EINDTIJDKLOK

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eindtijd

De Kastijding

God straft de mensheid voor zware zonden zoals onkuisheid, abortus, enz… Deze kastijdingen dienen om de mensen tot inkeer te brengen, ze boete te laten doen, en ze in hun ellende terug naar Hem te doen keren. Vandaag zien we Supertyfoons, tornado’s van nooit geziene omvang, zware stormen en onweders, storthagel, overstromingen, extreme winters, meteorietinslagen, aardbevingen, tsunamis, vulkaanuitbarstingen overal, bosbranden en extreme hitte en droogte,…

En dit is nog maar het begin van wat ons te wachten staat als de mensheid zich niet betert en niet bekeert.

Overzicht van de enkele van de meest memorabele natuurrampen van de afgelopen 15 jaar

26 december 2004: zeebeving van magnitude 9.3 in de Indische Oceaan met verwoestende tsunami als gevolg.

Deze zware zeebeving veroorzaakte een grote tsunami die hele kustgebieden van de kaart veegde in Indonesië, Thailand, Sri Lanka en omringende landen. Ruim 226.000 doden.

tsunami04

29 augustus 2005: Cat. 5 Orkaan Katrina (VS).

Een groot gebied liep ten gevolge van de stormvloed onder water. Ruim 1800 doden.

katrina_five_18

24 april 2010: Uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökul in IJsland.

Verstoorde wekenlang het vliegverkeer boven Europa.

ejafjalla16apr2010-mfulle4145j

11 maart 2011: Zeebeving van magnitude 9.0 voor de kust van Japan, met tsunami.

Meltdown in de kerncentrale van Fukushima en ca 20.000 doden.

japan-tsunami

31 oktober 2012: Orkaan Sandy, grootste Atlantische Orkaan ooit met diameter van 1800 km.

Passeerde eerst de Caribische regio en zaaide daar dood en vernieling, en ging dan verder noordwaarts, teisterde 24 staten om in de staat New York aan land te gaan als een categorie 2 orkaan, op 31 oktober 2012 (Halloween). Totaal 233 doden. De stormvloed teisterde ook New York zelf, waar straten en metrotunnels onderliepen.

sandy2

20 mei 2013: EF 5 tornado die de stad Moore, Oklahoma in de VS van de kaart veegde

Hele huizen worden volledig uit hun funderingen gerukt, auto’s worden in het rond gegooid en in stukken gereten, een school wordt zwaar beschadigd. Als bij wonder slechts 25 doden.

oklah

31 mei 2013: Grootste tornado ooit geregistreerd: doorsnede van 4,2 km, in Oklahoma, VS.

Was op een gegeven moment een EF 5 tornado, maar zwakte al gauw af naar EF 3. Enkele tornadojagers kwamen om.

el-reno-tornado

7 november 2013: Cat. 5 Supertyfoon Haiyan, de krachtigste typhoon ooit geregistreerd.

Ging aan land op de Filippijnen. Hele steden zijn weggevaagd, in het bijzonder de kuststad Tacloban City. Rukwinden tot 315 km/u en een stormvloed van +5 meter.

Meer dan 7300 doden.

5083696-3x2-940x627

Fragmenten over de Kastijding, uit het Boek der Waarheid

5305-typhoon-haiyan

Jezus Christus op 20 december 2010:

Wanneer de wereldwijde rampen aanvangen door dramatische veranderingen in het weerpatroon – deze zijn al begonnen in een milde vorm – zal dit gezien worden als het resultaat van de opwarming van de aarde. Ja, de mensheid heeft de aarde op een heel afschuwelijke manier beschadigd maar deze rampen zullen niets te maken hebben met de klimaatsverandering.”

 

God de Vader op 29 augustus 2011:

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik ben de Alfa en de Omega, de Allerhoogste God. Ik wens deze boodschap te geven aan Mijn kinderen over de hele wereld.

Door de macht van het gebed wordt Mijn hand tegengehouden om de mensheid voor hun begane zonden te straffen. Ik zal een strenge straf zenden indien men zich niet abort12w2afkeert van de zonden van moord en abortus. Mijn kinderen, jullie hebben Mijn toorn al gezien door aardbevingen, overstromingen, tsunamis en andere ecologische chaos. Kinderen, Ik moet jullie kastijden want jullie kunnen de straf niet meer vermijden voor jullie misdaden tegen jullie medemensen.

De zonden van abortus zullen bestraft worden doordat Mijn hand met kracht neer zal komen op de landen, die deze gruwel door de vingers zien. Het zal jullie niet langer toegestaan worden Mijn hulpeloze schepseltjes te vermoorden en als jullie regeringen verder wetten opstellen om deze laffe praktijk te vergoelijken, zullen jullie Mijn toorn zien neerdalen met zo’n kracht dat jullie zullen smeken om genade voor jullie eigen leven. Toch zullen jullie nooit ophouden te overwegen om het leven te nemen van de ongeborenen.

Moord zal door Mij niet meer getolereerd worden. Jullie zullen weldra gestopt worden. Bid voor de zielen van deze hulpeloze wezentjes en bid om verlossing. Aanvaard geen wetten van jullie heidense regeringen die geen eerbied hebben voor het leven.

 

Jezus Christus op 6 juli 2012:

Weet dat de veranderingen al begonnen zijn, zoals voorzegd, waarbij de gewassen niet langer vruchten voortbrengen zoals voorheen en waarbij de seizoenen niet meer hetzelfde zullen zijn. Deze veranderingen gebeuren door de hand van Mijn Eeuwige Vader naarmate Hij nieuwe wetten over de aarde brengt die geen mens zullen ontgaan. Niets van wat in de wereld door de natuurwetten geregeld wordt, zal blijven zoals het eens was.

De zeeën zullen stijgen, het water zal in stromen neerkomen, de aarde zal beven en de bodem zal onvruchtbaar worden. Mijn Vader zal een grote kastijding opleggen om de verbreiding van de zonde, die voor Hem een grote bron van smart is, te stoppen.china

Die naties, die Zijn Wetten trotseren, zullen veel lijden. Zij zullen weldra beseffen dat hun zonden niet langer getolereerd zullen worden en zij zullen gestraft worden.

Hun straf dient om hen te verhinderen andere zielen te teisteren en, indien zij hun goddeloze gedrag niet veranderen, zullen zij daartoe gedwongen worden door een goddelijk ingrijpen. Mijn dochter, jij moet Mijn woord nu snel verspreiden aangezien de Waarschuwing nadert. Het Boek der Waarheid moet aan veel naties gegeven worden zodat zij zich kunnen voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Het moment van Mijn Tweede Komst zal na de Waarschuwing plaatsvinden.

De kastijdingen, die op bevel van Mijn Vader door de engelen in de Hemel overgebracht worden, zijn geleidelijk aan begonnen. Deze zullen blijven escaleren als de zonde blijft aanzwellen. De strijd heeft een aanvang genomen en de beginfase kan in veel landen gezien worden.  Jullie zullen allen getuigen over een klimaat van vernietiging, dat op de aarde neerdaalt omdat deze kreunt van pijn door de ontaarding van de zonde. Het beven zal toenemen en natie na natie zal lijden overeenkomstig de smet van zonde die hun hart bederft.

 

 

De Heer op 25 december 2012:

“De klimaten zullen helemaal beginnen te veranderen en jullie weer zal anders zijn, op een manier die jullie vreemd kan lijken.”

 

Jezus Christus op 25 juli 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt. Jullie kunnen de toorn van Mijn Vaders verbolgenheid niet ontvluchten, wanneer jullie landen door hun wetten de verdorven zonden toejuichen.

20130520_tornado10_53Deze straffen zullen al snel over de hele wereld gezien worden. Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding. De mens is halsstarrig. Hij weigert hulp wanneer deze door God aangeboden wordt. De mensheid heeft ervoor gekozen God te verwerpen, en eenieder van jullie heeft geleden vanwege de heidenen onder jullie.

Mijn oproep vanuit de Hemel is in de eerste plaats bedoeld om alle zielen te redden, maar ook opdat Ik jullie zou kunnen helpen om de straffen, die het menselijk ras zullen treffen, te milderen. Hoe groot is Mijn barmhartigheid! Hoe groot is Mijn geduld, maar diegenen die Mijn Leer verwerpen en die zich afsluiten voor Mijn Vader, hun Schepper, zullen weldra de gevolgen kennen.

Ik roep tot alle religies en smeek jullie te bidden om goedertierenheid, of jullie deze boodschappen nu aannemen of niet. De gebeden zijn nodig om de catastrofen, die reeds een aanvang hebben genomen, in te perken. Bid, bid, bid om jullie leven en om de redding van jullie ziel!

Jullie Jezus

 

 

Jezus Christus op 12 november 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, het is een vergissing te geloven dat God op dit moment de wereld Zijn gerechtigheid niet zou toemeten. De bestraffingen van Mijn Vader zijn begonnen en de wereld zal nog veel meer ecologische omwentelingen meemaken aangezien de zuivering van de aarde een aanvang neemt.

De voorbereidingen zijn nu aan de gang en weldra zullen de vijanden van God afgevoerd en gestraft worden, want zij zullen nooit veranderen en om Mijn barmhartigheid vragen. De toorn van Mijn Vader is groot en wee diegenen die het Woord van God trotseren, want zij zullen geveld en vertrapt worden als de definitieve reiniging van de aarde zal botsen met de teistering van de Boze – allemaal tegelijkertijd.

Wanneer jullie zien dat de natuurelementen onstuimig reageren, zullen jullie weten dat de hand van gerechtigheid neergevallen is. De hoogmoed van de mens, zijn zelfobsessie en zijn geloof in zijn gebrekkige verstand van spirituele zaken hebben de uitstorting van vuur, uit de vier schalen op de vier windstreken van de aarde, over het menselijk ras afgeroepen.

Jullie hebben de waarschuwingen genegeerd en dus heeft de strijd om de zonde te verdelgen ten volle een aanvang genomen.

 

 

Jezus op 20 februari 2014:

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

De snelheid waarmee de mensheid tot de diepste van de zonden zal vervallen, zal jullie schokken. Elke verwerpelijke zonde van het vlees zal zichtbaar worden en velen zullen deze zonden, die op openbare plaatsen bedreven worden, moeten aanzien. Er zal zeer weinig schaamte getoond worden door de boosdoeners die, als leeuwen op een dolle jacht, tot de diepste diepten van verdorvenheid zullen verzinken, niet meer gezien sinds de dagen van Sodom en Gomorra. De teistering van de mensheid, die door de Boze teweeggebracht wordt, zal van zodanige aard zijn dat er overal moorden gepleegd zullen worden en dat zelfmoord hand over hand zal toenemen. Terwijl Satan de zielen verslindt, zal hij ervoor zorgen dat elke wet die door Mijn Vader vastgelegd werd, overtreden zal worden. Koude harten, dorre zielen en een obsessie voor valse goden en boze geesten zullen in de plaats komen van de liefde, die momenteel nog in de wereld bestaat.

Mijn naam zal gebruikt worden om schunnigheden uit te kramen en ze zullen elkaar in hun hart vervloeken. Mijn dochter, de waarheid kan soms ondraaglijk zijn, maar er zal door Mijn Vader gerechtigheid gebracht worden over die landen die zijn Wlourdesoord ontheiligen. Al die straffen die door Mijn Vader overgezonden worden, zullen plaatsgrijpen voor Mijn Tweede Komst. Steden zullen verdwijnen, landen zullen overspoeld worden met de stromen van Mijn Vaders toorn en aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn.

Mijn dochter, de informatie over die steden, die enorm te lijden zullen hebben, werd jou reeds gegeven. Jullie moeten Mij jullie tranen aanbieden, als zoenoffers voor de zonden van diegenen van wie het lot in duisternis ligt. Zonder jullie lijden kan Ik niet doen wat nodig is om deze zielen te redden. Wees dus a.u.b. vrijgevig met jullie pijn en Ik zal barmhartigheid aan de dag leggen voor diegenen die jullie voor Mij plaatsen.

Bergen zullen wegzinken, meren zullen opgaan in de zeeën en het land zal met een derde verminderd worden. De regenval, die overeenkomt met Mijn tranen van smart vanwege de haat in de harten van de mensen, zal blijven aanhouden, tot Mijn tranen door de verzoening van de zondaars die zich zullen bekeren, weggeveegd worden.

 

%d bloggers liken dit: