In de mainstream media lezen we dat onze politici ervan overtuigd zijn dat Oekraïne zal winnen. NAVO-baas Jens Stoltenberg zei vandaag nog dat ‘meer wapens voor Oekraïne’ de enige weg is naar vrede. Maar aan Russische zijde kijken ze daar anders tegenover. Onlangs merkte Vicevoorzitter van Ruslands Nationale Veiligheidsraad, Dmitry Medvedev, op dat een nucleaire grootmacht niet kan verliezen in een conventionele oorlog.

Vorige week donderdag nog zei Medvedev in een post op Telegram, betreffende de verklaringen die op het WEF in Davos werden gemaakt dat ‘Rusland moet verliezen in Oekraïne’, dat “nucleaire grootmachten niet verliezen in belangrijke conflicten waarvan hun toekomst afhangt, en dit voor iedere Westerse politicus zou moeten duidelijk zijn.”

“Het komt bij Westerse politici niet voor dat ze de meest evidente conclusie trekken dat een nederlaag van een nucleaire macht in een conventionele oorlog een nucleaire oorlog kant ontketenen. Nucleaire machten hebben nooit grote conflicten verloren waar hun toekomst van af hangt,” aldus Medvedev.

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, merkte vandaag op dat de verklaring van Medvedev “overeenstemt met de Russische nucleaire doctrine”.

Hoe het ook zij, dat Oekraïne gaat winnen en Rusland een nederlaag accepteert, daar moeten we niks van geloven. Dat Europa spoedig in een puinhoop zal veranderen is waarschijnlijker.

Visioen uit 1968

In 1968 kreeg in Valdes, Noorwegen een oude vrouw van 90 jaar een visioen van God over de eindtijd. De evangelist Emmanuel Minos noteerde het, en maakte het jaren later bekend.

Zij zag het moreel verval van de maatschappij en een grote geloofsafval in haar land en in heel Europa. Vlak voor het begin van de derde Wereldoorlog zag ze Europa overspoeld worden met migranten, dan zal Jezus komen (zoals voorzegd: de Waarschuwing) en dan breekt de Derde Wereldoorlog uit, die volgens haar een korte maar destructieve oorlog zal zijn.

Dit is wat ze zei:

Een lauwheid zonder weerga zal zich meester maken van de christenen, een afvallen van het ware, levende christendom. De christenen zullen niet openstaan voor indringende prediking. Zij zullen niet, zoals in vroegere tijden, willen horen over zonde en genade, wet en evangelie, bekering en herstel. In plaats daarvan zal er een substituut komen: het welvaartschristendom. Het belangrijkste zal zijn om succes te hebben, om iets te zijn; om materiële dingen te hebben, dingen die God ons nooit op deze manier heeft beloofd. Kerken en gebedshuizen zullen steeds leger worden. In plaats van de prediking die we al generaties lang gewend zijn -zoals: neem je kruis op en volg Jezus- zullen entertainment, kunst en cultuur de kerken binnendringen waar er bijeenkomsten voor bekering en opwekking hadden moeten zijn. Dit zal duidelijk toenemen vlak voor de wederkomst van Jezus.

Er zal een morele desintegratie zijn die het oude Noorwegen nog nooit heeft meegemaakt. Mensen zullen als getrouwd samenleven zonder getrouwd te zijn. Veel onreinheid voor het huwelijk, en veel ontrouw in het huwelijk zal vanzelfsprekend worden, en het zal vanuit elke hoek gerechtvaardigd worden. Het zal zelfs christelijke kringen binnendringen en we zullen het toelaten – zelfs zonde tegen de natuur. Vlak voor Jezus’ wederkomst zullen er tv-programma’s zijn zoals we nog nooit hebben meegemaakt. [De TV zal gevuld zijn met zulk gruwelijk geweld dat het mensen leert elkaar te vermoorden en te vernietigen, en het zal onveilig zijn in onze straten. De mensen zullen kopiëren wat ze zien. Er zal niet slechts één “zender” op TV zijn, het zal gevuld zijn met “zenders.” [Ze kende het woord “zender” dat we tegenwoordig gebruiken niet. Daarom noemde zij ze stations. -E. Minos]. TV zal net als de radio zijn waar we vele “zenders” hebben, en het zal gevuld zijn met geweld. De mensen zullen het gebruiken voor vermaak. We zullen verschrikkelijke scènes van moord en verwoesting zien, het ene na het andere, en dit zal zich verspreiden in de maatschappij. Er zullen ook seksscènes op het scherm te zien zijn, de meest intieme dingen die in een huwelijk plaatsvinden.” Toen zei de oude vrouw: “Het zal gebeuren, en jullie zullen het zien. Alles wat we vroeger hadden zal worden afgebroken, en de meest onfatsoenlijke dingen zullen voor onze ogen voorbijgaan.”

Mensen uit arme landen zullen naar Europa stromen. (Ze zullen ook naar Scandinavië komen – en Noorwegen. Het zullen er zoveel zijn dat de mensen een hekel aan hen krijgen en hard tegen hen worden. Ze zullen worden behandeld als de Joden voor de Tweede Wereldoorlog. Dan zal de volle maat van onze zonden bereikt zijn (Ik protesteerde tegen de immigratiekwestie. Ik begreep het toen niet. E. Minos.)

“Ik zal het niet zien, maar jullie wel. Dan komt Jezus plotseling (De Waarschuwing?) en breekt de Derde Wereldoorlog uit. Het zal een korte oorlog zijn.” (Ze zag het in het visioen.)”Alles wat ik eerder aan oorlog heb gezien is slechts kinderspel vergeleken met deze, en hij zal worden beëindigd met een nucleaire bom. De lucht zal zo vervuild zijn dat men geen adem kan halen. Het zal verschillende continenten bestrijken, Amerika, Japan, Australië en de rijke landen. Het water zal worden geruïneerd (vervuild?). We kunnen de grond niet meer bewerken (landbouwactiviteiten vallen stil). Het resultaat zal zijn dat slechts een rest overblijft. De rest in de rijke landen (of toch een deel) zal proberen te vluchten naar de arme landen, maar die zullen ons net zo hard aanpakken als wij hen.”Ik ben zo blij dat ik het niet zal meemaken, maar als de tijd nadert, moet je moed vatten en dit vertellen. Ik heb het van God ontvangen, en niets ervan gaat in tegen wat de Bijbel vertelt.

Bron: TASS, Charismanews

Advertentie