EINDTIJDKLOK

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eindtijd

Het “Weesgegroet” is Bijbels

theotokos

Het Weesgegroet of het Groetenis des Engels

Velen, voornamelijk Protestanten, argumenteren dat het Weesgegroet onbijbels is.

Dit is het Weesgegroet:

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.

Laten we dit nu eens ontleden:

De eerste zin is de groetenis van de Engel aan Maria:  “Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u.” (Luc. 1,28)

De tweede zin is de lofzang van Elizabeth:  Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.” (Luc. 1,42)

De laatste zin is een toevoeging van de Kerk, waarin we Maria vragen om voor ons te bidden. Maria is de Moeder van Jezus, maar Jezus de tweede persoon in de H. Drievuldigheid, dus ook God. Bijgevolg is Maria de Moeder van God, of kortweg de Moeder Gods.

Dit is het Weesgegroet. En de rozenkrans is niet meer dan een opeenvolging van Onzevaders en Weesgegroeten en een paar extra gebeden, waarbij het leven van Jezus wordt overwogen.

Een Mariabeeld

maria
Toen God in de 10 geboden zei dat men geen andere goden mochten hebben, dan bedoelde Hij afgoden zoals dat gouden kalf of andere dwaze maaksels zoals de Egyptische afgoden. Dit zijn “goden” gebaseerd op de menselijke fantasie (of eerder: duivelse inspiratie). De mensen waren in die tijd nogal snel geneigd tot het heidendom en omdat ze God nog niet goed kenden hadden velen de neiging om een één of ander afgodsbeeld te vervaardigen, zoals de Baäls enz. bij de heidenen.

afgodcalf2

Echter, met Maria is het heel iets anders. Maria is namelijk de moeder, de mama van Jezus. Jezus is de tweede persoon van de H. Drievuldigheid en dus God, bijgevolg is Maria de Moeder van God of de Moeder Gods. Zij is dus niet zomaar een vrouw. Natuurlijk is zij een schepsel en niet God, maar wij mogen haar eren zoals Jezus haar heeft geëerd. Want zegt het 5e gebod niet: eert uw vader en uw moeder? Maria is de moeder van Jezus is, en Jezus is onze God en onze Redder en onze Broeder, die Maria als moeder aan ons allen gaf aan de voet van het kruis. Want toen Jezus aan het kruis hing, zag hij zijn Moeder en bij haar de leerling van wie hij veel hield. “Toen zij Hij tegen Zijn moeder: ‘Vrouw, daar is nu je zoon’. Vervolgens zij Hij tegen de leerling: ‘Daar is je moeder.’ Toen van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op (als zijn eigen moeder)” (Joh. 19,25-27). Daarom is het gepast om haar te eren als onze hemelse Moeder.

Wij hebben een Hemelse Vader, maar ook een Hemelse Moeder, namelijk Maria die de dochter van God de Vader is, de Moeder van God de Zoon en de Bruid van God de H. Geest.

En Maria zingt, vervuld van de H. Geest tijdens haar bezoek aan Elizabeth: “Want zie, vanaf nu zullen alle geslachten mij zalig prijzen.” (Luc. 1,48)

Wij prijzen haar zalig omdat zij waardig werd bevonden om Jezus in haar schoot te dragen, zij was zuiver en heilig. God zou nooit zijn intrek hebben genomen in iets onreins. Zij werd als het ware een tabernakel van vlees en bloed. God bemint haar op heel bijzondere wijze, en dat mogen wij ook doen. En wij bidden niet tot haar als tot God, maar wij vragen steeds haar voorspraak, dat zij bidt bij haar Zoon. Zij vermag veel bij God, en is een machtige voorspreekster voor ons.

En er is dus ook niets slecht aan het hebben van een Maria- of heiligenbeeld. De beelden herinneren ons aan deze heilige mensen die ons zijn voorgegaan op de weg naar God. Wij eren God door Zijn heiligen, want God heeft hen door Zijn genade geheiligd en wij mogen voorbeeld nemen aan hun heilige levenswandel.  En een kruisbeeld, dat is een beeld van Jezus, en dus zeker geen afgodsbeeld. In het oud Testament was God nog niet fysiek aan de mensen verschenen en konden en mochten ze dus ook geen beeld van Hem maken. Nu dus wel. Hebben wij trouwens ook geen foto van onze biologische, aardse vader en moeder ergens ophangen? Dat is toch ook geen afgoderij?

En bij verschijningen en dergelijke verwijst Maria, nederig en volmaakt zoals ze is, altijd opnieuw naar haar Zoon. Zij is de Middelares, Jezus is de Redder en Verlosser.

%d bloggers liken dit: