George Soros zei reeds dat de coronacrisis de ‘crisis van zijn leven‘ is. Het World Economic Forum kondigde officieel het Great Reset-initiatief aan als onderdeel van hun Covid Action Platform, en in januari 2021 is een top gepland om hun plannen op een meer open manier met de wereld en de reguliere media te bespreken.

In 2014 gebruikte het toenmalig hoofd van het IMF, Christine Lagarde, voor het eerst de term “de grote reset”. De reset wordt vaak in één adem genoemd met ideeën als “het nieuwe multilateralisme” of “de multipolaire wereldorde” of “de nieuwe wereld orde.” Al deze uitdrukkingen betekenen in wezen hetzelfde.

De reset wordt gepromoot als een oplossing voor de aanhoudende economische crisis die in 2008 is veroorzaakt. Deze zelfde financiële crisis is hier nog steeds, maar nu, na een decennium van het drukken van geld door de centrale bank en het creëren van schulden, is de zeepbel nog groter dan voorheen.

Zoals altijd is de ‘genezing’ van de centrale bank veel erger dan de ziekte, en de hernieuwde crash waarmee we vandaag worden geconfronteerd, is veel dodelijker dan wat er in 2008 zou zijn gebeurd als we gewoon ons ‘medicijn’ hadden ingenomen en weigerden zwakke delen van de economie kunstmatig op te lappen.

De wereldwijde ‘reset’ is geen “reactie” op het instortingsproces waarin we vandaag vastzitten. Nee, de wereldwijde reset zoals uitgevoerd door centrale banken en het IMF is de oorzaak van de ineenstorting. De ineenstorting is een hulpmiddel, een vlammenwerper die een groot gat in het bos verbrandt om plaats te maken voor de fundering van de globalistische tempel. De economische ramp dient de belangen van de elite.

Nu in 2020 zien we het globalistische plan in vervulling gaan, waarbij de elites onthulden wat hun intentie lijkt te zijn: om hun reset in 2021 te lanceren. Het World Economic Forum kondigde met grote plechtigheid op hun website aan: “Nu is de tijd voor een ‘grote reset'”.

En nog sterker: ze hebben er zelfs een aparte microsite voor gemaakt:

De WEF plaatste ook een nogal bizarre video over de Reset, die bestaat uit een reeks afbeeldingen van de wereld die uit elkaar valt (en afbeeldingen van fabrieken die onschadelijke CO2 uitstoten). De zogenaamde vernietiging wordt dan “gereset” met een druk op de knop, waarbij alles terugkeert naar een ongerepte, mensloze natuurwereld en de woorden “Join Us”. In deze promotievideo komen naast het hoofd van het WEF, Klaus Schwab – die ons op een nogal robotachtige manier toespreekt – tal van wereldleiders aan bod, die de ‘grote reset’ promoten, zoals de Secretaris-Generaal van de VN Antonio Gueterres, prins Charles, het hoofd van het IMF, enz…

De reset is, volgens besprekingen van het IMF, in feite de volgende fase in de vorming van een één-wereld economisch systeem en een potentiële wereldregering. Dit lijkt in overeenstemming te zijn met de oplossingen die werden geboden tijdens de pandemische simulatie van Event 201; een simulatie van een coronavirus pandemie die werd gehouden door de Bill And Melinda Gates Foundation en het World Economic Forum slechts twee maanden voordat de echte pandemie begin 2020 gebeurde.

Event 201 suggereerde dat een van de beste oplossingen voor een pandemie de instelling zou zijn van een gecentraliseerd wereldwijd economisch orgaan dat de financiële respons op het coronavirus zou kunnen afhandelen.

Is het niet handig dat de gebeurtenissen van de echte coronaviruspandemie precies in lijn zijn met de Event 201-simulatie, en ook direct in overeenstemming zijn met de wereldwijde resetplannen van het IMF en het World Economic Forum? Ze laten zoals ze zeggen geen crisis verloren gaan, of, zoals het motto van de globalisten “Order Out Of Chaos” is.

Met burgerlijke onrust die op het punt staat een manier van leven te worden voor vele delen van de wereld, waaronder de VS, en de pandemie zorgde voor een heropflakkering van infecties na de “heropening”, wat een reden voor een tweede golf van lockdowns creëerde, wellicht in de komende maanden, wordt de economie zoals we die kennen, vernietigd. De laatste overblijfselen van het systeem, die na de crash van 2008 aan een dunne draad hingen, worden nu doorgesneden.

Het doel is vrij duidelijk: de bevolking bang maken met armoede, interne conflicten en een gebroken toeleveringsketen totdat ze lobbyen voor hulp bij het establishment. Bied vervolgens de “oplossing” van medische tirannie, immuniteitspaspoorten, staat van beleg, een mondiaal economisch systeem gebaseerd op een geldloze digitale samenleving waarin privacy in de handel wordt gewist, en vorm dan langzaam maar zeker een gezichtsloze “multilaterale” wereldwijde regering die aan niemand verantwoording aflegt, en doet wat het wil.

Opvallend is dat Christine Lagarde in 2014 voor het eerst over sprak over een economische reset. Datzelfde jaar hield ze ook een heel vreemde toespraak voor de National Press Club waarin ze vrolijk begon te babbelen over numerologie en het “magische nummer 7”.

Velen binnen de club lachten, omdat er blijkbaar een inside-grap was waar de rest van ons niet van op de hoogte waren. Welnu, de bijeenkomst van het World Economic Forum over de wereldwijde reset in 2021 zal precies 7 jaar na die Lagarde-toespraak gehouden worden.

De nieuwe wereldorde, de wereldwijde reset, is een langlopend plan om de macht te centraliseren, maar op een manier die de komende eeuwen moet worden gehandhaafd. De elites weten dat het niet voldoende is om alleen mondiaal bestuur met geweld te bereiken; zo’n poging zou alleen maar tot weerstand en eeuwige rebellie leiden.

Nee, wat de elites willen is dat het publiek vraagt, zelfs smeekt om mondiaal bestuur. Als het publiek wordt misleid om het te eisen als een manier om hen te redden van de verschrikkingen van de wereldwijde chaos, zullen ze er later veel minder snel tegen in opstand komen. Probleem – reactie – oplossing.

De pandemie zal niet direct verleden tijd zijn. Iedereen mag zich eraan verwachten dat er dit najaar een tweede ‘golf’ en dus weer nieuwe lockdowns komen. Met deze nieuwe lockdowns wordt met name de Amerikaanse economie beëindigd.

Met 48 miljoen mensen die hun baan verloren tijdens de afgelopen lockdowns in de VS, zijn veel staten slechts gedeeltelijk heropend en slechts 13% tot 18% van de kleine bedrijven ontvangen bailoutleningen om te overleven. Een tweede lockdown zal bijna niemand overleven.

Bron: Prophecynewswatch