EINDTIJDKLOK

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eindtijd

De zonde, de duivel en de Hel

De Duivel en de Hel bestaan echt en zijn geen verzinsel.

Over de demonen, de zonde en de strijd om de zielen

1354715680_hell_and_consequences

Eigenlijk zijn ze met velen. In de H. Schrift staat dat 1/3 van al de engelen gevallen is. Lucifer of Satan, destijds een aartsengel, waar God veel van hield, werd hoogmoedig toen God de mens wilde schapen. Hij werd jaloers en keerde zich tegen God. Hij werd uit de Hemel verdreven, samen met zijn aanhangers. Zij vormen nu dus Satan en zijn demonen. Hij zwoer dat hij de mens tegen zijn schepper zou keren en zielen zou stelen. Zo slaagde hij erin om de mens te doen zondigen, waardoor wij nu allen in gevallen staat leven. Maar God houdt van zijn schepselen en isoleerde een heilig volk, het volk van Israël, om daaruit de Maagd voort te laten komen, waarin Hij mens zou worden. Maria werd zo de Moeder van God. God werd mens door Zijn Zoon Jezus Christus. Hij toonde ons de Weg en onderging een vreselijke kruisdood, en vergoot Zijn bloed om onze zonden uit te wissen. Wie dat gelooft zal worden gered. Niemand kan tot de Vader gaan tenzij door de Zoon. God wil dat alle mensen zalig worden, dus verleende Hij tijd om Zijn Kerk te laten verspreiden over de aarde. Iedere christen kan zo deelnemen aan het verlossingswerk en het redden van zielen. Het leven op deze aarde is dus een strijd van goed tegen kwaad, een strijd tegen de zonde en een strijd om de zielen. Wie volhardt in de zonde en de redding door Jezus Christus aangeboden verwerpt, wordt door Satan meegenomen naar de Hel. Wie Jezus Christus aanvaardt en berouw toont over zijn zonden, zal worden gered. De beloning is dan de eeuwige gelukzaligheid in het Paradijs. De strijd duurt voort en God stond de duivel toe dat hij in de eindtijd een incarnatie van het kwaad zou oprichten: de Antichrist, net zoals God in Zijn Zoon mens werd.

Wat is nu zonde specifiek?

moses-with-the-ten-commandments-the-bible-27076062-500-341

Zonde is het overtreden van Gods geboden. God gaf aan Mozes de 10 geboden en deze zijn vandaag nog altijd geldig. Jezus kwam de wetten niet opheffen, maar vervullen. Wij worden op deze aarde geboren en ondergaan in ons leven een test. Hij heeft ons een vrije wil gegeven, dus kunnen we kiezen. Kiezen we voor God of voor Satan? Kiezen we voor de heiligheid of voor de zonde? De duivel verleidt ons tot zonde en door onze vrije wil kunnen we kiezen: we zondigen of ons daarvan afkeren door te bidden en een christelijk leven te leiden.

Er is een onderscheid tussen dagelijkse zonden en doodzonden. Dagelijkse zonden zijn lichtere zonden zoals kwaadspreken over een ander, onbeleefd zijn, bewust een leugen vertellen,… om een paar voorbeelden te noemen. Doodzonden zijn zware zonden, waardoor men zich afscheidt van God en de heiligmakende genade verliest. Indien men sterft in staat van doodzonde dan grijpt Satan uw ziel en sleurt u naar de Hel. Voorbeelden zijn: moord, abortus, diefstal, andere goden dienen, onkuisheid, echtscheiding, overspel, godslastering, …

Veel mensen kiezen echt bewust Satan als hun god: ze doen aan hekserij of occulte praktijken, doen aan magie (heden is de zogenaamde street magic zeer populair), of doen aan Satanisme… maar al wie in zonde leeft heeft eigenlijk voor de duivel gekozen. Men kan geen twee heren dienen.

Echter voor iedereen is er hoop. Heb waarachtig berouw over je misdaden, en vraag Jezus om vergeving. Hij is al-barmhartig en al-vergevingsgezind!

%d bloggers liken dit: