EINDTIJDKLOK

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eindtijd

Wereldoorlog III

wwiii2

Gebieden waar oorlog is of waar oorlog dreigt

– Het Midden Oosten (Syrië, Israël – Iran – Palestina, Irak,…)

Palestinian militants.jpgDe terroristen van ISIS zaaien dood en vernieling. Israël staat op gespannen voet met Palestina, alsook met Iran, omdat deze aan een nucleaire bom zou werken om Israël van de kaart te vegen. ISIS wil uiteindelijk ook Jeruzalem “bevrijden”. Dan is er ook nog de terreurbeweging Hamas, gesteund door Iran, die ook Israël wil vernietigen. In Syrië probeert men nog steeds president Assad van zijn troon te stoten, net zoals in Libië en Egypte. De VS dreigden in 2013 met represailles nadat Assad zogezegd een gasaanval had uitgevoerd. Die gasaanval was duidelijk het werk van de terroristen van het Free Syrian Army, om een reactie van het westen uit te lokken. Maar Rusland steunt Assad en dreigde met tegenreactie. De elite wil Assad weg, omdat hij hun plannen voor een Nieuwworldwar3e Wereld Orde in de weg staat. Dat was idem met Kadhaffi. Kadhaffi wilde een eigen, met goud gedekte, Noord Afrikaanse Munt introduceren. Hij weigerde alle samenwerking met de westerse banken en de elite, de leiders van de Nieuwe Wereld Orde. Dat werd hem fataal. De CIA en andere diensten leverden wapens en trainden de Libische rebellen. Zelfs België nam deel aan deze verachtelijke coup, door luchtbombardementen. De Amerikanen steunen ook de Syrische rebellen, en leverden wapens via omringende landen. Ze strijden nu tegen ISIS, om de Syrische ‘gematigde’ rebellen meer ademruimte te geven, zodat deze uiteindelijk Assad kunnen verdrijven (of vermoorden?).

– Oekraïne (Rusland – Oekraïne, EU en de NAVO, …)

buk-missile-mHet westen steunde (zelfs actief!) de coup van de Russisch gezinde president Janoekovitsj. Aan die coup namen ook neonazi’s deel. Dit lokte reactie uit van de Russisch gezinde inwoners in, vooral het oosten van Oekraïne. Niet lang daarna ontstond er strijd, en vormden zich gewapende rebellengroepen, die zich tegen deze coup verzetten en zich distantieerden van de nieuwe leiders in Kiev. Ze werden separatisten, want ze wilden zich afscheuren van Oekraïne. De Krim, een schiereiland in de Zwarte Zee, met een belangrijke haven voor Rusland, heeft een referendum gehouden en daarbij zijn aansluiting bij Rusland uitgeroepen. Niet lang daarna behoorde het Krim weer tot Rusland. De separatisten in Oost-Oekraïne blijven strijd leveren, en in juni 2014 werd een passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines neergeschoten. Het westen legt de schuld bij de rebellen en Rusland. Rusland wijst met de vinger naar het Oekraïense leger. Ondertussen gaan de gevechten voort.

De NAVO beschuldigde de Russen begin november van het sturen van tanks en artillerie naar Oost-Oekraïne en Rusland voert al maandenlang testvluchten uit boven het luchtruim van Europa en voor de kust van de VS, met strategische bommenwerpers en straaljagers. Oude Sovjetbasissen op de noordpool worden weer bezet, en er worden regelmatig grote militaire oefeningen gehouden.

De VS heeft half december 2014 nieuwe sancties goedgekeurd voor Rusland en zal voor het eerst wapens leveren aan Oekraïne. Rusland zei al dat dit niet zonder gevolgen zal zijn.

Update: Sinds 15 februari 2015 is er een nieuw bestand ingegaan, maar ondertussen zijn er al weer doden gevallen en gaan de beschietingen verder. Europa heeft op 16 februari nieuwe sancties opgelegd aan Rusland.

Het lijkt erop dat het Westen (Europa en de VS) aansturen op een oorlog met Rusland.

rtx12t3z_si

Overige potentiële conflictgebieden/ gebieden waar spanningen zijn

– Noord Korea

NKOREA-SKOREA-MISSILE-FILESNoord Korea heeft de afgelopen jaren al verschillende nucleaire tests gedaan, alsook raketten afgevuurd in zee. Men vermoedt dat ze zich voor een oorlog voorbereiden. Begin maart 2015 zullen Zuid-Korea en de VS weer gezamelijke militaire oefeningen houden, maar Noord-Korea liet al weten dat ze elke vorm van agressie fel zouden beantwoorden.

– China en Japan

China en Japan staan op gespannen voet omwille van een dispuut over enkele eilanden in de Chinese zee. Deze eilanden worden door beide landen opgeëist, omdat ze rijk aan grondstoffen zijn.

China is zijn militaire aanwezigheid in de zeeën in Zuid-Oost Azië aan het versterken, en investeert sterk in het leger en de aanschaf en ontwikkeling van de nieuwste wapens.

De wereldwijde instorting van de economie

De schuldenberg van de VS bedraagt meer dan $17.000 miljard. Alle landen in het Westen hebben schulden. België bijvoorbeeld heeft een schuldenberg van bijna €400 milljard. Dit kan niet blijven duren. De economie is in 2008-2009 gedeeltelijk gecrasht, en is sindsdien niet gestopt met groeien, maar dit alles op een schuldenbasis. Door de crisistoestanden in de wereld, Rusland en China die de Amerikaanse Dollar verbannen als handelsmunt, begint de dollar te slabakken, de Amerikaans economie zakt, de Duitse economie is nu ook aan het slabakken, en Griekenland, het grootste zorgenkind van Europa, is ook terug van weggeweest. De stockmarkets zijn overgewaardeerd en de huidige economie is één grote zeepbel. Die zeepbel zal op een gegeven moment barsten wat zal leiden tot een zware crash op de beurzen en een wereldwijde munteenheidcrisis. De financiële crisis van 2008 zal daarbij in het niet verzinken.

Het komt allemaal snel dichterbij!

–> Uiteindelijk zal alles escaleren tot een nieuwe wereldoorlog.

Doel van WOIII

Jezus zegt ons duidelijk in de boodschappen van het Boek der Waarheid dat de Antichrist vrede zal brengen en aan de oorlog een einde maken. Zo zullen velen geloven dat hij een gezant van God is.

De invloedrijke en machtige vrijmetselaar Albert Pike kreeg in 1870 van Lucifer zelf de boze plannen ingegeven: er werden drie wereldoorlogen gepland om uiteindelijk de Nieuwe Wereld Orde in te leiden met de Antichrist als de heerser van de wereld. De Derde Wereldoorlog is dus noodzakelijk om de Antichrist op het toneel te brengen.

De Derde Wereldoorlog is het Tweede Zegel in de Apocalyps. Dit zal leiden tot het verbreken van het Derde Zegel: wereldwijde hongersnood.

(->zie ook onze documentaire over de Opkomst van de Antichrist of download onze pdf over de Antichrist)

Lees de berichten over de recentste ontwikkelingen:

Infowars : http://www.infowars.com/category/world-at-war/

Of End Time Headlines: http://endtimeheadlines.org/wars-n-rumors-of-wars/

Boodschappen uit het Boek de Waarheid betreffende de komende Wereldoorlog

Jezus op 10 maart 2012:

Wanneer deze oorlogen toenemen en vermoeiend worden, zal de Antichrist zich kenbaar maken als de vreedzame onderhandelaar. Weinigen van jullie wordt de waarheid verteld door de controle die de Antichrist en zijn organisaties uitoefenen in de communicatiewereld. Bid nu, terwijl de oorlogen zullen toenemen, om hun plannen vleugellam te maken. Weet dat Israël, zo beïnvloed door het Westen, verworpen en verraden zal worden door de VS op het moment dat zij dit het minst verwachten. Daarop zal de holocaust waarover Ik spreek, plaatsvinden. Bid, bid, bid voor het volk van Israël dat tot aan Mijn Tweede Komst zal blijven lijden voor hun zonden.

Jezus op 16 mei 2012:

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet je meedelen dat een derde wereldoorlog op het punt staat zich in de wereld te ontvouwen. Zoals je kunt zien, vloeien Mijn tranen deze morgen. Het tweede zegel staat op het punt zich te ontvouwen zoals voorzegd aan Johannes, de Evangelist, in het Boek der Openbaring. Het zal in Europa beginnen. Jullie banksysteem zal de oorzaak zijn en Duitsland zal, nogmaals, betrokken zijn bij deze tragedie zoals het ook de voorgaande twee keren het geval was. Wanneer dit aanvangt, zal er veel gebeuren om de economie te redden en de catastrofe zal Griekenland raken met een grote weerslag in Frankrijk. Het Midden-Oosten zal er ook bij betrokken raken, met Israël en Iran in oorlog, en Syrië zal een belangrijke rol spelen in de ondergang van Egypte. Mijn dochter, Ik maak je wakker om je dit te vertellen, niet om je bang te maken, maar om dringend te verzoeken om veel gebed voor Europa op dit moment. Door de oorlog en het geldgebrek zal veel van de oogst verloren gaan en dit zal leiden tot de opening van het derde zegel, wat hongersnood betekent. Dat is de reden waarom Ik nu al Gods kinderen aanspoor om te proberen een voorraad gedroogd en onbederfelijk voedsel op te slaan om jullie familie te voeden. Het is belangrijk om zo mogelijk jullie eigen oogst te telen.

De H. Maagd op 6 juni 2013:

Mijn lief kind, Ik moet in opdracht van Mijn Zoon, Jezus Christus, onthullen dat de oorlogen, die zich in het Midden-Oosten zullen ontvouwen, de grote strijd zullen inluiden want er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog uitgeroepen worden.

Hoe breekt dit het Heilig Hart van Mijn arme, lijdende Zoon. De haat, die het hart van die leiders vervult aan wie, door gewone mensen, de verantwoordelijkheid voor het bestuur van hun land toevertrouwd werd, zal zich verspreiden. Zij zullen hun eigen volk verraden. Miljoenen zullen gedood worden en er zullen veel naties bij betrokken zijn. Jullie moeten weten dat de zielen van diegenen die vermoord zullen worden, en die aan geen enkele misdaad schuldig zijn, door Mijn Zoon gered zullen worden.

De vaart van deze oorlogen zal escaleren, en nauwelijks zullen vier delen van de wereld erin verwikkeld geraakt zijn, of de grote oorlog zal aangekondigd worden. Jammer genoeg zullen er nucleaire wapens gebruikt worden, en velen zullen lijden. Het zal een angstaanjagende oorlog zijn, maar deze zal niet lang duren.

Bid, bid, bid voor al de onschuldige zielen en blijf Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden, drie keer per dag, om het lijden dat door wereldoorlog III zal ontstaan, te verzachten.

Jezus op 4 maart 2014:

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat over de hele wereld de mensen zich op dit moment omkeren en Mij vragen hen te beschermen tegen de gesel van oorlog.

De oorlogen zullen escaleren, tot de Grote Oorlog uitgeroepen wordt, en dan zal de grootste vijand – dat is het communisme – onder alle naties grote onrust teweegbrengen. Macht, en de honger ernaar, worden uit egoïsme geboren. Diegenen die macht nastreven, zullen na verloop van tijd, wanneer ze voor Mij moeten staan, er geen hebben. Diegenen die de zwakken en kwetsbaren vervolgen, zullen hun eigen vervolging ondergaan, driemaal datgene wat zij anderen aandeden.

Deze oorlogen zullen op onrust uitlopen. Levens zullen verloren gaan, maar vervolgens zal de oorlog in het Oosten een nog grotere oorlog ontketenen. Wanneer deze oorlog plaatsgrijpt, zullen miljoenen levens verloren gaan. Zodra alles hopeloos lijkt, zal de man van vrede tevoorschijn komen en dan zal het begin van het einde gezien worden.

Mijn leven, Mijn Tegenwoordigheid, zal ervoor zorgen dat hoop, liefde en gebed zullen blijven bestaan, om zo gedurende deze tijden de pijn van Gods kinderen te verlichten. Alle oorlogen, dat verzeker Ik jullie, zullen kort zijn. Al deze verschrikkelijke gebeurtenissen zullen van korte duur zijn, maar weet dat wanneer deze plaatsgrijpen, de tijdsbepaling van alles wat voorbestemd is in de handen van Mijn Vader zal liggen.

 

%d bloggers liken dit: