EINDTIJDKLOK

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eindtijd

Grootste financiële crisis ooit: deze die onderweg is

financialcrisisdown
Er is een immense instorting van het Westerse Systeem onderweg

Er is een reden waarom heel het westers banksysteem in een valutaoorlog zit. Steeds meer geld jaagt steeds minder rendementen na en heel het westerse banksysteem stevent af op een default. Het westen kan zijn schulden niet meer betalen en probeert nu zijn munt zoveel mogelijk te devalueren om de schulden betaalbaar te maken.

Maar dit zal catastrofale gevolgen hebben. De VS, Europa, Groot-Brittannië en Japan zijn in grote mate bezig met quantitative easing (geld bijdrukken). Ze staan voor een ponzi van onbetaalde schulden en verplichtingen die nooit betaald kunnen worden. Devaluatie van een munt is in feite een verborgen default, dus heel het westen default op zijn schulden momenteel.

Het is een beleid geworden om de welvaart op een sluipende manier te vernietigen.

Sinds 2008 wordt de ene na de andere maatregel genomen om de diefstal van onze welvaart verder te zetten. De val en de default van het westerse banksysteem wordt zo in onze wetten ingeschreven, aldus Quayle.

En als we een ding uit de geschiedenis geleerd hebben, dan is het dat muntoorlogen eindigen in echte oorlogen – en het is naïef om te denken dat het deze keer anders zal eindigen.

De geldverruiming: een zeepbel

Meltdown-Secret-History-of-Global-Financial-Collapse

Steeds meer QE (Quantitative Easing = geld bijdrukken) wiegt de beleggers in slaap en dan vergeten ze al snel dat het huidige monetaire systeem in feite al 5 jaar met haken en knopen aan elkaar hangt. Immers, tot dusver heeft de Frankenstein geldverruiming al sinds 2008 toch stand gehouden?

Het voortbestaan van ons huidige monetaire systeem vormt al geruime tijd een heet hangijzer. De schuldenvrachten in dollars, euro’s, sterling en yen hebben intussen een volstrekt onbetaalbare omvang gekregen. Zo heeft de V.S. een schuld gecreëerd van $17.000 miljard tegen een belastinggroei oplopend naar slechts $2.500 miljard terwijl het balanstotaal van de Fed van $500 miljard in het jaar 2000 naar ca. $4 biljoen is gegroeid. Met een schuld van ruim 200% van het BBP doet Japan er nog een schepje bovenop, terwijl het schuldenexces in Europa nog nagenoeg onaangeroerd is gebleven.

Crisis van 2008 was nog niets

Ook journalist Joris Luyendijk voorspelt een nieuwe, nog veel ergere financiële crisis. Twee jaar werkt hij nu als antropologisch journalist voor The Guardian in Londen en hij wordt steeds pessimistischer en angstiger. Het einde was niet ver af bij de val van Lehman Brothers, maar bij de volgende crisis rijden de tanks door de straten, zegt hij.

Andere financiële experten zoals Jeff Berwick, editor van the Dollar Vigilante en Peter Shiff, hoofd van Euro Pacific Capital en tevens schrijver van het boek “The Real Crash – America’s coming bankruptcy” zeggen net hetzelfde. De rode draad is steeds: het ergste moet nog komen.

realcrashDrie topexperts uit de financiële wereld – Egon von Greyerz (oprichter Matterhorn Asset Management), Bill Holter (beurshandelaar en publicist) en klokkenluider Nomi Prins (voormalig managing director bij onder andere Goldman Sachs)- waarschuwen dat wat al jaren wordt gevreesd nu inderdaad voor de deur staat: de ergste economische en financiële crisis die de mensheid ooit heeft gekend, en die overal ongelooflijk veel rijkdom en welvaart zal wegvagen. Von Greyerz haalt Voltaire aan, die in 1929 zei dat ‘papiergeld vroeg of laat naar zijn intrinsieke waarde terugkeert: NUL.’

Von Greyerz: ‘Vergeleken bij waar wij in de komende 5 jaar doorheen moeten, was 2008 slechts een testje. Voordat de wereld weer kan groeien, moeten de wereldwijde aandelen- en schuldenzeepbellen worden opgeblazen. Nemen we daar de zeer gevaarlijke geopolitieke situatie bij, dan hebben we het ‘perfecte scenario’ dat tot de ergste crisis die de wereld ooit heeft beleefd zal voeren.’

Publicist, financieel expert en voormalig aandelenhandelaar Bill Holter ziet eveneens het begin van een nieuwe financiële crisis, ‘die deze keer te groot is om door staten en centrale banken te worden opgevangen. En nu is het zover, de instorting is begonnen… We staan aan de poort van de hel.

Holter wijst erop dat de markt voor aandelen met een hoge rente aan het instorten is, en er nu al tientallen miljarden zijn verloren op de derivatenmarkt. ‘Die verliezen zijn zó hoog, dat er overal lijken moeten komen. De verliezers zullen de winnaars niet kunnen betalen, en daardoor worden ook de winnaars verliezers.’

De sterk afgezwakte wereldhandel –zo staat de Baltic Dry Index, die het wereldwijde vrachtvervoer per schip in kaart brengt, onder de 400, de laagste stand ooit- zal niet voldoende cash opbrengen om de enorme schulden te kunnen blijven financieren.

De Amerikaanse dollar is nog steeds het fundament voor het wereldwijde financiële systeem, ‘maar als deze als laatste van alles valt, zullen de financiële markten en de levensstandaard overal ter wereld instorten… Op een zekere maandag zullen de markten niet meer opengaan.’

financialcrash1Ook Nomi Prins, voormalig managing director bij onder andere Goldman Sachs, het omgevallen Bear Stearns in Londen en het beruchte Lehman Brothers, schrijft dat ‘de crash reeds is begonnen.

Prins werd in 2004 een klokkenluider met haar boek ‘Other People’s Money: The Corporate Mugging (brutale beroving) of America’, waarin ze uitgebreid beschreef hoe onvoorstelbaar corrupt het huidige financiële systeem is. Volgens Prins geeft de financiële elite in de bankenwereld ‘geen lor om de gewone bevolking, zolang die kan worden gebruikt om hun eigen vermogen te vergroten.’

Hoogstwaarschijnlijk dit jaar begint een financiële crisis die veel erger zal zijn dan die van 2008. ‘Gezien de verliezen bij banken wereldwijd, bestaat de mogelijkheid dat alle landen veel sneller in de afgrond worden gestort als tijdens de subprime crisis. De hele wereld is fragiel.’ Landen zoals Brazilië ‘zijn nu al in een Depressie beland’, die zich over de hele planeet zal verspreiden, en uiteindelijk ook de VS –en de EU- zal treffen. Daarom raadt Prins mensen aan om nu al hun geld van hun bankrekeningen te halen.

Ook top-econoom, investeerder, auteur en universiteitsdocent Jim Rogers waarschuwt de wereld voor een nooit geziene economische crash. Rogers heeft het naar eigen zeggen over een economische ineenstorting van Bijbelse proporties. “Het zal miljoenen treffen”, zegt hij.

“Nu dan, vervloekt zijt gijlieden! en onder ulieden zullen niet afgesneden worden knechten, noch houthouwers, noch waterputters ten huize mijns Gods”, zegt Rogers, duidelijk verwijzend naar een passage uit de Bijbel (Jozua 9:23, nvdr). De investeerder zegt dat de economische situatie tegenwoordig veel erger is dan die in 2008. “We kunnen ons alleen afvragen of we in staat zijn de realiteit onder ogen te zien, om geconfronteerd te worden met wat eraan komt, of het nu chaotisch zal zijn of niet. Schuldenjubileums doen zich al 5000 jaar voor, zelfs de Sumerianen werden erdoor geplaagd.”

Rogers stelt dat de volgende economische ineenstorting 68 triljoen dollar van de Aarde zal vegen.

“Dit is het einde van het door ons gekende monetaire systeem. Het leven zoals we dat kennen, zal voorgoed veranderen.”, schrijft investeerder Jeff Berwick op zijn blog. “Het aantal mensen dat een nakende ineenstorting voorspelt, groeit! Vooral als je overweegt dat we vorig jaar bijna de enigen waren die erover vertelden. Carl Icahn, Stanley Druckenmiller en Georges Soros zijn nu tot gelijkaardige conclusies gekomen. Allemaal investeren ze aanzienlijke bedragen in goud. Rogers voorspelt dat het Verenigd Koninkrijk zal ‘ineenstorten’, terwijl landen als Italië bankroet zullen worden verklaard. Hij wees uit dat de economische markt al sinds 2014 uiteenvalt, en dat die trend niet ophoudt. Wall Street kent maar één remedie: Meer geld drukken.”

Engelstalige docu over de komende crisis:

Bereid u voor!

Meer info: ga naar onze pagina’s over survival.

Goud en Zilver

gold-silver-eagle

Om te vermijden dat u in moeilijkheden komt tijdens de volgende grote economische crisis, is het interessant om met uw spaargeld een kleine hoeveelheid goud en zilver aan te schaffen en thuis te bewaren. Dit kan u dan terug verkopen als de waarde ervan sterk is toegenomen en de euro sterk in waarde is gezakt door hyperinflatie. En zo bent u ook niet al uw geld kwijt als uw bank failliet gaat. In oorlogs – en crisistijden verkochten de mensen dikwijls hun goud om eten te kunnen kopen.

Zilver is idealer voor de gemiddelde burger

Zilver is idealer omdat het bij aankoop minder duur is en omdat de prijs van zilver veel meer kan (en zal) stijgen dan goud. Men kan dus uit zilver grotere winsten maken.

De prijs van zilver ligt nu (midden 2015) rond 17 euro per Troy Ounce (ca 31 gram). Dit is een zware onderwaardering van de zilverprijs en analisten verwachten dat de zilverprijs tijdens de komende financiële crisis zal stijgen met 500 tot 800%. Zilver is zwaar onder de nominale recordprijs van $50 in 1980. Het is zelfs nog zwaarder onder de door de inflatie van de overheid aangepaste prijs van $135. En als je de ECHTE aan de inflatie aangepaste waarden gebruikt, zoals Shadowstats, dan zou de werkelijk aangepaste prijs van zilver $450 zijn! Zilver is een kostbare en slinkende grondstof en als je kijkt naar de prijs van de huizen, auto’s, voedsel, energie, taksen, verzekeringen enz, in de jaren ’80, dan is het krankzinnig om te zien dat zilver zo goedkoop is. En zeker omdat het gebruik van zilver enorm gestegen is sinds 1980.

Bron: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/tag/silver

Site om edelmetalen aan te kopen in Nederland: http://www.goudpensioen.nl

 

goudpensioen

bronnen: http://beurs.com/tag/financiele-rampen

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/12-signs-that-an-imminent-global-financial-crash-has-become-even-more-likely

http://www.telegraph.co.uk/finance/11805523/Doomsday-clock-for-global-market-crash-strikes-one-minute-to-midnight-as-central-banks-lose-control.html

Meer info:

Ga naar ‘The Economic collapse blog’ http://theeconomiccollapseblog.com/

De schuldenberg van België: http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/Belgium

Schulden van landen wereldwijd: http://www.nationaldebtclocks.org/

Uit het Boek der Waarheid

Mijn liefste dochter, over het hele Midden-Oosten zullen oorlogen uitbreken en weldra zal Mijn geliefde Israël een verschrikkelijke gruwel ondergaan. Er zullen in dat deel van de wereld op grote schaal levens verloren gaan doordat de geest van het kwaad de levens en in veel gevallen de ziel van Mijn kinderen verslindt.

De haat van Mijn kinderen voor elkaar zal overvloeien naar andere landen naarmate de Slag van Armageddon heviger wordt en uitdijt, tot deze overal de wereld overspoelt. De haat, veroorzaakt ten gevolge van de teistering van Satan en Zijn demonen, zal een zo zichtbaar teken worden dat maar zeer weinig zielen – ongeacht welk geloof zij er voor Mij, de Schepper van alles wat is, op na houden – de geest van het kwaad, die zich als een dodelijk virus verspreidt, niet zullen kunnen voelen.

Veel van de oorlogen, waaronder gevechten binnen de regeringen van alle naties, zullen allemaal tegelijkertijd uitbreken. Weet dat, terwijl Mijn handen reeds in milde bestraffingen neergekomen zijn, Ik diegenen zal verpletteren die Mijn kinderen kwetsen. Het is dan dat de strijd om de zielen zal toenemen, en deze zal zich op veel manieren verbreiden.

De leugens die opgedist worden over jullie economie, zijn bedoeld om jullie te misleiden en om jullie te beroven van wat jullie bezitten. Bid, bid, bid dat Ik diegenen die jullie valuta controleren, zal beletten om alles wat jullie bezitten van jullie af te nemen. Weet dat terwijl Mijn rechterhand kastijdingen neerwerpt tegen de goddelozen, Mijn linkerhand jullie zal optillen en jullie onder Mijn bescherming zal nemen en Ik voor jullie zal zorgen.

De veranderingen, die in Mijn heilig Boek voorzegd werden, worden nu aan de wereld gepresenteerd. Oorlogen zullen woeden, levens zullen verloren gaan, landen zullen onder ecologische onrust te lijden hebben, oogsten zullen mislukken en velen onder jullie zullen door jullie overheden vervolgd worden. De ergste strijd zal een geestelijke strijd zijn, waarbij alles in het werk gesteld zal worden om jullie tegen Mij op te zetten.

(God de Vader, 10 juli 2013)

%d bloggers liken dit: