Satanisme in de muziekindustrie

In de muziekindustrie is het de algemene gang van zaken dat men zijn ziel verkoopt aan de duivel in ruil voor roem en rijkdom.

https://vimeo.com/93127057

%d bloggers liken dit: