Na Nieuw-Zeeland heeft nu ook België officieel prostitutie, of wat ze noemen “sekswerk”, uit het strafwetboek gehaald, en dus gelegaliseerd. België mag er ‘fier’ op zijn…

Vrijwillige prostitutie was in België niet echt verboden, maar het faciliteren of organiseren ervan wel, al werd het in de praktijk gedoogd. Een grijze zone dus voor de duizenden prostituees in België (hoogste schatting ca. 28.000).

“Het probleem was dat seksuele diensten zelf aanbieden of daarvoor betalen niet verboden was, maar elke derde partij – zoals een boekhouder, advocaat of chauffeur – werd wel gecriminaliseerd”, zegt Daan Bauwens van belangenorganisatie Utsopi. “Iedereen die de activiteit deed, had het dus erg moeilijk om die op een normale manier uit te voeren. Een contract op zichzelf had geen juridische waarde.”

Dit “probleem” is vanaf heden dus opgelost, doordat prostitutie legaal werd gemaakt. Vanaf heden is “sekswerk” erkend zoals gelijk welke andere erkende job. België is het tweede land ter wereld om prostitutie te legaliseren. Maar merkwaardig genoeg, België was op veel andere vlakken ook het eerste of tweede land, zoals onder meer bij de legalisering van onder meer euthanasie of het homohuwelijk.

Homohuwelijk

Nederland was het eerste land ter wereld dat het homohuwelijk goedkeurde. Dat gebeurde op 1 april 2001. Men stelde dat het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor homoseksuelen. Sinds 2004 is het ook mogelijk om een homohuwelijk te laten inzegenen in bepaalde protestantse kerken in Nederland. Jaarlijks wordt in Amsterdam de ‘Gay Pride’ georganiseerd, een uiterst decadente gebeurtenis.

België was het tweede land ter wereld dat het homohuwelijk goedkeurde, op 1 juni 2003. Kardinaal Danneels feliciteerde achteraf Verhofstadt met de invoering van de nieuwe wet. Officieel werd ook hier het burgerlijk huwelijk opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht, waardoor het burgerlijk huwelijk “geslachtsneutraal” werd. In 2006 werd het mogelijk gemaakt dat homoseksuelen kinderen konden adopteren. Per jaar worden iets meer dan 1000 ‘homohuwelijken’ gesloten.

Euthanasie

Opnieuw was Nederland het eerste land ter wereld dat euthanasie (geassisteerde zelfmoord) legaliseerde (Nazi-Duitsland niet meegerekend), op 12 april 2001. De euthanasie mag enkel gepleegd worden op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf, en is toegestaan vanaf 16 jaar. In 2013 werden naar schatting een kleine 5000 mensen geëuthanaseerd.

België was het tweede land ter wereld dat euthanasie legaliseerde, op 28 mei 2002. De voorwaarde is dat er ondragelijk uitzichtloos fysiek of psychisch lijden is, als gevolg van ongeneselijke ziekte door ongeval of aandoening. De wet werd door koning Albert II ondertekend. Sins de invoering van de wet werden er al meer dan 8000 mensen geëuthanaseerd. De jaarlijkse cijfers zijn in stijgende trend.

Op 28 februari 2014 werd in België, als eerste land ter wereld, de euthanasiewet uitgebreid naar minderjarigen. Voorwaarde is ook hier dat de minderjarige “oordeelsbekwaam” is. Deze wet werd ondertekend door koning Filip.

Abortus

Voor abortus zijn onder meer Rusland en de VS veel eerder met hun legalisatie ervan (Rusland begin 20ste eeuw, VS in 1973).

In 1981 werd in Nederland de ‘Wet afbreking zwangerschap’ goedgekeurd en deze trad in werking in november 1984. In 1985 werden er ca 17.000 abortussen uitgevoerd, in 2001 waren dat er 28.000. Vanaf 2002 bleef het aantal stabiel op ongeveer 28.000. In 2006 werd 1 op de 7 zwangerschappen beëindigd door een abortus.  Er wordt geschat dat er vanaf 1985 tot nu reeds meer dan 800.000 abortussen werden uitgevoerd.

In 1990 volgde België. Koning Boudewijn weigerde de abortuswet te ondertekenen, maar kardinaal Danneels fluisterde hem in om het toch te doen. De Koning volhardde echter en werd daardoor 3 dagen afgezet, volgens de regering “omdat hij onbekwaam was om te regeren”. In België werd in 2007 één op de 7 zwangerschappen beëindigd door een abortus, en het jaarlijks aantal abortussen steeg van ca 10.000 in 1993 naar ca 18.000 in 2007. Er wordt geschat dat er in totaal reeds ca 500.000 abortussen werden gepleegd in België. De meest voorkomende “noodsituaties” die worden aangehaald zijn 1. momenteel geen kinderwens; 2. de vrouw voelt zich te jong en 3. voltooid gezin of genoeg kinderen.

In Nederland zijn er 17 abortusklinieken, in België zijn er 28 (in Brussel alleen al 14).