EINDTIJDKLOK

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eindtijd

Occulte praktijken en geneesmethoden

We zullen aan al deze onderwerpen niet teveel woorden vuil maken, maar een korte en bondige uitleg verschaffen.

Bach bloesems

bach_flower

Bach bloesems werden in de jaren 1930 ontwikkeld door de homeopaat Dr. Bach. Hij was tijdens een meditatiesessie in een trance en hij ontving op die manier van boze geesten de ingeving welke bloesems te gebruiken voor welke klachten. Hij had 38 bloesemremedies die hij onderverdeelde in 7 emoties. Deze druppels dienen dus niet voor lichamelijke klachten, maar puur voor geestelijke klachten. Zo bestaan er druppels om schuldgevoelens weg te nemen nadat men bvb gescheiden is. Of druppels voor innerlijke vrijheid, of geestelijke frisheid. De enige manier om je schuldgevoelens weg te nemen is door je zonden te biechten en spijt te betuigen tegenover Jezus Christus, de enige manier voor innerlijke vrijheid en geestelijke frisheid is door te bidden en te geloven in Jezus Christus! Bachbloesems zijn uit den boze!

Astrologie: waarzeggerij en je sterrenbeeld

astrologie01

Astrologie of sterrenwichelarij stamt uit de oudheid en is algemeen gebruikt door waarzeggers: ze voorspellen je toekomst aan de hand van je sterrenbeeld. Dit wordt een horoscoop genoemd. Tegenwoordig is dit zo populair dat er elke week in tijdschriften een zogenaamde toekomstvoorspelling voor ieder sterrenbeeld wordt weergegeven . Horoscopen raadplegen, naar een waarzegster gaan om je toekomst te laten voorspellen (vb. met tarotkaarten) zijn duistere occulte praktijken waar men zich ver van moet afhouden.

Yoga, werken aan je karma, boeddhisme enz…

engelen-meditatie-1235431627

Yoga, je karma… heden is dit allemaal zeer populair om geestelijk tot rust te komen, om het evenwicht in de ziel te vinden. Mensen halen een Boeddhabeeld in huis, branden er wierook bij en luisteren naar wat speciale oosterse zen-muziek; om “zen” te worden. Mensen willen hun karma (de 7 zogezegde energiepunten in het lichaam) in evenwicht brengen… Laten we heel duidelijk zijn: de mens heeft helemaal géén karma! Yoga, mediteren enz, zijn gevaarlijke praktijken waardoor men toestaat dat demonen bezit nemen van je lichaam. Zo kan een vorm van bezetenheid ontstaan.

Homeopathie

homeopathy

Homeopathie werd in begin 1800 uitgevonden door de Duitse arts Samuel Hahneman. Hij bedacht een alternatieve geneesmethode, maar vele van zijn collegas beschouwden hem als een kwakzalver. Homeopathie is een soort geneesmiddel, maar bevat geen werkzame stoffen. Het is zodanig verdund dat er hoegenaamd niets meer aanwezig in is behalve suiker of alcohol. Echter, het geneesmiddel wordt ook “opgeladen” met een soort energie of potentieel.  Het is dus ook vooral die energie of potentieel (de occulte kracht) die moet ‘genezen’. Homeopaten raden aan om geneesmiddelen die lang in de kast liggen eens te schudden, om de energie er weer in te krijgen.  Bij de homeopaat wordt een diagnose gesteld met behulp van een soort roede of wichel en een meettoestel waarbij men een metalen buis in de hand neemt die met een kabel verbonden is met dat toestel. Zo wordt nagegaan welk ‘geneesmiddel’ het best past bij je kwaal. Zo kan het dus ook dat twee mensen met exact dezelfde klacht buitengaan met elk een ander ‘geneesmiddel’.  James Manjackal, een priester, moest eens een praktijk van een homeopaat inzegenen. Hij las de gebeden en besprenkelde alles met Wijwater. De homeopaat moest nadien al zijn ‘geneesmiddelen’ weggooien omdat ze allemaal hun ‘potentieel’ verloren hadden: niks werkte nog. Dit zegt genoeg hoop ik!

Taoïsme, Reiki en magnetiseren

Magnetiseren

Reiki en magnetiseren is een soort handen opleggen om de energie door te geven, opnieuw te richten en te verbeteren en zo zere plekken te genezen. Het stamt voort uit oude Oosterse praktijken (zoals Taoïsme), die zich bezighouden met de kosmos, de universele energie, positieve en negatieve energiebalans (Yin en Yang) enz…  De Zalige Anna Katharina Emmerick (+1824) vertelde dat tijdens het magnetiseren demonen overvloeien van de ene persoon naar de andere. Zo wordt de desbetreffende patiënt niet genezen, maar besmet met een demon.

New Age

VariousArtists-TheUltimateMostRelaxingNewAgeMusicInTheUniverse

New Age omvat een hele serie van praktijken en devoties. Je kunt het zelfs zien als een soort religie. Men houdt er zich bezig met ‘opgestegen meesters’ (die gewoon gevallen engelen zijn); luisteren naar New Age muziek om te relaxeren (waarbij demonen worden opgeroepen); het gebruiken van edelstenen voor geestelijke doeleinden; gebruiken van klankschalen tijdens de meditatie. In de New Age bidt men zelfs ook een soort rozenkrans, waarbij het kruisteken vervangen werd door het (satanisch) teken van het pentagram. In het kort kan men stellen dat bij de New Age de eigen persoon centraal staat. Volgens hen bestaat er niet één God, maar zijn we allemaal goden. New Age komt vermomd in een kleedje van ‘licht’ maar is zeer duister en gevaarlijk!

Magie

21374583_700x700min_1 Nicholas-Arnst-Foto-VTM-

Heden is de zogenaamde “street magic” zeer populair. Bekende illusionisten die hun verbluffende “goocheltoeren” uitvoeren met gewone mensen op straat zijn: Dynamo, Criss Angel,… Maar nu hebben we zelfs in België onze eigen magiër of illusionist: een zekere Nicholas die al zijn eigen tv programma heeft op de vtm. En de mensen staan allemaal met hun mond vol tanden over zijn goochelkunsten. Echter: dit zijn geen goochelkunsten maar toverkunsten! De grens tussen goochelen en toveren is zeer vaag en al snel is men in het occulte verwikkeld waarbij men met de hulp van demonen aan toverij doet.

 

Boodschappen uit het Boek der Waarheid over occulte praktijken

Jezus Christus op 15 mei 2011:

Mijn zeer geliefde dochter, Ik doe een oproep tot al Mijn volgelingen om het werk te veroordelen van de New Age Beweging die de wereld in haar macht heeft.

Het Christendom is altijd een eerste doelwit geweest van Satan. Omdat hij zo sluw is zal hij voortdurend proberen diegenen met lege en geestelijk verloren zielen te verleiden. Hij zal altijd proberen om zijn leugens aan te bieden onder het mom van wat liefde lijkt. Dan zal hij proberen om het denken van mijn kinderen te beheersen, gebruik makend van oude heidense tactieken om hun geest te bevrijden van zogenaamde stresstoestanden van het moderne leven.  Opgepast voor diegenen onder jullie die zwichten voor praktijken die beweren jullie geestelijke toestand in een staat van vergetelheid te brengen door zogenaamde meditatie. Eens jullie je geest toestaan om op die wijze te worden beheerst, kan Satan met zijn demonen zo stil binnendringen dat jullie het niet beseffen, zo rustig zal de overgang zijn.

Ontwijk oude spirituele praktijken, inclusief het gebruik van tarotkaarten

Vele, vele zielen in de wereld sterven van honger naar geestelijke leiding. In hun zoektocht om zin in hun leven te brengen, laten zij het onbewust toe meegezogen te worden in praktijken die overeenkomen met heidendom. Elke valse doctrine die jullie in de verleiding brengt te geloven dat vrede in jullie hart en ziel kan bekomen worden door oude spirituele praktijken, moet ten allen tijde vermeden worden.

Het gebruik van kristallen, meditatie, reiki, yoga, tarotkaarten, geloof in geestelijke gidsen, duistere filosofie en zogenaamde wonderdokters zijn er om jullie in de verleiding te brengen te geloven in een alternatieve existentie buiten diegene die geschapen werd door God de Eeuwige Vader.

Waarschuwing voor “Opgestegen Meesters”

Velen onder jullie die vandaag de dag voortdurend op zoek zijn naar geestelijke steun in het volgen van jullie engelen, moeten ook alert zijn voor het feit dat eens de term Opgestegen Meesters genoemd is, je er zeker van kan zijn dat deze engelen niet van de Hemel komen. Opgestegen Meesters, Mijn kinderen, zijn gevallen engelen en komen van de duisternis. Toch zal jullie verteld en zullen jullie later overtuigd worden dat zij van het licht komen. Indien jullie al dat heidens spiritualisme over jullie leven laat heersen, zal dit jullie uiteindelijk naar beneden trekken in de valkuilen van de duisternis wanneer jullie dat het minst verwachten. Satan zal o zo voorzichtig zijn bij het presenteren van deze duistere leugens, want ten allen tijde zal jullie gezegd worden, en jullie zullen het geloven, dat deze dingen goed zijn.

De meeste van die praktijken worden voorgesteld als zijnde goed voor je zelfrespect, vertrouwen, controle over je leven –  dat alles is een leugen. Deze praktijken drijven jullie niet alleen verder van de waarheid, maar zij brengen onnoemelijke ellende eens de kwade geesten je ziel binnenkomen als een onmiddellijk gevolg van deze praktijken.

De Bijbel waarschuwt voor het gevaar van magie

Met de waarheid kan nooit geknoeid worden. De onderrichtingen die de mens overhandigd werden in de Heilige Bijbel waarschuwen de mensheid voor de gevaren van magie, toekomstvoorspellingen en de bewieroking van valse goden. In de wereld van vandaag worden deze praktijken voorgeschoteld als onschadelijk, maar noodzakelijk voor jullie geestelijk welzijn. Omwille van de natuur van  zachtaardige zielen zullen velen van hen van nature naar New Age Praktijken getrokken worden door de valse schijn van liefde die zij uitstralen. Niets ligt verder van de waarheid.

Waarschuwing voor de dweepzieke devotie tot engelen

Vergeet niet dat het Satan is en zijn gevallen engelen die jullie voorzichtig en sluw meegetrokken hebben in deze onverdachte leugens. Voor diegenen onder jullie die een bijna fanatieke devotie voor Engelen promoten heb Ik dit te zeggen. Waarom verkondigen jullie niet eerst het woord van God, Mijn Eeuwige Vader? Is deze obsessie voor Engelen niet juist  een andere vorm van afgoderij? Ja, bid in elk geval voor hulp vanwege de Heilige Engelen, doch stel altijd deze vraag: gaat je devotie voor de Engelen ten koste van je liefde voor Jezus Christus, de Zoon van God of voor God, de Eeuwige Vader? Zo ja, dan beledig je Mij, je Goddelijke Verlosser, Jezus Christus.

Ontwaak nu uit de leugens van zogenaamd spiritualisme. De engelen die jullie aantrekken door deel te nemen aan zulke praktijken zullen niet van de Hemel of van het licht komen. Zij zullen van het licht lijken te komen maar dat is het bedrog dat Satan en zijn demonen gebruiken om hun daden op een handige wijze te camoufleren.

Onthoud één laatste les. Sier jullie heidense praktijken op zoveel als jullie willen om de schijn te geven dat jullie eer brengen aan het Goddelijke Licht van de Hemel, maar het zal een leugen zijn. De leugen, en diegenen die jullie overtuigen deze bizarre reis te volgen naar een zogenaamd geestelijk rijk buiten dat van Mijn Vader, zal jullie zo dicht bij Satan brengen dat er voorbij een zeker punt geen terugkeer meer zal zijn.

Het enige Goddelijk Rijk van liefde dat buiten deze aarde bestaat is de Hemel. Iets anders dat je werd verteld is onwaar. Satan wil, hoe dan ook, dat jullie geloven dat zoiets er wel is. De werkelijkheid is dat hij al die nietsvermoedende en bijgelovige zielen meetrekt in de duisternis van de Hel bij hem en al de gevallen engelen. Alles in de naam van valse liefde.

Alstublieft, vergeet nooit dat liefde, ware liefde, alleen kan komen van God, de Eeuwige Vader.

Jullie Liefdevolle Verlosser, Jezus Christus

God de Vader op 2 maart 2012:

Mijn dochter, er worden verschrikkelijk leugens opgezet door satanische cults en new age doctrines. Mijn arme kinderen, verleid door leugens die ingekleed worden als een kleurrijke luchtspiegelingen, geloven in een nieuwe planeet Hun wordt een andere soort van paradijs beloofd. Maar dat bestaat niet.

Wanneer Satan verleidt en de harten wint van diegenen die in hem geloven dan kwelt hij hen voor de eeuwigheid. Indien je, na hun dood, de verschrikking op hun gezichten zou zien, wanneer zij zichzelf in de klauwen van Satan bevinden, zou het je hart in twee scheuren. Zij zijn zo ellendig, dat het belangrijk is dat jullie deze zielen verwittigen omtrent de kwelling die op de loer ligt. Bid voor hen. Hou nooit op. In vele gevallen kan enkel het lijden van offerzielen hen redden van de hel.

Diegenen die geloven in Mij, God de Vader, roep Ik nu op om valse goden, valse idolen, valse doctrines, waarzeggers en de new age doctrine op te geven, die allemaal op niets uitlopen. Zij zijn allen voortgebracht door de koning van de misleiding: Satan, een doortrapte leugenaar. Hij zal niets uit de weg gaan om Mijn dierbare kinderen van Mij weg te trekken. Ik smeek jullie, kinderen, om te bidden voor deze zielen als een troost voor Mij, jullie geliefde Vader.

Jezus Christus op 24 september 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, elke levende ziel beschikt over een machtige intuïtie om God op te sporen in haar leven. Zij die de Liefde van God in haar zuiverste vorm vinden ontvangen die gave omwille van hun nederigheid en aanvaarding van het feit dat alle glorie aan God toebehoort.

Heidenen, van de andere kant, in hun zoektocht naar spirituele rust, gaan liever af op de schepping van de Ware God dan op hun Schepper. In plaats van zichzelf neer te werpen  voor God, Mijn Vader, de Almachtige, Schepper van alle dingen, liggen zij uitgestrekt ter aarde voor valse goden, inbegrepen  de wonderen die Hij schiep voor de wereld: de aarde, de zon, de maan en de sterren. Zij verafgoden deze grote wonderen en geloven dan dat zij door zo te doen grote krachten zullen ontvangen. Waar zij naar zoeken is een vorm van geestelijke verlichting waarvan zij hopen dat die hun genoegen en vrede zal brengen.  Door meditatie en yoga openen velen dan hun verstand en ziel om de geest van het kwaad toe te staan hen te verderven. Zij geloven ten onrechte dat een andere macht, anders dan diegene die van God de Allerhoogste komt, hun de vrede kan brengen waarnaar zij hunkeren.

Weet dat er slechts één God is. Gelijk welke andere vorm van bewieroking komt neer op afgodendienst. Het doet er niet toe wat zij zeggen of hoe zij hun handelingen rechtvaardigen, zij nodigen Satan uit om hun ziel binnen te dringen en eens hij toegang verkregen heeft, zal hij en de demonen die hij stuurt deze zielen niet langer met rust laten. Zij zullen deze zielen kwellen, hen vullen met leugens en hen doen geloven dat zij over een gave beschikken. Sommigen geloven dat zij anderen kunnen genezen, door praktijken zoals Reiki, terwijl wat zij doen neerkomt op het verderven van anderen met inbegrip van onschuldigen. Wanneer heidenen zingen om geestelijke gaven voor zich te bekomen, dan zeggen zij dat dit hun vreugde geeft. Hoewel velen dat geloven, weet toch dat binnen een korte tijdspanne – eens de geest van het kwaad hun verstand is binnengedrongen – zij opgewonden zullen raken en zij geen rust zullen vinden. Voortdurend zijn zij op zoek naar allerlei zinnelijk genot maar wat zij in ruil daarvoor zullen ontvangen is duisternis van de ziel. 

Afgodendienst brengt een verschrikkelijke onrust mee en in landen waar de heidenen valse goden oproepen, halen zij zich de Toorn van God op de hals. Velen van die zielen weten niet wat zij doen, maar herken hen aan de manier waarop zij hun lichamen mooi maken, daar zij zichzelf beschouwen als heilige vaten in de ogen van de valse idolen die zij beweren te vereren. Liefde, nederigheid of persoonlijk offer voor het goed van anderen zullen ontbreken, want zij vereren enkel de zinnen. Zij begrijpen niet dat hun ziel een Geschenk is van God en dus geven zij haar weg in de jacht naar volmaaktheid, die nooit hun deel kan zijn.

Tijdens De Waarschuwing zal Ik in deze zielen de Waarheid tot wie zij behoren, wakker maken. Bid dat zij Mijn Hand van Barmhartigheid zullen aanvaarden. Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van New Age afgodendienst. Zij zijn het die Mijn Barmhartigheid niet willen en er de voorkeur zouden aan geven om verder te ploeteren in onzin, omdat het  hun ego’s voedt wanneer zij geloven dat zij de macht bezitten om zaken van spirituele aard te beheersen. Terwijl zij volmaaktheid zoeken op die manier, snijden zij zich volledig af van God. Daardoor openen zij de deur voor de duivel, die hen zal verleiden en hypnotiseren door de aantrekkingskracht van bijgelovige beloften, die  leiden tot het verdorren van hun ziel waarin Gods Liefde niet kan gedijen.

Jullie Jezus

Jezus Christus op 6 december 2014:

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat zij die Mijn Bestaan niet erkennen noch de Goddelijkheid van Mijn Eeuwige Vader, zo gewillig valse goden accepteren die ze allemaal zelf uitvinden?

Wanneer Mijn Tegenwoordigheid gevoeld wordt door zielen die Mijn Bestaan afwijzen, dan voelen zij een behoefte aan wraak zonder scrupules. Zij zullen Mijn Tegenwoordigheid beschimpen, belachelijk maken, bespotten, hetzij in Mijn Kerk, in Boeken, in De Wereld of tegenover andere zielen waarin Ik Tegenwoordig ben. De Tegenwoordigheid van God is almachtig en wordt op de meest pijnlijke manier gevoeld door zielen die in duisternis verkeren. Daarom reageren zij zo venijnig op elke vermelding van Mij. Deze mensen hebben een diep ingewortelde haat tegenover Mij en zij zien niet in hoe zij iemand zo kunnen haten die in hun ogen niet bestaat.

Ik waarschuw hen die valse spiritualiteit omarmen en die zaken verafgoden of geobsedeerd zijn door wat niet van Mij komt. Indien jullie je zielen openen voor om het even welke geestelijke wereld, die niet door Mij gemaakt is, zullen jullie de deur openen voor demonen die jullie listig zullen verlokken in hun duistere wereld. Welke vrede jullie ook menen te ontvangen door new-age-praktijken, ze zal van korte duur zijn. En wanneer jullie op zoek zullen gaan naar méér, dan zullen jullie binnengaan in een toestand waarbij jullie geweten zal overgenomen worden door die vijanden van God, totdat jullie niet meer in staat zullen zijn jullie te bevrijden uit hun invloedssfeer. Jullie zullen nooit vrede vinden wanneer jullie valse goden vereren.

De wereld is geïnfiltreerd met valse doctrines, goden en religies. Er is slechts één ware God en jullie kunnen alleen tot Hem komen door het Grote Offer te erkennen dat Hij bracht toen Hij Mij zond, Zijn eniggeboren Zoon, om jullie te verlossen uit de strikken van de duivel.

Diegenen die Mij kennen maar rondscharrelen in andere doctrines, weet dit. Indien jullie je inlaten met new-age-praktijken, dan verloochenen jullie Mij. Mocht Mijn Kerk andere geloofsovertuigingen erkennen, die niet van Mij zijn, dan verloochenen ze Mij.

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: