EINDTIJDKLOK

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eindtijd

Brindisi, Italië

image

 De Allerheiligste Maagd Maria verschijnt sinds 2009 in Brindisi (Italië) als “Maagd van de Verzoening”, “Koningin en Moeder van de Hoop” en “Middelares van alle Genaden” en wenst onder die titels aanroepen te worden. Zij vraagt ons om de toewijding te beoefenen aan Haar Onbevlekt Hart, meer te bidden, ook tot de Heilige Geest om ons te verlichten. Zij zegt dat Zij en Haar Zoon rijkelijk bloed vergieten als gevolg van de vele zware ernstige zonden die begaan worden, de mens zich daardoor van God afscheidt, de genade van het doopsel verliest en lijden over zichzelf en anderen brengt omdat er slechts weinigen de oproepen van Jezus en Maria volgen; omdat de mens God niet meer (met liefde / vurigheid) wil dienen. Zij wenst dat wij de deugden beoefenen, dagelijks bidden en luisteren naar het Woord van God.

Zij verschijnt op de 5de dag van de maand, meestal in het wit gekleed, een gouden ceintuur om Haar taille, een glanzende sluier en twee gouden rozen op Haar voeten. Zij geeft een korte boodschap die zo vlug mogelijk op het internet bekend gemaakt wordt.

Op Haar borst beweegt een levende Witte Duif (de Heilige Geest). Op de vooravond van de verschijning komt men samen in de ‘gezegende tuin’ van Maria. Men bidt daar dan de Rozenkrans, het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid, de Tranenrozenkrans en de Rozenkrans van de Heilige Wonden. Op de gebeds- en verschijningsdag van de Moeder Gods te Brindisi, op 5 december 2014, begonnen tegen13.30 uur alle beelden in de gezegende tuin van de Heilige Maagd Maria bloedtranen te wenen. Het was schokkend voor allen die het zagen. Welke grote tekenen van de Hemel!

Website: http://brindisi-mariaverschijningen.jimdo.com/

of: https://verschijningenbrindisi.wordpress.com/

 

%d bloggers liken dit: