EINDTIJDKLOK

Ontwikkelingen en gebeurtenissen in de eindtijd

Het Boek der Waarheid

De Eindtijd is nu en het Boek der Waarheid wordt geopenbaard.

Sinds 2010 krijgt een zienster in Ierland verschijningen van de H. Maagd en boodschappen van Jezus, Maria en God de Vader. Zij is het werktuig waardoor God ons het beloofde Boek der Waarheid wil geven, namelijk deze boodschappen. Dus niet zij is de auteur van deze boodschappen, maar God en de H. Maagd.

Waarom geeft ons God nu deze boodschappen?

Omdat de Wederkomst van Christus naderbij komt. God voorzegde aan Daniël in de 6de eeuw voor Christus dat Hij het Boek der Waarheid zou openbaren in de Eindtijd. Hij wil ons hierdoor begeleiden in de komende zware tijd vol beproevingen. In de boodschappen werd onder andere het aftreden van Paus Benedictus voorzegd, de crisis in het Vaticaan, en de plotse wereldwijde vaccinatie.

Voor wie zijn deze boodschappen?

Ze zijn voor iedereen ongeacht welke religie of Christelijke denominatie. Jezus is voor iedereen gestorven en wil iedereen redden. Dit geschenk van het Boek der Waarheid is voor alle mensen. Men moet er zich enkel voor openstellen.

Waarover gaan deze boodschappen precies?

  • Gods Barmhartigheid, Zijn liefde voor de mensheid en het feit dat Jezus iedereen wil redden.
  • De noodzaak van veel gebed (bvb. rozenkrans,…), er worden ook speciale gebeden, kruistochtgebeden meegedeeld.
  • De verlichting van het geweten, de Grote Waarschuwing, voorzegd in Garabandal in 1961. Dit is een Waarschuwing die voorafgaat aan de eigenlijke Wederkomst.
  • Het gevaar van occulte praktijken, het bestaan van Satan en de Hel.
  • De Valse Profeet, de Antichrist, een Nieuwe Wereld orde en het Merkteken van het Beest.
  • De 7 Zegels: geloofsafval, WOIII, hongersnood,…
  • Gods Gerechtigheid: de Kastijding en de Wederkomst van Christus op Oordeelsdag.
  • Het Paradijs, de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.
  • God geeft ook aan iedereen het Zegel van Bescherming (Kruistochtgebed nr. 33). U kunt gratis het afgedrukte gebed bekomen via de website ‘De Waarschuwing’.

Op deze website verwijzen wij vaak naar deze boodschappen, door fragmenten aan te halen met betrekking tot een bepaald onderwerp.

God wil nu vooral dat we ons voorbereiden op De Waarschuwing, de gewetensverlichting, reeds aangekondigd in Garabandal zovele jaren geleden, door de H. Maagd. Hij wil ook dat we bidden voor hen die deze gebeurtenis niet zullen overleven.

U kunt gaan naar de websites waar de vertaalde boodschappen op te lezen zijn. De boodschappen zijn voor iedereen bestemd.

Engelstalige sites waar alles op te vinden is: http://mdmlastprophet.com   en http://www.thewarning-secondcoming.com

Nederlandse sites: http://www.hetboekderwaarheid.net  en  http://www.dewaarschuwing.be

Een gedachte over “Het Boek der Waarheid

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: