Momenteel wordt in onze reguliere media weinig tot geen aandacht besteed aan een enorme milieuramp die plaats heeft gevonden in New Palestine, Ohio, in de VS. Daar ontspoorde – nota bene op quasi dezelfde plek als in de rampenfilm ‘ White Noise’ die Netflix vorig jaar uitzond (!) – een trein met heel wat wagons met toxische chemicaliën. De ontspoorde wagons, werden achteraf door de autoriteiten ‘gecontroleerd’ in brand gestoken, om zich van het goedje zogezegd “te ontdoen”. De enorme giftige gaswolk verspreidde zich kilometers ver. Het gebied rond de ramp is zwaar vervuild met onder meer het zeer giftige (en kankerverwekkende) vinylchloride. Huisdieren en wilde dieren (waaronder natuurlijk vissen) sterven tot zelfs 10 km ver van de ramp, en inwoners die kort naar hun huis mochten terugkeren ervoeren brandende ogen, brandende keel en kregen direct huiduitslag. Geschat wordt dat de chemicaliën zich via de Ohio-rivier naar de Misissippi kunnen bewegen, en alzo ruim 25 miljoen mensen kunnen bedreigen. Autoriteiten in de regio lijken de ramp te minimaliseren en beweren dat het drinkwater nog steeds ‘veilig is’ om te drinken. Een journalist ter plaatse die teveel vragen stelde, werd hardhandig gearresteerd.

De Daily Mail berichtte:

Ongeveer 50 wagons, waaronder 10 met gevaarlijke stoffen, ontspoorden bij een hevige crash in East Palestine (Ohio) op vrijdag 3 februari rond 21.00 uur.

Huizen werden geëvacueerd nadat vinylchloride langzaam vrijkwam uit vijf van die wagons. De autoriteiten ontstaken vervolgens de gassen voor een “gecontroleerde vrijlating” van de licht ontvlambare, giftige chemicaliën in een gecontroleerde omgeving, waardoor een donkere rookpluim ontstond.

De ambtenaren waarschuwden dat de gecontroleerde verbranding fosgeen en waterstofchloride in de lucht zou brengen. Fosgeen is een uiterst giftig, kleurloos gas met een sterke geur dat braken en ademhalingsproblemen kan veroorzaken en in de Eerste Wereldoorlog als wapen werd gebruikt.

Bij de verbranding van vinylchloride komt onder meer waterstofcloride vrij (HCl), een giftig en bijtend gas, dat in zoutzuur verandert als het in contact komt met water (bvb. in de atmosfeer). Vinylchloride is een uiterst kankerverwekkend goedje.

Kort daarna kwamen verklaringen dat er nog andere toxische chemicaliën in de treinwagons zaten:

Het U.S. Environmental Protection Agency stuurde een brief aan Norfolk Southern (het treinbedrijf) waarin stond dat ethyleenglycolmonobutylether, ethylhexylacrylaat en isobutyleen zich ook bevonden in de treinwagons die ontspoord, doorgebroken en/of in brand gestoken waren.

Caggiano zegt dat ethylhexyl acrylaat bijzonder zorgwekkend is. Hij zegt dat het kankerverwekkend is en dat contact ermee brandwonden en irritatie van de huid en ogen kan veroorzaken. Het inademen ervan kan de neus en keel irriteren en hoesten en kortademigheid veroorzaken.

Een specialist in gevaarlijke stoffen deed heel wat wenkbrauwen fronsen toen hij zei dat de autoriteiten “in feite een stad met chemicaliën bombardeerden zodat we een spoorweg konden openen”…

Sil Caggiano, specialist in gevaarlijke stoffen en voormalig brandweercommandant, zei dat hij ‘verbaasd’ was dat de bewoners zo snel naar huis mochten voordat al hun huizen getest waren.

“Ik had veel liever gehad dat ze eerst alle testen hadden gedaan,” zei hij. Er zijn een heleboel ‘wat als’, en we gaan hier 5, 10, 15, 20 jaar later naar kijken en ons afvragen, ‘Goh, kankerclusters kunnen opduiken, je weet wel, bronwater kan slecht worden’.

Hij voegde eraan toe: “We hebben in feite een stad met chemicaliën platgebrand zodat we een spoorweg konden openen.

Verder blijken er ook twee volle wagons petroleum te zijn leeggelopen.

En er wordt gemeld dat grote aantallen kippen en vissen al gestorven zijn na blootstelling aan de chemicaliën. De autoriteiten benadrukken echter dat bronwater “veilig” blijft om te drinken.

Een vrouw die op 15 km van East Palestine woont zei dat toen ze enkele dagen na de ramp haar kippen ging voederen, ze allemaal dood lagen in hun hok. De vissen sterven massaal af tot op ca. 8 km van de ramp.

Mijn videocamerabeelden laten zien dat mijn kippen perfect in orde waren voordat ze met de brand begonnen, en zodra ze met de brand begonnen, werden mijn kippen langzamer en stierven ze,” vertelde ze aan WKBN. “Als het dit kan doen met kippen in één nacht, stel je dan eens voor wat het met ons gaat doen over 20 jaar.”

Ambtenaren hebben sindsdien bevestigd dat chemicaliën van de ontsporing in het stroomgebied van de Ohio rivier zijn gesijpeld, waardoor mogelijk 25 miljoen mensen worden getroffen. De Ohio rivier wordt gebruikt bij de drinkwatervoorziening.

Bron: TMN