De wereldbevolking moet langzamerhand worden uitgedund, en dat gebeurt op velerlei manieren en overal ter wereld. Het bovenste opschrift van de ‘Georgia Guidestones’ die vorig jaar werden vernietigd, luidde: “Hou de mensheid onder de 500 miljoen in eeuwige balans met de natuur”, en H. G. Wells schreef in 1928 in zijn boek “Open Conspiracy – Blueprints for a world revolution”: ‘De populatie van Canada, West-Europa en de VS zal sneller decimeren dan op andere continenten.’

Wells schreef (en vele dingen zijn helaas reeds herkenbaar)

Industrie wordt volledig vernietigd; samen met kernenergiesystemen (zijn ze nu mee bezig, in het kader van “vergroening” van de energie). Landbouw zal geheel in de handen van de elites zijn, en voedselproductie zal geheel door hen gecontroleerd worden (denk maar aan Bill Gates die reeds de grootste private landbouwgrondeigenaar in de VS is nvdr).

Euthanasie voor de terminale zieken en de ouderen zal verplicht worden (paar dagen geleden nog stelde een Yale professor dat alle ouderen in Japan zouden moeten euthanasie plegen om de pensioenkosten van de staat te verlichten, en euthanasie zelfs verplicht zou moeten worden vanaf een bepaalde leeftijd). Steden mogen niet groter worden dan het aantal beschreven in de werken van Kalergi.

Er zullen zeker 4 miljard ‘nutteloze eters’ uitgeroeid worden tegen 2050 door middel van gelimiteerde oorlogen, georganiseerde epidemieën van dodelijke snelwerkende ziekten, en hongersnood. Energie, voedsel en water zal voor de niet-elite op het niveau van ‘bestaansminimum’ gehouden worden, beginnend bij de blanke populaties van West-Europa en Noord-Amerika.

De populatie van Canada, West-Europa en de VS zal sneller decimeren dan op andere continenten, tot de wereld een beheersbaar niveau van 1 miljard overhoudt, waarvan 500 miljoen zal bestaan uit Aziatische rassen, bijzonder geselecteerd omdat zij eeuwenlang gedisciplineerd werden voor het gehoorzamen aan autoriteiten zonder zich vragen te stellen (denken we dan vooral aan diegenen in communistische landen, zoals China).

Van tijd tot tijd zullen er kunstmatig uitgelokte voedsel- en watertekorten zijn, en tekort aan medische dienstverlening, om de massa’s eraan te herinneren dat hun bestaan afhangt van de welwillendheid van het Comité van 300 (de Ene-Wereldregering).

Uitdunnen of uitroeien van de bevolking gebeurt in het Westen door abortus, anticonceptie, euthanasie. Eigenlijk spreken we hier over “maatregelen” om de bevolkingsgroei af te remmen, hetzij dan op vrijwillige basis door de bevolking zelf (behalve dan in China bij het één- of tweekindbeleid). Maar het grootste complot tot nu toe om de bevolking ongemerkt uit te dunnen zijn wel de Covid-vaccinaties, die na verloop van tijd allerlei nare en dodelijke gevolgen kunnen hebben, zoals kanker of een plotse hartaanval.

Maar de gevolgen zijn nog niet echt ten volle zichtbaar in de maatschappij (en gelukkig maar eigenlijk), hoewel iedereen wellicht al iemand kent die vrij snel overleden is ten gevolge van agressieve kanker, een hartaanval, bloedprop, etc, hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van het Covid-vaccin. De vaccins waren experimenteel, en wetenschappers ontdekten er onder meer het giftige grafeenoxide in. Uiteraard kan het dat dit nog maar “een test” was, en dat er nog veel meer vaccins op het programma staan (voor andere ziekten dan).

Onlangs nog zei de directeur van de WHO – Tedros Ghebreyesus, voormalig lid van het Tigray Volksbevrijdingsfront van Ethiopië (een marxistische paramilitaire groep en partij met banden met de CCP die in 2021 als terroristische organisatie werd verklaard door de huidige regering) – dat het vogelgriepvirus mogelijk de volgende pandemie wordt. In de VS is men reeds bezig met het ontwikkelen van vaccins. Willen ze wéér lockdowns introduceren om de mensen in de rij te doen staan voor twee injecties en drie boosters tegen de vogelgriep? God behoede ons daarvoor.

Maar daarbovenop gebeuren – vooral in de VS dan – nu ook duidelijk in scène gezette “chemische ongevallen”, zoals de ontspoorde trein met toxische en kankerverwekkende chemicaliën die eventjes in brand werd gestoken door de autoriteiten (wellicht omdat het niet vanzelf in brand was gevlogen), om de chemicaliën over een groter gebied te verspreiden en aldus de omgeving te vergiftigen. Heel die ramp wordt min of meer in de doofpot gestopt, en niemand mag zich vragen stellen; autoriteiten sussen de bevolking en doen alsof er amper een vuiltje aan de lucht is. Maar o wee als het gaat over het totaal onschadelijke CO2! Het is precies alsof dat het grootste vergif is dat er bestaat!

Dan heb je nog de nakende instorting van de voedselvoorziening, door onder meer het afbouwen van de landbouw doordat allerlei nieuwe onhaalbare regeltjes worden opgelegd rond stikstof en bemesting.

De meeste “rampen” (voedselverwerkende bedrijven in de VS die in brand vliegen, chemische rampen) en vooral de “crisissen” die we nu zien (energiecrisis, inflatie, landbouwcrisis (stikstof), etc.) zijn kunstmatig veroorzaakt door onze elites. Die crisissen hoefden er niet te zijn, maar ze zijn opzettelijk gecreëerd, om de wereld in chaos te storten.

En tot slot heb je nog de oorlog, waarmee ze een deel van de wereldbevolking willen ‘verwijderen’. En dat is reeds bezig. In Oekraïne zijn naar verluidt al ruim 130.000 Russische soldaten gesneuveld, en wellicht ca. evenveel Oekraïense. Burgerdoden in Oekraïne (ook in de Donbas) zijn daar nog niet bij gerekend. De VS schat het totaal aantal gesneuvelde solaten aan beide zijden op ca. 200.000. Vaak worden Russische soldaten zonder veel opleiding direct naar het front gestuurd, waar ze na enkele dagen reeds sneuvelen. Het nieuw geplande offensief zal vooral een massaal bloedvergieten worden, gezien de povere training en de slechte motivatie van veel (tegen hun zin) gemobiliseerden, aldus analisten in de Moscow Times. Dood en vernietiging, tot welk doel?

Het front rond Bachmut wordt een “vleesmolen” genoemd. Een soldaat heeft daar een gemiddelde levensduur van vier uur. Het doet ons denken aan de slag van Passendale in 1917 in België, toen daar honderdduizenden soldaten de modder in werden gestuurd, onder voortdurende artillerieaanvallen van de Duitsers. De meesten zijn gesneuveld en liggen begraven op de vele Britse soldatenkerkhoven in de Westhoek (waaronder Tyne Cot). Passendale was ook een “vleesmolen”. Beide partijen tijdens WOI werden gesteund door de elites, omdat WOI de uitrol van een agenda moest bevorderen (kijk daarvoor naar ‘Endgame’ van Alex Jones).

Hoeveel moeders, vrouwen en kinderen zijn er reeds die treuren om het verlies van hun zoon, echtgenoot of vader? Poetin offert de levens van gezonde mannen (veelal echtgenoten/huisvaders) op, voor zijn zogenaamde ‘oorlog tegen het Westen’, die nota bene zelfs niet in eigen land gebeurt, terwijl hij zich verschanst in zijn bunker. Ga dat maar eens uitleggen aan een huismoeder in Siberië bvb, die nu weduwe geworden is, en de kinderen vaderloos.

Oekraïne zou in 2022 een bedreiging zijn geworden voor Rusland, het land met het grootste arsenaal aan nucleaire wapens ter wereld? Komaan. En Rusland dat zo’n gesofisticeerde wapens en technologie ter beschikking heeft, gebruikt militair materieel en tactieken zoals ten tijde van WOII of zelfs WOI, waarbij vooral veel manschappen sneuvelen en materieel wordt vernietigd? Denk aan de mislukte inname van Kiev in maart vorig jaar, waarbij hele rijen Russische tanks werden opgeblazen en Russische troepen sneuvelden (Rusland verloor bvb. tot nu toe reeds ruim 1700 tanks, reeds de helft van hun belangrijkste gevechtstanks!) Komaan. En dat het Westen aan de lopende band ging wapens en munitie leveren aan Oekraïne, konden ze toch al van ver zien aankomen in Rusland? Komaan. En in Rusland maakt Poetin zich druk om een handvol Duitse (wellicht al verouderde) Leopard tanks die zullen worden geleverd aan Oekraïne en zich wellicht zullen vastrijden in de modder? Komaan!

Zelensky (een voormalig acteur en marionet van de elites het Westen) is natuurlijk niet beter, en ook vele gesneuvelde gewone Oekraïense soldaten en burgers zijn te betreuren.

De oorlog in Oekraïne is echter niets wat het lijkt: het is een rookgordijn voor de uitrol van een agenda aan beide zijden van de ‘frontlinie’. De mensen zijn altijd geneigd – en dit zit in onze menselijke natuur – om perse “een kant” te kiezen. Men denkt dat in een oorlog er altijd ‘goeden’ en ‘slechten’ zijn. Maar laat ons een vraag stellen: Toen de Sovjets (o.l.v. Stalin) streden tegen de Nazi’s (o.l.v. Hitler): wie waren de goeden en de slechten? Wiens kant zou u hebben gekozen? Zou u blij geweest zijn toen u bvb. in Polen woonde, en door de Sovjets werd “bevrijd” van de Nazi’s, maar daarna bezet werd door diezelfde Sovjets en ingelijfd werd bij de Sovjet-Unie, waarna u het risico liep om naar de goelags te worden gestuurd als u kritiek had op het regime?

Er is geen kant te kiezen in het huidige conflict: niemand is te vertrouwen. In Rusland zijn ze dan misschien wel tegen de LHBT beweging, maar ze zijn evenzeer pro-lockdowns, experimentele vaccins, Centrale Bank Digitale Munt, almaar meer controle over de bevolking (spionage door gezichtsherkenningscamera’s, etc); en de regering in Moskou werkt nauw samen met de CCP onder leiding van Xi Jiping: zowel op militair, technologisch, medisch (het Kremlin luistert naar de WHO) als economisch gebied.

En ja, die oorlog zal op een gegeven moment escaleren, want beide vermeende partijen (Rusland en het Westen) werken daar naartoe (Rusland is bereid als eerste kernwapens in te zetten en in het Westen weten ze dit, en zijn ze bereid te antwoorden met kernwapens), en dan zullen er nog veel meer doden vallen. Als het nucleair wordt, dan zullen er miljoenen sterven “van het ene uur op het andere”, zowel in Rusland als in het Westen.

Het plan van de elites is niet een NWO (New World Order) met de VS en het Westen als baas, maar een NWO met communistisch China als de baas, waarbij het Westen ten onder is gegaan. Onze elites werken mee met dit plan. Biden liet de Chinezen rustig ‘spioneren’ boven gevoelige Amerikaanse sites, omdat hij – en zijn administratie met hem – achter de schermen meewerkt met de CCP om de ondergang van de VS te bewerken. Luister niet naar wat ze zeggen, maar kijk naar wat ze doen. We zijn geen fan van David Icke, omdat hij een ‘new-age’ aanhanger is, maar hij zei recent treffend: “China is de blauwdruk voor de wereld.” En Klaus Schwab heeft dit nooit onder stoelen of banken gestoken.

Wij kunnen slechts bidden opdat God zou ingrijpen en Satans dystopische nachtmerrie tegenhoudt en er een einde aan maakt. God laat dit lijden en dit onrecht tot op zekere hoogte toe om de wereld te zuiveren van de zonde die hier welig tiert (de mensheid roept veel kwaad over zichzelf af door zich af te keren van God). Maar dat Gods barmhartigheid groter mag zijn dan zijn gerechtigheid en de Satan gauw het onderspit mag delven.

En bidden we voor al diegenen die elke dag sterven in oorlog, rampen, etc.

Enkele kaarten van het New World Order kaartspel uit 1994:

Toeval?