De VS staat aan de vooravond van crisis, en er spelen twee zaken: het schuldenplafond dat is bereikt op 19 januari en de verklaring van Saudi-Arabië in Davos dat het ook bereid is andere munteenheden dan de dollar te accepteren voor betalingen voor olie (wat het einde van de petrodollar kan/zal betekenen).

Op 19 januari 2023 hebben de Verenigde Staten het schuldenplafond bereikt. Het schuldenplafond van de VS is voor het laatst verhoogd in december 2021 en bedraagt nu 31,4 biljoen dollar ($31.400.000.000.000).

Momenteel maakt het ministerie van Financiën gebruik van “buitengewone maatregelen” om een wanbetaling te voorkomen, maar die zullen slechts enkele maanden duren (en mogelijk zijn ze op 5 juni 2023 opgebruikt). Volgens rapporten van Wells Fargo, als de Verenigde Staten het schuldplafond niet verhogen, zal de regering ergens tussen begin juli en begin september beginnen met het in gebreke blijven van haar schulden. Het ministerie van Financiën zou dan ofwel de betalingen aan obligatiehouders moeten staken, ofwel onmiddellijk de betaling moeten beperken van fondsen die verschuldigd zijn aan verschillende bedrijven en individuen en die door het Congres waren gemandateerd maar niet volledig gefinancierd. Beide situaties zouden waarschijnlijk leiden tot een wereldwijde economische ineenstorting. Ook zou de federale regering, als zij geen nieuwe schuld zou kunnen uitgeven, gedwongen zijn bezuinigingen op te leggen die in totaal 5% van de omvang van de Amerikaanse economie zouden bedragen.

Minister van Financiën Janet Yellen vertelde de Associated Press dat zij weliswaar verwachtte dat het Congres uiteindelijk het schuldplafond zou verhogen, maar dat het onverantwoordelijk zou zijn om in ruil daarvoor bezuinigingen te eisen. Ook zei ze dat het verhogen ervan ging om ervoor te zorgen dat de federale overheid uitgaven kon betalen die het Congres al had goedgekeurd, en niet om nieuwe uitgaven.

Het Huis is in handen van de Republikeinen; de Senaat en de President zijn Democraat. Sinds het raken van het schuldplafond hebben de twee partijen hun standpunten gehandhaafd. Huisvoorzitter Kevin McCarthy riep op tot onderhandelingen om de federale uitgaven te verminderen in ruil voor een verhoging van het schuldplafond, inclusief mogelijke bezuinigingen op Medicare, Medicaid en Sociale Zekerheid, of een andere mogelijke herziening van de uitkeringen. Ondertussen verklaarde de regering Biden dat het verhogen van het schuldplafond niet onderhandelbaar is, en dat het Congres het moet verhogen, omdat het een verplichting is.

Indien beide partijen voet bij stuk houden kan een financiële crisis worden ontketend.

CNN schreef:

Hoewel er aanwijzingen zijn van andere recente strubbelingen over de schuld hoe deze confrontatie politiek zal verlopen, is er ook reden om aan te nemen dat het deze keer anders zou kunnen zijneen groter deel van de GOP-wetgevers lijkt bereid om het land in gebreke te laten en het lijkt onwaarschijnlijk dat Biden het soort bezuinigingen doorvoert dat hen tevreden zou stellen.

Verder lijkt er ook een einde te komen aan de petrodollar. Saudi-Arabië lijkt bereid te zijn de BRICS te vervoegen (een economische alliantie van landen bestaande uit vnl. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) en onder meer de Chinese Yuan te accepteren als betaalmiddel voor olie (in plaats van uitsluitend de dollar). Op de WEF-top in Davos vorige week liet de minister van Financiën van Saudi-Arabië verstaan dat het vanaf nu iedere munteenheid accepteert bij betalingen voor olie. Indien landen massaal afstand nemen van de dollar voor olietransacties, zal dit zeer grote problemen meebrengen voor de VS. De vraag naar dollars neemt enorm af, de dollar wordt massaal gedumpt, en dan krijg je grote inflatie en uiteindelijk hyperinflatie: de dollar wordt compleet waardeloos. Daarnaast ook nog een hele reeks andere problemen…

Bron: Wikipedia: ; Tree of Woe:

Advertentie