Vanaf vandaag (24 januari) mogen voedselproducenten huiskrekels verwerken in onder meer pasta, brood, sauzen en snacks. Het Nederlandse bedrijf Ynsect mag piepschuimkever-larven toevoegen aan ons voedsel. Nadat de Europese Commissie (EC) eerder al meelworm en sprinkhaan toevoegde aan het menu, zijn nu ook huiskrekel en piepschuimkever-larven goedgekeurd voor consumptie. De nieuwe wetgeving sluit naadloos aan bij de agenda van onder andere de Verenigde Naties en het World Economic Forum (WEF) om de wereldbevolking insecten te laten eten ‘om klimaatverandering tegen te gaan’.

Huiskrekels in poedervorm

De Europese Commissie (EC) gaf 3 januari goedkeuring aan een aanvraag ingediend door het Vietnamese bedrijf Cricket One Company. Vanaf dinsdag 24 januari is de nieuwe wet van kracht. Voedselproducenten mogen dan gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit de Acheta domesticus (beter bekend als de huiskrekel) verwerken in allerlei soorten voedsel, zoals brood, pizza, pasta, crackers, koekjes, soepen, verwerkte aardappelproducten en chocoladeproducten.

De goedkeuring kwam er na een wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), die de veiligheid van het krekelpoeder heeft geverifieerd en goedgekeurd. Het agentschap keurde ook het productieproces van het poeder goed. Voordat de insecten bij -18 graden Celsius doodgevroren worden, moeten ze eerst 24 uur vasten om hen in staat te stellen hun darminhoud af te voeren.

Allergieën en ziektekiemen

Toch is het eten van de huiskrekels niet zonder risico. Consumptie van gedeeltelijk ontvet huiskrekelpoeder kan volgens de EFSA namelijk reacties veroorzaken bij mensen die allergisch zijn voor schaaldieren (kreeftachtigen), weekdieren en huismijten. Ook stelt het agentschap dat ‘consumptie van dit nieuwe voedingsmiddel sensibilisatie voor eiwitten van Acheta domesticus kan veroorzaken’. EFSA beveelt daarom aan om de allergeniciteit van de huiskrekel verder te onderzoeken.

In 2018 verscheen reeds een verslag op LiveScience over het gebruik van krekelpoeder in brood: er bestaat het risico dat uw brood vol sporen van bacteriën zit:

Om te zien hoe broden gemaakt met insecten eruit zouden kunnen zien, bakten wetenschappers in Italië experimentele broden met verschillende mengsels van tarwemeel, plus een speciaal ingrediënt: een commercieel verkrijgbaar poeder gemaakt van krekels.

“Het hoofddoel van de studie was de aanwezigheid van insecten in alledaags voedsel te maskeren door poeders te gebruiken in plaats van hele insecten”, aldus hoofdauteur Lucia Aquilanti, voedselmicrobioloog aan de Polytechnische Universiteit van Marche in Ancona, Italië.

Maar het maskeren van de insecten, zelfs in poedervorm, was gemakkelijker gezegd dan gedaan. De onderzoekers ontdekten dat hoe meer krekelpoeder er in de experimentele broden zat, hoe minder het deeg rees en hoe steviger het brood was. Dit was waarschijnlijk omdat hoe meer krekelpoeder er in een brood zat, hoe minder tarwebloem er was, waardoor de hoeveelheid gluten die het brood helpt rijzen en het brood zachter maakt, verminderde, merkten ze op.

En, misschien nog belangrijker, hoe meer krekelpoeder er in een brood zat, hoe minder lekker mensen het vonden. “De smaak was niet al te aangenaam – het leek een beetje op kattenvoer,” vertelde Aquilanti aan Live Science.

Er was nog een ander nadeel: de aanwezigheid van bacteriële sporen – een slapende toestand van sommige soorten bacteriën – in de krekelbroden. Deze sporen kunnen de veiligheid in gevaar brengen, aldus de onderzoekers, omdat ze de broden kunnen bederven of zelfs mensen ziek kunnen maken.

Piepschuimkever-larven

De EC verleende ook deze maand, op 5 januari, goedkeuring aan een aanvraag van het Nederlandse bedrijf Ynsect NL BV, dat toestemming kreeg om larven van de Alphitobius diaperinus (piepschuimkever) in poedervorm te verwerken in supplementen, tot een maximale dosering van vier gram per dag. Bevroren, pasteuze en gedroogde vormen van het nieuwe voedingsmiddel zijn ook goedgekeurd voor gebruik in diverse voedingsmiddelen, waaronder graanrepen, vleesbereidingen en producten op basis van pasta. Deze nieuwe wet is vanaf 26 januari van kracht.

Meelworm en sprinkhaan

In 2021 werd meelworm al door de EC goedgekeurd voor consumptie. De SAS EAP Group uit Frankrijk diende die aanvraag in en mag de meelworm binnen de EU in de handel brengen. Zij mag afzonderlijk of met een maximumgehalte van tien gram worden verkocht in eiwitproducten, koekjes, gerechten op basis van peulvruchten en deegwaren.

In hetzelfde jaar werd treksprinkhaan door de EC toegevoegd aan het menu. Sindsdien mag het Nederlandse bedrijf Fair Insects BV ingevroren, gedroogde en gepoederde Locusta migratoria binnen de EU in de handel brengen. Afhankelijk van de vorm van verwerking kunnen de sprinkhanen worden gebruikt als ingrediënt in onder andere gerechten op basis van peulvruchten en producten op basis van deegwaren, vleesvervanging, verwerkte aardappelproducten, soepen en salades.

In blckbx today van maandag 23 januari 2022 bespreekt gedragsdeskundige Romy Quint de push om mensen insecten te laten eten.

Behalve dat het WEF graag ziet dat we insecten gaan eten, is het promoten ervan ook onderdeel van de door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s).

De producent die insecten gebruikt in z’n voedingsmiddelen is wel wettelijk verplicht om op de ingrediëntenlijst te vermelden dat er bvb. krekelpoeder in zit, inclusief de Latijnse benaming. De kans dat dit gebeurt op bredere schaal wordt almaar groter, omdat insecten kweken vrij makkelijk gaat. Door de inflatie bvb. kan men beslissen om wat krekelpoeder in een product toe te voegen ‘om de prijs te drukken’. Ondertussen worden vleesboeren door onder meer de ‘stikstofwetgeving’ gedwongen om in te krimpen en na verloop van tijd de boeken dicht te doen, waardoor de vleesproductie sterk zal afnemen.

Het WEF zei reeds in 2016 in een video dat vlees een “occasionele traktatie” zal worden.

Bron: Blckbx

Advertentie