EINDTIJDKLOK

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eindtijd

Euthanasie

Definitie

Euthanasie is het intentioneel bespoedigen van de dood op een actieve manier door een derde. Dit kan met de wil van de patiënt zijn of zonder zijn/haar toestemming. Dehydratatie, uithongering en een intentioneel toegediende overdosis morfine bij patiënten vallen hier ook onder.

Euthanasie in het verleden

De nazi’s voerden destijds propaganda voor hun T-4-euthanasieprogramma. Zieke mensen, oude mensen in rusthuizen, lichamelijk en mentaal gehandicapten,… werden als lastposten beschouwd en doodgespoten. Hieronder: nazipropaganda voor euthanasie.

naziPropaganda%20slide%20featuring%20two%20images%20of%20physically%20disabled%20children

Na de wereldoorlog werden de nazipraktijken sterk veroordeeld. Echter, in de 21ste eeuw hebben veel westerse landen deze praktijken aangenomen en vinden ze nu goedkeuring.

Euthanasie vandaag

Euthanasia

Vandaag is euthanasie wijdverbreid en algemeen aanvaard. Nederland was het eerste land dat Euthanasie goedkeurde, België volgde al snel daarna. Intussen is zelfs euthanasie voor kinderen gelegaliseerd in België!

Euthanasie is financieel zeer winstgevend voor verzekeringsbedrijven, rusthuizen, ziekenhuizen en de staat. Elke aan zorg gespaarde cent is winst. De verhouding tussen verzorger en patiënt verandert volledig door belangenverstrengeling.

In veel rusthuizen worden bejaarden tegen hun wil naar de andere wereld geholpen door dehydratatie, uithongering en overdosissen morfine. Dit wordt vaak schijnheilig als palliatieve zorg afgedaan, maar is daar het tegenovergestelde van. Veel artsen in ziekenhuizen lappen de regels aan hun laars en voeren gedwongen euthanasie uit.

Euthanasie is een zware zonde in de ogen van God, want daarmee wordt het vijfde gebod verbroken: “Gij zult niet doden”. Enkel God beslist over het moment waarop iemand sterft. Dat zelf beslissen is voor God spelen, en dus een doodzonde.

 

%d bloggers liken dit: