EINDTIJDKLOK

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eindtijd

De Nieuwe Wereld Orde

De Nieuwe Wereld Orde (kortweg de NWO) is geen concept dat de laatste jaren werd uitgevonden door een paar complotdenkers. Sinds lang bestaan er diverse duistere organisaties en sociëteiten waar de elite zich bezighoudt met Satanische aanbidding, wereldheerschappij en het oprichten van een wereldregering.

Film van Alex Jones over de Nieuwe Wereld Orde:

Geheime sociëteiten en Satanische groepen

De Illuminati

AllSeeingEye11

De Illuminati is soort orde of geheime sociëteit die opgericht werd in 1776 door Adam Weishaupt. Illuminati is latijn voor ‘de verlichten’. Hij streefde voor de afschaffing van alle religies en alle staten (en pleitte dus bijgevolg toen al voor een één-wereldregering of een Nieuwe Wereld Orde). Weishaupt vervoegde in 1777 de Vrijmetselarij, waar hij probeerde om zijn standpunten te introduceren. De Illuminati heeft een dusdanige structuur dat lokaal opererende cellen (in aparte landen) zeer weinig afweten van elkaar.

Nieuwe leden moeten in hun hand snijden en met hun bloed hun naam zetten in het ‘Boek van de doden’, waarbij ze hun ziel verkopen aan de duivel. Zij kozen als symbool het alziend oog, bekend als ‘the eye of providence’, het oog van de voorzienigheid, omgeven door een lichtkrans, verwijzend naar de verlichting. Dit oog stelt het oog voor van hun god, Lucifer, of de duivel en staat boven op een piramide.

De Illuminati is een zeer wijdverbreide satanische organisatie met een groot aantal leden die geïnfiltreerd zijn in alle lagen van de samenleving. Niet enkel de elite, maar bijvoorbeeld ook mensen uit Hollywood en artiesten uit de muziekindustrie.

jayzkanyewestjayzilluminatilarge

Hier maken artiesten Jay Z en Kanye West het teken van de Illuminati, de driehoek van het alziend oog.

Er zijn leden die zich bekeerd hebben en Illuminati verlaten hebben, en dus getuigen over het bestaan en de werking ervan, zoals Doc Marquis. Een aantal mensen, zoals Mark Dice, voeren zelf ook onderzoek uit naar de werking en de invloed ervan in de hedendaagse samenleving.

In 1995 werd een kaartspel uitgebracht: Illuminati, New World Order.

$T2eC16hHJHQE9nzEztF9BRJYnNP5bg~~60_35cardsillum

Het meest opmerkelijke is dat ze toen kaarten uitgaven over gebeurtenissen die zich effectief een aantal jaar laten voltrokken, zoals de aanslagen op de WTC torens, de aanslagen op het pentagon, … cardgame1Dit kaartspel was m.a.w. een weergave van hun verborgen agenda. Al deze zogezegde aanslagen waren gecoördineerd van binnen uit, om de o.a. oorlog in in Afghanistan en Irak te rechtvaardigen (Over False Flag Attacks en Doel van de NWO, zie ook lager).

In dat kaartspel van de Illuminati zijn ook kaarten voor bvb. de derde Wereldoorlog, populatiereductie, een plaag van demonen, en een Messias.

 

De Bohemian Club

secrets

De Bohemian Club is een geheime sociëteit die elk jaar samenkomt in in de Bohemian Grove, in Senoma County, Californië, in de VS, voor het zomer vuurfestival. Deze organisatie bestaat al meer dan 120 jaar en is zeer populair bij de elite. Bekende leden die daar werden gezien zijn George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, Ronald Reagan, Richard Nixon, Henry Kissinger,..  Dit is eigenlijk een bijeenkomst die twee weken duurt, waarbij ze deelnemen aan allerhande Satanische rituelen, homoseksuele orgieën, … Het hoogtepunt is een soort offer of verbranden van een pop, ‘the cremation of Care’, waarbij deze wordt geofferd aan hun afgod Moloch, het grote standbeeld van een soort uil. Dit wordt uitgevoerd door een aantal leden die toortsen vasthouden en zwarte druïde-gewaden dragen. Richard Nixon noemde de bijeenkomst ooit “the most g** thing you could ever imagine.” The New York Times meldde in 2004 dat de homo pornoster Chad Savage werd ingehuurd om te Bohemians te bedienen.  Alex Jones van Infowars kon in 2000 infiltreren en enkele uren filmen. Hij maakte er een documentaire over: Dark Secrets – Inside the Bohemian Grove.

De Bilderberg group

bilderberg-1

De Bilderberg group is een geheime organisatie waarin de elite van over heel de wereld in samenkomt. Het gaat voornamelijk om hoofden van grote banken, staatshoofden en andere hoge personen. Zij komen elk jaar op een bepaalde locatie samen om hun agenda te bespreken. Toegang tot die locatie is dan volledig verboden. Alles wordt zwaar bewaakt en niemand, zelfs de pers niet, komt te  weten wat er besproken wordt. Alles gebeurt in het grootste geheim. Nog niet zo lang geleden werd het bestaan van deze groep zelfs gewoonweg ontkend en als onzin afgedaan. Deze groep kan men als de regerende elite beschouwen die de touwtjes in handen heeft over wat er gebeurt in de wereld. Zij waren ook het brein achter de Europese Unie en de Euro als munteenheid.

Krantenknipsels over de geheime bijeenkomsten van de Bilderberg group:

DAILY MIRRORbilderberg-2014-copenhagen-3

BILDERBERG44687213paper

 

De Vrijmetselarij

Square and Compasses - Freemasonry - Tupelo Masonic Lodge No 318 F&AM - Eric Lentz

Dit is een geheime sociëteit met leden in alle lagen van de samenleving. Het is in elk land aanwezig onder de vorm van Grootloges.  Enkel de leden in de hoogste graden (de 33ste graad) weten wat er werkelijk gebeurt binnen de Vrijmetselarij. Daar worden allerhande duistere rituelen uitgevoerd en vereert men Satan. Men gebruikt geheime handgebaren en komt samen in Vrijmetselaarstempels. De Vrijmetselarij is mede het brein achter het moderniseren van de katholieke Kerk, door ze te infiltreren. Zij ziet alle religies als gelijk en legde de fundamenten voor de Nieuwe Wereldreligie (zie ook lager).

De vrijmetselarij speelt ook een belangrijke rol in het tot stand brengen van de NWO, en is eigenlijk verweven andere groepen zoals de Illuminati.

Op 22 januari 1870 verkreeg Albert Pike, een eminent en zeer invloedrijk vrijmetselaar, het kader van het plan voor een Nieuwe Wereld Orde, met aan het hoofd de Antichrist.  Dit plan ontving hij van Satan zelf en omvat het uitvechten van drie wereldoorlogen. De derde wereldoorlog wordt momenteel georchestreerd, en het uiteindelijke doel van deze oorlog (zoals ook vele malen elders aangehaald op onze site) is om de Nieuwe Wereld Orde in te leiden met de Antichrist als de heerser van de wereld. Deze plannen werden onthuld door een voormalig lid van de Illuminati. Zie ook onze documentaire.

President John. F. Kennedy vermoord

KENNEDY

President John Kennedy gaf op 27 april 1961 een toespraak waarin hij de geheime Satanische groepen  die belust zijn op macht aan de kaak stelde en zei: “Het woord ‘geheimhouding’ is weerzinwekkend in een vrije en open samenleving. Wij, als een volk zijn inherent en van oudsher  blootgesteld aan geheime sociëteiten, geheime eden, geheime handelingen,…” Hij werd kort daarop, op 22 november 1963 vermoord. De zogezegde dader werd opgepakt, maar kort daarop ook doodgeschoten. De dader van die moord overleed korte tijd later ook, zodat alles mooi toegedekt bleef.

 

De Georgia Guidestones: de leidraad voor de NWO

the-georgia-guidestones_photo_medium

Deze stenen tafels zijn granieten platen die staan op een heuvel in Elbert County, Georgia, VS.

Er staat: laat deze gidsstenen zijn voor een tijdperk van reden. Deze 10 geboden kunnen beschouwd worden als de 10 geboden van Satan, en de leidraad voor de NWO.

  1. Hou de mensheid onder de 500 miljoen in eeuwige balans met de natuur
  2. Begeleid de reproductie op een wijze manier – verbeter diversiteit en fitheid/dienstbaarheid
  3. Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal
  4. Regel passie-geloof-traditie en alle dingen met getemperde rede
  5. Bescherm mensen en naties met goede wetten en rechtvaardige rechtbanken
  6. Laat alle naties internationaal regeren, en externe disputen oplossen in een wereldrechtbank
  7. Vermijd kleinzielige wetten en onnuttige ambtenaren
  8. Balanceer persoonlijke rechten met sociale plichten
  9. Prijs waarheid-schoonheid-liefde-het zoeken naar harmonie met het oneindige
  10. Wees geen kanker op deze aarde – laat plaats voor de natuur

 

ff_guidestones3_f

De 10 geboden van Satan staan in 8 verschillende talen gegraveerd in deze stenen tafels.

VN als fundament van de NWO

UN-flag

Na het einde van WOII, werd in 1949 de Verenigde Naties opgericht.  Het is een wereldorgaan met als doel om de vrede in de wereld te bewaren een nieuwe Wereldoorlog te voorkomen. Er werd ook de NAVO opgericht, een militair orgaan van de VN. De VN kan men beschouwen als de voorloper, en zal uiteindelijk falen als blijkt dat er opnieuw een Wereldoorlog uitgebroken is. Dit zal de doorslag geven om de Nieuwe Wereld Orde te stichten. Lucis Trust, een organisatie binnen de VN zelf, houdt zich bezig met de komst van de nieuwe wereldleraar Maitreya (de Antichrist), die het sociale structuur zal reorganiseren en aan het hoofd zal staan van deze Nieuwe Wereld Orde (zie ook onze documentaire).

Wereldleiders die reeds opriepen voor een Nieuwe Wereld Orde (door Infowars):

Crisis nodig om de NWO te stichten

De elite heeft crisis en chaos nodig om hun Nieuwe Wereld Orde op te dwingen aan het volk. Men noemt de CO2 uitstoot en de klimaatopwarming door de mens als argument, de economische crisis die binnenkort gaat komen, het terrorisme dat zich verbreidt, en uiteindelijk de derde Wereldoorlog die zal uitbreken. Er wordt op die manier een angstklimaat gecreëerd, waardoor het heel makkelijk wordt voor de elite om hun agenda door de strot van de bevolking te duwen. Henry Kissinger noemde de economische crisis in 2008 een goed startpunt om de NWO te stichten.

CO2 uitstoot en de zogezegde ‘klimaatopwarming’

climate-change

Men haalt allerhande rapporten en onderzoeken aan die aantonen dat het klimaat opwarmt door de schuld van de mens, en dat we allerlei inspanningen moeten doen om dat te stoppen, of er zullen rampen komen. CO2-taksen, schone lucht kopen in het buitenland, … men vindt allerhande ideeën uit, maar de zonde wordt gepromoot! Al Gore, één van de meest bekende voorstanders van deze theorie, zei zelf dat ‘global warming’ niet gaat over zorgvuldig en exact wetenschappelijk onderzoek, maar over publiek beleid. Alle mensen die de theorie over klimaat-opwarming door de mens steunen, zijn atheïsten. En atheïsten geloven in de evolutietheorie die zegt dat wij mensen slechts een kosmisch toeval zijn, die bijgevolg van weinig waarde is, dus mogen er mensen uitgeroeid worden om het klimaat te redden.  Elite-lid Bill Gates haalt steeds de klimaatopwarming aan om zijn agenda van vaccins, ggo’s en dergelijke door te drukken om, zoals hij het zelf zei, de wereldpopulatie naar beneden te halen. Dit is één van de geboden van Satan op de Georgia Guidestones: “Wees geen kanker op deze aarde, laat plaats voor de natuur.”

In 2010 nam de Amerikaanse topwetenschapper Harold Lewis ontslag aan de Universiteit van Californië nadat hij in een ontslagbrief toegaf dat ‘klimaatopwarming’ een grote oplichterij is, waar vooral veel geld mee gemoeid is.

Hier volgt de brief aan de Amerikaanse Fysica Sociëteit, vrijgegeven door Professor Emeritus in de Fysica Hal Lewis van de Universiteit van Santa Barbara, Californië.

haroldlewis

 

Sent: Friday, 08 October 2010 17:19 Hal Lewis
From: Hal Lewis, University of California, Santa Barbara
To: Curtis G. Callan, Jr., Princeton University, President of the American Physical Society

Beste Curt,

Toen ik voor het eerst de Amerikaanse Sociëteit van de Fysica vervoegde, 67 jaar geleden, was het veel kleiner, veel braver en nog niet besmet met de geldstroom (een dreiging waartegen Dwight Eisenhower een halve eeuw geleden voor waarschuwde).

Inderdaad, de keuze van fysica als een beroep was toen een garantie voor een leven van armoede en ontbering – het was Wereldoorlog II die dat allemaal veranderde. Het vooruitzicht van wereldse rijkdom dreef weinig fysici. Pas 35 jaar geleden, toen ik de eerste APS studie van een omstreden sociaalwetenschappelijk probleem, De Reactor Veiligheidsstudie, alhoewel er een overvloed aan ijveraars was aan de buitenzijde, was er geen buitensporige druk op ons als fysici. We waren daarom in staat om wat ik geloof wat was en is: een eerlijke benadering van de situatie te genereren, in die tijd. We werden verder bijgestaan door een overzichtscomité bestaande uit Pief Panofsky, Vicki Weisskopf en Hans Bethe, allemaal uitzonderlijke fysici. Ik was trots op wat we deden in een geladen atmosfeer. Op het einde noteerde het comité in het rapport aan de President van de APS, de volledige onafhankelijkheid waarin we onze job uitoefenden, en suggereerde dat het rapport van twee zijden zou worden aangevallen. Welk een groter eerbetoon zou er kunnen geweest zijn?

Hoe anders is het nu. De groten lopen niet langer rond op de aarde, en de geldstroom is de hoofdreden geworden voor veel fysica-onderzoek, de vitale ondersteuning van veel meer, en het voorziet de ondersteuning van onnoembare aantallen van professionele jobs. Voor redenen die spoedig zullen duidelijk worden, is mijn vroegere trots, op het zijn van een lid van de APS voor al die jaren, een schaamte geworden, en ik ben gedwongen, met tegenzin, om u mijn ontslag van de Sociëteit aan te bieden.

Het is natuurlijk die klimaatopwarming-oplichterij, met de (letterlijk) biljoenen dollars die het drijven, dat zoveel wetenschappers corrupt heeft gemaakt, en APS voor zich heeft gedragen als een ruwe golf. Het was de grootste en meest succesvolle pseudowetenschappelijke fraude die ik in mijn hele leven als fysicus heb gezien. Ieder die de minste twijfel heeft over dit, zou zichzelf moeten dwingen om de ClimateGate documenten te lezen, die alles blootleggen. (Montfords boek geeft de feiten zeer goed weer). Ik geloof niet dat een echte fysicus, noch wetenschapper die inhoud zonder afkeer kan lezen.  Het zou bijna maken dat afkeer een definitie wordt voor het woord wetenschapper.

En wat heeft de APS, als een organisatie, gedaan in het zicht van deze uitdaging? Het heeft de corruptie geaccepteerd als de norm, en ermee verder gedaan…

Ik voel de nood om één nota er aan toe te voegen, en dit is een vermoeden, omdat het altijd gevaarlijk is om de motieven van andere mensen te bespreken. Deze bekokstoving bij de APS HQ is zo bizar dat er niet een eenvoudige verklaring voor kan zijn. Sommigen hebben voorgehouden dat de fysici van vandaag niet zo slim zijn als ze waren, maar ik denk niet dat dit een probleem is. Ik denk dat het om het geld draait, net zoals Eisenhower ons een halve eeuw geleden voor waarschuwde.  Er zijn inderdaad biljoenen dollars mee gemoeid, om niets te zeggen over de roem en de glorie (en regelmatige reizen naar exotische eilanden) die gepaard gaan met het zijn van een lid van de club.

 

Uit beelden van NASA blijkt ook dat het ijs op de noordpool weer toeneemt sinds 2012, maar daar wordt in alle talen over gezwegen.

MoS2 Template Master
DailyMail.co.uk

climategate

De zogezegde “strijd tegen klimaatopwarming” zal één van de bepalende factoren zijn in de vorming van de NWO, zogezegd ‘om de mensheid te redden.’

 

False Flag Attacks en de steun van en strijd tegen het terrorisme

11-2001-attack-september-terrorism-terrorist-warbuilding7

9/11 was een inside job

Het bewijs dat de aanslagen van 9/11 van binnen uit gecoördineerd waren is het meest duidelijk in het 3de gebouw, namelijk het zogenaamde”building 7″ dat nabij de WTC torens volledig tegen de vlakte ging. Waarschijnlijk moest zich daar het vliegtuig inboren dat neergestort is in een veld. Er was dus munitie geplaatst in dat gebouw  (net zoals in de WTC torens overigens) om de instorting te versnellen nadat het vliegtuig zich erin boorde. Dat is niet gebeurd, maar de munitie ging toch af en liet het gebouw instorten.  Diverse wetenschappers geven aan dat op die dag dit gebouw door middel van gecontroleerde ontploffing met de grond gelijk werd gemaakt. Er werden restanten van zwaar explosief materiaal gevonden op de site. Lees meer over 9/11 en building 7 op: http://www.infowars.com/building-7-still-the-smoking-gun/ . Ook het mooi recht en gecontroleerd instorten van de WTC torens is een bewijs dat de funderingen werden opgeblazen. Deze aanslagen werden voorzegd in het kaartspel van de Illuminati (zie hoger). Doel is dus om de agenda van de elite door te drukken.

De agenda die samenhangt met deze aanslagen

Men begon met de invasie in Afghanistan, zogezegd om het brein achter deze aanslagen, Bin Laden op te sporen. De werkelijke reden was om een VS-gezinde leider te installeren in dat land, en controle te verkrijgen over grondstoffen zoals olie.  In 2003 viel men Irak binnen, zogezegd omdat Saddam Hoessein massavernietigingswapens had. Men haalde één of ander vaag rapport aan dat als bewijs moest dienen. Echter, Hoessein was van plan om de dollar te verbannen als munteenheid om de olie mee verhandelen, en dat zinde de elite niet. Het werkelijke doel was dus weeral macht over dat gebied. Irak was een land in vrede. Toen Saddam Hoessein werd verjaagd, kregen allerhande extremistische groepen vrij spel. Aanslagen, terreur, oorlog en vernieling was het gevolg. Massa-vernietigingswapens werden nooit gevonden.

In 2010 begon de “Arabische lente”. In Tunesië werd de president verjaagd. In Egypte idem. Kort daarop was het de beurt aan Libië. Kadhaffi was een leider die de controle over zijn land behield, ervoor zorgde dat de migrantenstroom naar Europa beperkt bleef, en terroristen zorgvuldig opsloot. Hij had echter plannen om een eigen Noord-Afrikaanse munteenheid op te richten, gedekt met goud. Dit ging recht tegen de plannen in van de elite, die liefst iedereen als slaven ziet van hun op schulden gebaseerde bankensysteem. Vandaar ging men heel driest te werk en verleende het Westen actief steun aan de moslimrebellen. CIA leverde wapens, de NAVO deed luchtbombardementen op doelwitten van Kadhaffi en zijn leger. Uiteindelijk werd Kadhaffi verjaagd en vermoord. Dit gaf de aanleiding dat er een westers gezinde regering werd opgezet in dat land, met een westers bankensysteem. Echter, ook allerhande terroristen kwamen vrij uit de gevangenis en vervoegden zich met de rebellen. Zij vormen nu diverse extremistische groepen die terreur zaaien in het land.

In 2011 was Syrië aan de beurt. “Dictator” president Assad moest van zijn troon, want ook hij is een doorn in de ogen van de elite. Assad beschermde de christenen in zijn land en liet toe dat ze vrij hun godsdienst beleefden en kerken bouwden. Allerhande moslimextremisten wilden Assad weg. Het westen leverde wapens en steun aan deze rebellen, maar viel niet actief aan vanwege de weerstand van Rusland. Zodus, werd ervoor gezorgd dat er een andere groep oprees waartegen moest gestreden worden. Deze groep is IS en ontstond in de zomer van 2013.  De Amerikanen besloten om die groep aan te vallen, en leveren steun aan de “gematigde” rebellen om tegen IS te strijden. Echter, het ware doel van heel die oorlog is nog altijd het verdrijven van Assad. Uiteindelijk wil men controle verkrijgen over die gebieden en alle anti-NWO politieke leiders uitschakelen.

Financiële crisis

economic-collapse

Heel het westerse economische systeem is schuldengebaseerd. Alle centrale banken worden beheerd door de Rockefellers en de Rothschilds, die weeral verbonden zijn met die illustere groepen die hierboven genoemd worden. De schuldenberg van de VS bedraagt meer dan $17.000 miljard (!!). Alle landen in het Westen hebben schulden. België bijvoorbeeld heeft een schuldenberg van bijna €400 milljard. Dit kan niet blijven duren. De economie is in 2008-2009 gedeeltelijk gecrashed, en is sindsdien niet gestopt met groeien, maar dit alles op een schuldenbasis.

Toen Griekenland in juni 2015 dreigde failliet te gaan was het vooral Frankrijk die erop aandrong dat Griekenland in de Eurozone moest blijven, omdat een Grexit fatale gevolgen zou hebben gehad voor de Franse economie. Iedereen denkt nu dat Duitsland een veilige haven is op financieel gebied. Dat is natuurlijk niet zo. Er zijn aanwijzingen dat een grote financiële instorting in Duitsland nakend is en dat Deutsche bank weleens de volgende ‘Lehman Brothers’ kan zijn (een Amerikaanse bank die in 2008 failliet ging).

In het derde kwartaal van 2015 leden ze een verlies van € 6,1 miljard. Op 4 februari 2016 meldde de Engelse internetkrant Express dat de aandelen van Deutsche Bank weer 4% gezakt zijn, ze zitten nu op een nooit geziene laagte. Vorige week zei Deutsche Bank dat het opnieuw zo’n € 6,8 miljard verloor in het 4de kwartaal van 2015. De cijfers worden steeds slechter. DB faalde ook in een opgelegde ‘stress test’ en kredietbeoordelaar S&P verlaagde in juni 2015 de rating naar BBB+  (wat zelfs lager is dan de rating van Lehman Brothers op het moment van hun faillisement).

fed0

De FED (een private centrale bank in de VS) besliste op 16 december dat ze de interest rates van 0 naar 0,25% zullen verhogen, wat op zich niet significant is. De staatsschuld van de VS is zo gigantisch hoog (19.000 miljard $!) dat het land ineenstort als ze de interest op de leningen om die staatsschuld te financieren, significant laten stijgen (d.w.z. bvb. 1%). Heel de zeepbel die de FED gedurende de afgelopen 7 jaar heeft opgeblazen met ZIRP (Zero Interest Rate Policy) en het massaal drukken van geld (QE, Quantitative Easing) hangt nu aan een zijden draadje. Vele experts waarschuwen dat we het einde naderen van het huidige economische tijdperk en dat de financiële “hel” zal losbarsten in de komende maanden. Verwacht wordt dat de FED de interest rates weer naar 0% zal brengen wegens een kwakkelende economie, en dat ze weer zullen beginnen met QE (geld drukken), waardoor de mensen zullen weten dat er iets grondig mis is met de economie en de markten het zullen begeven.

De huidige economie is een grote zeepbel. Als de nieuwe crisis zich zal ontvouwen, zal de financiële crisis van 2008 daarbij in het niet verzinken.

Zie ook: http://eindtijdchristen.com/de-grootste-financiele-crisis-deze-die-onderweg-is/

De Climax: de derde Wereldoorlog

buk-missile-m

Uiteindelijk zal de combinatie van de financiële crisis, de oorlogen in het Midden Oosten en andere opkomende oorlogen leiden tot een nieuwe Wereldoorlog. Iran en Israël zullen in oorlog zijn, alsook Rusland, Europa, de VS en China. Overal zal er chaos heersen. Echter, tot een totale nucleaire oorlog zal het niet komen. God laat dit niet toe, en dit is ook niet het doel van de Antichrist.

Meer over de oorlog, zie: http://eindtijdchristen.com/wereldoorlog-iii/

Doel van de NWO

newworldorder-13

Doel  is om alle naties op te lossen in één supernatie met aan het hoofd één enkele wereldregering (world government). Dit zal uiteindelijk de NWO zijn zoals deze sinds het begin  gepland werd, met aan het hoofd de Antichrist. Daarom kan deze Wereld Orde pas tot stand komen als de Antichrist zich heeft publiek gemaakt als de vredestichter aan het eind van de derde Wereldoorlog. Hij zal op het toneel verschijnen wanneer de dreiging van een totale nucleaire oorlog het grootst is. Hij, de vredebrenger, de Antichrist, zal die dreiging afwenden. Op die manier zullen de mensen denken dat hij Jezus Christus is die teruggekomen is. Men zal alle vernoemde problemen aanwenden als argument om de NWO te stichten en men zal benadrukken dat dit noodzakelijk is voor het goed van allen.

Opmars naar het Merkteken van het Beest

14250552-fingerprint-scanner-security-conceptthe-fbis-nationwide-facial-recognition-system-ends-anonymity-as-we-know-itScreen-Shot-2012-08-12-at-11_15_35-PM

Om iedereen in het gelid te houden komt er meer en meer controle: camera’s met gezichtsherkenning e.d., drones, vingerprintscanners, irisscanners. Mensen worden gecontroleerd  en in de gaten gehouden, men kan via de smartphone en smart tv’s enz. mensen afluisteren, localiseren en dergelijke. Dit wordt allemaal als onschuldig afgedaan, zogezegd voor onze eigen veiligheid, maar de werkelijkheid is anders.

Uiteindelijk zal men de mensen ertoe brengen om het één wereld merkteken te aanvaarden: de RFID chip die in de hand ingeplant zal worden. Dit is het merkteken van het Beest uit het boek Apocalyps, waarbij niemand nog iets zal kunnen kopen of verkopen als hij dat teken niet heeft. De mensen zullen als slaven van de Antichrist en de één-wereldregering worden. Dissidenten zullen opgespoord en  gestraft worden. Echter de mensen die het beschermende Zegel van God hebben zullen niet aangeraakt worden.

Nieuwe Wereldmunt

nwo currency

Het concept van een één-wereldmunt werd voor het eerst in 2009 geïntroduceerd. De Belgische Koninklijke Munt mocht enkele proefexemplaren slaan. Doel is om verschillende munteenheden, zoals de Euro, de Dollar en de Zwitserse Frank  te verenigen in één munteenheid: de Verenigde Wereldmunt, of de NWO-munt. Momenteel liggen de plannen stil.

Waarschijnlijk zal men gebruik maken van de komende financiële crisis, waarbij de huidige munteenheden waardeloos zullen worden, om deze Wereldmunt in te voeren:

“Alhoewel de initiële bedoeling is om de Verenigde Staten van America te verenigen met de Verenigde Staten van Europa, zal het ook openstaan voor andere landen. Het project is ook ontworpen als een antwoord op economische crisissen en angsten over de toekomst.”

Site: http://futureworldcurrency.com/

De Nieuwe Wereldreligie

OneWorldReligion

Het eindigt hierbij nog niet. De laatste ware paus kondigde op 11 februari 2013 zijn ontslag aan. Hij werd weggepest uit het Vaticaan, d.m.v. allerlei lastercampagnes. De huidige paus is niet de paus, maar de Valse Profeet, die met de Antichrist zal samenwerken om een één-wereldreligie te creëren onder het mom van vrede. Hij zal eerst de katholieke Kerk “hervormen”: allerlei soorten zonden vergoelijken en de sacramenten verdraaien. Vervolgens zal hij andere religies beginnen omarmen, alsook de atheïsten, om ze in een superkerk onder te brengen. De Tegenwoordigheid van Jezus in het Heilig Sacrament zal verdwenen zijn in die kerken, en dan zal de Antichrist zijn plaats innemen. Rome zal, zoals voorzegd in La Salette, het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist.  Deze Nieuwe Wereldreligie zal geen hulde brengen aan God, maar aan Satan, en zal verstrengeld zijn met de NWO.

Laten we de lezer herinneren: God zal ons nooit in de steek laten, Hij zal zijn vijanden straffen en ons gebed kan veel van deze boze werken afzwakken!

 (*bronnen: Alex Jones, Andrew Hoffman)

%d bloggers liken dit: