stap verder gaan. We moeten een strategisch gemoed hebben, we moeten de wereld van morgen construeren. Het is een systemische transformatie van de wereld. Zodus wij moeten definiëren hoe de wereld er zou moeten uitzien, waar we willen in uitkomen na deze transformatie.”

Verder zei hij:

Ik hoogacht China’s verwezenlijkingen, die fenomenaal zijn gedurende de afgelopen 40 jaar. Ik denk dat het een rolmodel is voor vele landen, maar ik denk ook dat we het aan elk land afzonderlijk moeten laten om eigen beslissingen te nemen over welk systeem het wil implementeren. Ik denk dat we zeer zorgvuldig moeten zijn wat betreft het opleggen van systemen. Maar het Chinese model is zeker een zeer aantrekkelijk model voor een aanzienlijk aantal landen.

Wat betreft de toespraak van Xi Jinping op het recente Partijcongres van de CCP wat betreft de koers de ze willen varen:

“Ik kijk er heel erg naar uit om – en we hebben het gezien bij het Partijcongres – ik kijk er erg naar uit om een sterke Chinese stem te hebben in Davos om nog beter aan de wereld uit te leggen wat het betekent voor globale samenwerking en globale ontwikkeling.

Bron: Infowars

Advertentie