Het Westminster City Council, heeft op de website van de Britse overheid ‘Find a Tender‘ (Vind een offerte), een offerte geplaatst voor ‘tijdelijke opslag van lichamen’ in geval van een epidemische situatie, ter waarde van 6 miljoen pond.

De overheid streeft naar een raamovereenkomst voor tijdelijke opslag van lichamen in het geval van een teveel aan sterfgevallen voor de 32 Londense stadsdelen en de City of London, onder leiding van Westminster City Council. De raamovereenkomst benoemt één aanbieder en heeft een looptijd van 4 jaar. Dit is een calamiteitencontract, waarop alleen een beroep wordt gedaan in het geval dat zich in de toekomst een overdaad aan sterfgevallen voordoet en de bestaande opslagcapaciteit van lokale lichamen moet worden vergroot. Het overkoepelende doel van deze aanbesteding is om één enkele raamleverancier te bieden die in staat zal zijn om tijdelijke lichaamsopslagfaciliteiten te bieden om overledenen te huisvesten in het geval van een overdaad aan sterfgevallen. De overledene zal met waardigheid en respect worden opgeslagen op locaties die op dat moment moeten worden bepaald op basis van de lokale behoeften van Londen en zal een aantal ontwerpelementen nodig hebben om tegemoet te komen aan de lokale omstandigheden en beperkingen van de locatie, terwijl ze in staat zijn om snel te worden ingezet, gebouwd en in gebruik genomen volgens een overeengekomen standaard. Dit raamwerk zal worden aangeschaft door de overheid als pan-Londen leiding, maar alle lokale autoriteiten van Londen kunnen afzien van het raamwerk. Dit zal een raamwerk voor onvoorziene dekking zijn en als zodanig is er geen minimumgarantie van enig niveau van uitgaven of afroep onder de raamovereenkomst.

De prijs van deze tijdelijke extra opslag wordt geraamd op 6 miljoen pond.

Bron: Find a Tender