We publiceerden reeds vorige maand een artikel over Klaus Schwab van het WEF die een heuse cyberpandemie aankondigde. Hij zei toen dat de coronacrisis in vergelijking daarmee slechts een ‘kleine storing’ zou zijn. In een artikel dat in juni 2020, dus precies een jaar geleden, op de website van het World Economic Forum werd gepubliceerd, wordt meer uit de doeken gedaan over die zogenaamde “dreiging” van een ‘cyberpandemie’ en een ware ‘cyberlockdown’. Ook professor Cahill waarschuwde enige tijd geleden dat er een aanval komt op het internet. Mochten we vorig jaar reeds hierover bericht hebben, dan was u het wellicht allang vergeten; maar nu staan die dingen wellicht voor de deur, en is het goed zich hierop nog voor te bereiden voor zover mogelijk, en voor zover u dat nog niet had gedaan.

Heel opvallend: het artikel over de cyberpandemie staat in de categorie ‘agenda’ van het World Economic Forum. Het staat dus zwart op wit dat deze cyberpandemie een agendapunt van hen is, binnen het kader van de “Great Reset” en de oprichting van hun Nieuwe Wereldordedictatuur.

Het WEF geeft in het begin van het artikel eigenlijk zelf toe dat we ons in de nabije toekomst aan nog meer gefabriceerde crisissen mogen verwachten:

“Covid-19 is niet het enige risico met de mogelijkheid om snel en exponentieel de manier waarop we leven te ontregelen. De crisis toont dat de wereld veel vatbaarder is voor verstoring door pandemieën, cyberaanvallen of omslagpunten in het milieu, dan de geschiedenis aangeeft. Ons nieuw normaal is niet Covid-19 zelf, maar Covid-achtige incidenten.”

World Economic Forum

Volgens hen is een cyberpandemie “waarschijnlijk zo onvermijdbaar als een toekomstige ziektepandemie”. En om het proces om na te denken over het antwoord daarop, te beginnen, sommen ze enkele ‘lessen’ op die ze ons willen leren over die toekomstige cyberpandemie.

Les 1: Een cyberaanval met kenmerken gelijkend aan het coronavirus, zou zich sneller en verder verspreiden dan gelijk welk biologisch virus

De reproductiesnelheid of R0 voor Covid-19 wordt volgens het WEF geschat tussen 2 en 3 “zonder enige sociale afstand”, dit getal toont hoe snel een virus zich kan verspreiden. Ze geven aan dat de schattingen van de R0 voor cyberaanvallen 27 en hoger zijn. Eén van de snelste ‘wormen’ in de geschiedenis, de Slammer/Sapphire worm van 2003, verdubbelde iedere 8,5 seconden en kon 10,8 miljoen apparaten infecteren in 24 uur. De WannaCry aanval van 2017 had het gemunt op een zwakke plek in oudere Windowssystemen, en deed ruim 200.000 computers falen in 150 landen.

Het cyberequivalent van Covid-19 zou een zichzelf aanvoerende aanval zijn, die één of meer “zero-day exploits” zou gebruiken, technieken waarvoor specifieke antivirussoftware nog niet voorhanden is. Het meest waarschijnlijke volgens het WEF is dat alle toestellen die op één algemeen besturingssysteem op applicatie draaien (Windows,…), worden aangevallen.

Zero-day aanvallen worden zelden direct ontdekt. Ze geven het voorbeeld van Stuxnet, die vier aparte zero-day exploits gebruikte en 18 maanden lang in systemen verborg, voor de aanval effectief begon. Het zou dus een tijd duren om het virus te identificeren en nog langer, om de verspreiding ervan te stoppen. Indien de vector (toepassing die het virus doorgeeft) een sociale netwerk applicatie is met bvb. 2 miljard gebruikers, dan zou een virus met R0 20 vijf dagen nodig hebben om 1 miljard toestellen te infecteren.

Samengevat: Er komt een computervirus waarvan de R0 27 of hoger zal zijn; het zal een zero-day aanval zijn, waartegen geen enkel antivirussysteem opgewassen is; en het zal wellicht alle toestellen aantasten die op een bepaald besturingssysteem draaien.

Les 2: De economische impact van een wijdverspreide digitale stillegging zou van dezelfde omvang – of groter – zijn dan wat we nu (in 2020) zien.

Het WEF maakt opnieuw de vergelijking met Covid-19, door te spreken over ‘asymptomatische verspreiders’.

“Indien cyber-Covid de pathologie van het nieuwe coronavirus zou weerspiegelen, zou 30% van de geïnfecteerde systemen asymptomatisch zijn, en het virus verspreiden, terwijl de helft zou blijven functioneren met de prestatie zwaar gedegradeerd – het digitale equivalent van het in bed liggen voor een week. Ondertussen zou 15% “uitgewist” worden met een totaal verlies aan gegevens; waarbij een complete herinstallatie van het systeem is vereist. Tot slot zou 5% “gebroken” worden – waarbij het toestel zelf onbruikbaar wordt.”

World Economic Forum

Volgens het WEF zou het eindresultaat zijn dat miljoenen toestellen in een kwestie van dagen offline zouden gehaald worden.

Want de enige manier om de exponentiële verspreiding van cyber-Covid te stoppen zou het volledig loskoppelen van alle kwestbare toestellen van elkaar en van het internet, om infectie te vermijden. De hele wereld zou op die manier een cyberlockdown ervaren, totdat een “digitaal vaccin” zou worden ontwikkeld. Alle bedrijfscommunicatie en transfer van data zou geblokkeerd worden. Sociaal contact zou gereduceerd worden tot persoonlijk fysiek contact, de vaste telefoonlijn, briefwisseling en korte golfradio (FM radio).

Eén dag zonder internet zou de wereld meer dan $50 miljard kosten. 21 dagen zonder internet zou $1 biljoen ($1000 miljard) kosten. Deze crisis zou ook een uitdaging worden voor landen die geheel digitaal afhankelijk zijn. Zo haalt het WEF het voorbeeld aan van de bosbranden in Australië in 2020, waarbij stroomuitval en schade aan mobiele telefooninfrastructuur mensen hun FM radio’s op batterijen deden herwaarderen. Maar dit kan enkel waar radiostations nog kunnen draaien zonder digitale opname en transmissie.

Samengevat: er komt een ware ‘cyberlockdown’ waarbij alle toestellen van het internet moeten gehaald worden om infectie te vermijden. Het internet zal dus voor bepaalde tijd platliggen en onbruikbaar zijn. Het hele bedrijfsleven zal stilvallen met alle economische en sociale gevolgen van dien. Reken er maar op dat transport met de wagen ook moeilijker zal worden, en dat zelfs elektriciteit kan wegvallen. We zullen misschien onze fiets moeten bovenhalen om ons te verplaatsen. Communicatie kan dan enkel nog via de ‘oude’ middelen: vaste telefoon, via briefwisseling en persoonlijk contact via bezoek. Het valt zelfs te betwijfelen of uw radio nog zal werken. Beste optie is dan een wereldradio op batterijen, zodat u ontvangst vanuit buitenland kunt krijgen, om toch een beetje geïnformeerd te zijn. Klaus Schwab zei dat stroomvoorziening, transport, dienstverlening in ziekenhuizen en de hele samenleving tot stilstand zal komen. Dat betekent ook: sociale onrust, voedseltekorten, etc.

Les 3: Herstel van de wijdverspreide vernietiging van digitale systemen zou extreem uitdagend zijn

Het WEF geeft aan dat het vervangen van 5% van de digitaal verbonden elektronische apparaten in de wereld (computers, smartphones,…) rond de 71 miljoen nieuwe toestellen zou vereisen. Het zou onmogelijk zijn voor fabrikanten om de productie zo snel op te schalen om aan de vraag te voldoen, in het bijzonder wanneer fabricagesystemen en logistieke systemen aangetast zijn.

Verder kunnen er ook geopolitieke spanningen ontstaan (die zijn er eigenlijk al; dus: verergeren). De geografische concentratie van de fabricage van elektronica zou namelijk andere “uitdagingen” creëren.

“In 2018 produceerde China 90% van de mobiele telefoons, 90% van de computers en 70% van de televisietoestellen. Het met de vinger wijzen over de bron en het motief van de cyberaanval, alsook de competitie om de eerste in de lijn te zijn voor toelevering, zou onvermijdelijk leiden tot geopolitieke spanningen.”

World Economic Forum

Wellicht zal de cyberaanval als een oorlogsdaad worden beschouwd, en zal China de schuld krijgen, net zoals China nu ook de schuld begint te krijgen van Covid-19. Die geopolitieke spanningen kunnen eigenlijk maar één ding betekenen: volgend op deze zogenaamde ‘cyberpandemie’ zal er oorlog uitbreken.

Samengevat: volgend op de cyberpandemie verergeren de geopolitieke spanningen, dat kan leiden tot een gewapend conflict met China.

De oplossing? Centrum voor Cyberveiligheid van het WEF

Uiteraard ligt er al een oplossing klaar. Het WEF heeft namelijk een ‘Centrum voor Cyberveiligheid’ opgericht, met drie belangrijke prioriteiten:

  1. Versterken van Globale Samenwerking
  2. Begrijpen van Toekomstige Netwerken en Technologie
  3. Cyberweerbaarheid opbouwen

Het WEF is ook ondertekenaar van de Paris Call for Trust and Security in Cyberspace, dat als doel heeft de “digitale vrede en veiligheid te verzekeren, die ondertekenaars aanmoedigt individuen en infrastructuur te beschermen, alsook intellectueel eigendom, om samen te werken in verdediging en zich afhouden van schade te berokkenen.”

Cybercriminaliteit wordt door het WEF gezien als een “bedreiging” voor hun digitale vooruitgang; en een “globale dreiging” vereist een “globaal antwoord.”

Zij zullen de crisis creëren, de schuld op iemand anders steken en vervolgens ons de oplossing bieden: nog meer controle en nog minder vrijheid.

Het artikel besluit:

Maar misschien de belangrijkste les: Covid-19 was een bekend en verwacht risico. Zo ook het digitale equivalent. Laten we beter voorbereid zijn op deze.

Inderdaad: bereid u voor, want het zal de hele maatschappij voor een bepaalde tijd zwaar ontregelen.

Bron: WEF