EINDTIJDKLOK

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eindtijd

Eindtijd?

devil_vs_jesus_by_ongchewpeng

De eindtijd kun je in het kort stellen als de finale confrontatie tussen God en Satan, tussen goed en kwaad. Dit zal zich manifesteren door de vleeswording  van het kwaad: de Antichrist, die een ultieme poging zal ondernemen om zielen te stelen. Maar God heeft zijn Restleger klaar, en dat bestaat uit de mensen die trouw blijven aan Jezus Christus en Zijn onderrichtingen, en samen met de Moeder Gods, de Maagd Maria en de heiligen, zal de overwinning behaald worden. God zal vele tekenen en mirakels zenden, maar ook straffen, om de mensen te helpen bekeren. Het kwaad zal uitgeroeid worden, Jezus Christus zal terugkomen en de Antichrist zal samen met de Valse Profeet in de afgrond gegooid worden, en allen die Jezus aanvaard hebben als hun redder en de ketterij van de Antichrist en de Nieuwe Wereldreligie verworpen hebben zullen toegang krijgen tot de volmaakte wereld: de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, waar God onze tranen zal afwissen en ons lijden en ons verdriet zal ogenblikkelijk vergeten zijn.

Het is dus het einde van een wereld met kwaad, zonde, lijden, ziekte, verdriet en dood. Door Jezus Christus te aanvaarden als je Redder zul je kunnen genieten van het Nieuw Begin, een begin zonder einde, in het Paradijs.

8721264_s

God is door Zijn Zoon in de Wereld gekomen om ons de weg te tonen en om door voor ons te sterven aan het Kruis als verzoening voor onze zonden, ons de deur te openen naar het Paradijs.

Op oordeelsdag zullen alle mensen die in Zijn genade gestorven zijn, verrijzen met een volmaakt lichaam en wij, die Hem aanvaard hebben en beminnen en Hem trouw zijn gebleven, zullen samen binnengaan in deze Nieuwe Schepping.

Allen die Hem verworpen hebben en volhardt hebben in de zonde en de Antichrist aanbeden hebben en zich tot op de laatste dag geen berouw hebben betoond, zullen veroordeeld worden en in de vuurpoel geworpen worden. Daar zullen zij voor eeuwig lijden, zonder God, zonder Zijn Liefde, zonder hoop….

Laten we bidden dat het er zo weinig mogelijk zullen zijn, want God heeft geen behagen in het verlies van een ziel. Echter, wij kiezen zelf onze bestemming door de vrije wil die wij van Hem gekregen hebben. Kies voor de zonde en je einde is bekend, kies voor Jezus en je zal leven!

%d bloggers liken dit: