Het vakblad The International Journal of Clinical Practice heeft een studie gepubliceerd waarin – mede op basis van wetenschappelijke literatuur en eerdere studies – wordt gewaarschuwd dat het risico dat de Covid-vaccins het immuunsysteem beschadigen, en de ontvangers daardoor juist vatbaarder worden voor Covid-19, ernstig onderbelicht blijft. De auteurs dringen er op aan dat de bevolking bewust wordt gemaakt van de niet onaanzienlijke potentiële gevaren voor de gezondheid die de in de maak zijnde Covid-vaccins met zich meebrengen.

Covid-19 vaccins die ontworpen zijn om neutraliserende antilichamen op te wekken kunnen vaccin ontvangers gevoeliger maken voor ernstigere ziekte dan als ze niet gevaccineerd zouden zijn,’ begint de samenvattende conclusie van de studie.

‘Patiënten worden niet geïnformeerd over de risico’s’

‘Vaccins voor SARS, MERS en RSV zijn nooit goedgekeurd, en de data die zijn voortgekomen tijdens de ontwikkeling en het testen van deze vaccins suggereren een ernstige mechanistische zorg: dat vaccins die empirisch zijn ontworpen met gebruik van de traditionele benadering (die bestaat uit het ongemodificeerde of minimaal gemodificeerde coronavirus spike eiwit om neutraliserende antilichamen op te wekken), of ze nu samengesteld zijn uit proteïne, virale vectoren, DNA of RNA, en ongeacht de aflevermethode, de Covid-19 ziekte kunnen verergeren via antilichaam-afhankelijke versterking (ADE).’

‘Dit risico wordt in klinische test protocollen en toestemmingsformulieren voor de lopende Covid-19 vaccin testen dermate verduisterd, dat het onwaarschijnlijk is dat er een adequaat begrip bij de patiënt van dit risico zal ontstaan, waardoor een juist geïnformeerde toestemming van de personen in deze testen terzijde wordt geschoven.’

‘Het specifieke en aanzienlijke Covid-19 risico op ADE zou prominent en onafhankelijk aan de proefpersonen die aan de vaccintesten meedoen moeten zijn en worden medegedeeld, alsmede ook aan degenen die worden geworven voor de testen, en de toekomstige patiënten nadat het vaccin is goedgekeurd, zodat aan de medische ethische standaard dat patiënten geïnformeerd zijn en begrijpen waar ze toestemming voor geven, wordt voldaan.’

Grote problemen bij vaccins voor andere coronavirussen nooit opgelost

De auteurs van de studie wijzen er dus op dat tijdens de vele eerdere pogingen om vaccins te maken voor een coronavirus (MERS, RSV, SARS-CoV) grote bedenkingen naar voren zijn gekomen. Deze vaccins hebben namelijk de neiging een antilichaam-afhankelijke versterking te veroorzaken. Kort gezegd betekent dit dat het vaccin niet uw immuniteit tegen infectie met het virus versterkt, maar juist de mogelijkheid van het virus om uw cellen binnen te dringen en deze te infecteren, waardoor u ernstiger ziek kunt worden dan als u NIET gevaccineerd zou zijn.

Dat is vanzelfsprekend het exacte tegendeel van wat een vaccin theoretisch zou moeten bewerkstelligen. Al vanaf het begin van de onderzoeken naar een vaccin tegen Covid-19 werd op dit al tientallen jaren bekende grote (en nog altijd niet opgeloste) probleem gewezen.

‘Robuuste reactie’ tijdens testfase, maar louter zieken en ook sterfgevallen in real life

Tussen 2002 en 2012 werkten Chinese, Amerikaanse en Europese wetenschappers aan vaccins tegen SARS. Van de 30 veelbelovende kandidaten werden de vier beste uitgekozen, en vervolgens aan fretten toegediend, wier longen het meeste overeenkomen met die van mensen.

De fretten vertoonde weliswaar een ‘robuuste antilichamen reactie’ (dezelfde termen heeft u de afgelopen tijd in de media kunnen lezen over de testen met Covid-19 vaccins), wat de maatstaf voor vaccins is, maar zodra zij met het wilde (dus ‘live’) virus geconfronteerd werden, werden zij allemaal ernstig ziek, en stierven.

In de jaren ’60 was al eens hetzelfde gebeurd toen werd geprobeerd een RSV-vaccin te maken. RSV is een aandoening aan de bovenste luchtwegen, die erg lijkt op de ziekte die door coronavirussen wordt veroorzaakt. Destijds werd besloten om niet eerst op dieren te testen, maar gelijk met mensen te beginnen.

Robert Kennedy jr. (‘Children’s Health Defense’) vertelde in mei 2020 dat er ‘zo’n 35 kinderen werden getest… De kinderen ontwikkelden een geweldige antilichamenreactie – robuust en duurzaam. Het zag er perfect uit, maar toen de kinderen aan het wilde virus werden blootgesteld, werden ze allemaal ziek. Twee van hen stierven. Ze gaven het vaccin op. Het was een grote blamage voor de FDA en het NIH.’

Vaccin kan risico om sneller en ernstiger ziek te worden door virus verhogen

Coronavirussen produceren zowel neutraliserende antilichamen, die een infectie bestrijden, als bindende antilichamen, die dat niet kunnen. Bindende antilichamen veroorzaken of een abnormale immuunreactie, of zorgen er juist voor dat het immuunsysteem niet functioneert, zodat u juist zieker wordt.

Veel Covid-19 vaccins maken gebruik van mRNA om uw cellen opdracht te geven het SARS-CoV-2 spike eiwit aan te maken. Dit proteïne is de eerste fase die virussen gebruiken om uw cellen binnen te dringen (waar ze zich kunnen vermenigvuldigen). Het idee achter de Covid-19 vaccins is om uw immuunsysteem aan te zetten tot het produceren van antilichamen tegen SARS-CoV-2, maar zonder u ziek te maken. De hamvraag is echter: welke van deze twee soorten antilichamen worden met dit proces geproduceerd?

Uit een onderzoek uit 2017 naar MERS-CoV in konijnen bleek dat de geteste dieren na besmetting geen neutraliserende, maar bindende antilichamen produceerden. Het gevolg was dat ze na herbesmetting juist nog erger ziek werden. De onderzoekers constateerden dat eenzelfde proces ook bij mensen kan optreden, en zij daardoor een groter risico lopen op een ernstige longziekte als ze opnieuw met het virus worden geconfronteerd.

Met andere woorden: als het Covid-19 vaccin straks geen neutraliserende, maar bindende antilichamen produceert, lopen mensen een duidelijk groter gevaar om alsnog ziek te worden, en dan nog ernstiger dan als ze het vaccin niet hadden gekregen.

Dengue-vaccin deed meer kinderen in ziekenhuis belanden

In april 2020 werd in een Zwitsers medisch vakblad een vergelijking gemaakt tussen Covid-19 en het Dengue virus. Wat bleek: kinderen tot 9 jaar die waren ingeënt met het Dengue vaccin belandden vaker in het ziekenhuis vanwege Dengue dan ongevaccineerde kinderen. De verklaring leek te zijn dat het vaccin een primaire infectie imiteerde, die de immuniteit deed afnemen, waardoor de kinderen kwetsbaarder werden voor ADE op het moment dat ze met het ‘echte’ virus in aanraking kwamen. De WHO besloot hierop om alleen nog maar seropositieve Dengue personen te vaccineren.

Vertaald naar Covid-19 (dat eveneens door een RNA virus wordt veroorzaakt) zou dit betekenen dat – even los van de vraag of een vaccin überhaupt wel een goed idee is – eigenlijk alleen mensen die Covid-seropositief zijn (dus via een bloedtest positief zijn bevonden, en NIET via een PCR-test) zouden moeten worden gevaccineerd, in plaats van dat nu iedereen moet worden ingeënt, dus ook alle gezonde mensen, die daardoor juist een verhoogd risico lijken te lopen om alsnog Covid-19 te krijgen.

Tal van studies concluderen hetzelfde: groter risico DOOR vaccins

De Swiss Medical Weekly keek ook naar bewijzen voor ADE bij coronavirus infecties, en citeerde onderzoeken die aantonen dat het vaccineren van katten tegen FIPV (een feline coronavirus) de ernst van de ziekte juist kan verhogen. Ook werden onderzoeksresultaten aangehaald waaruit eveneens bleek dat antilichamen, die door een SARS-CoV vaccin worden opgewekt, de infectie kunnen versterken.

In 2014 was in een andere studie al eens geconstateerd dat ‘de antilichamen tegen het SARS-CoV spike proteïne ADE-effecten kunnen veroorzaken. De data werpen nieuwe vragen op aangaande een mogelijk SARS-CoV vaccin…’ In 2012 trokken wetenschappers al eens de conclusie dat SARS-CoV vaccins ernstige longaandoeningen kunnen veroorzaken zodra mensen met het echte virus worden geïnfecteerd. Veel onderzoekers zijn daarom bang dat nu hetzelfde gaat gebeuren met de SARS-CoV-2 vaccins, en mensen na inenting vatbaarder worden voor ernstigere Covid-19 infecties en zware longaandoeningen.

Daar komt nog eens bij dat vooral oudere mensen, de groep die het leeuwendeel van alle Covid-19 infecties voor zijn rekening neemt, het hardste door ADE reacties worden getroffen. Eind maart 2020 werd op MedRXiv een studie gepubliceerd waarin staat dat bij middelbare en oudere Covid-19 patiënten veel hogere concentraties van anti-spike antilichamen – die de infectueusheid wederom verhogen – worden aangetroffen dan bij jongere mensen.’ U kunt inmiddels zelf wel raden wat er dan dreigt te gebeuren als deze kwetsbare groepen massaal tegen Covid-19 worden gevaccineerd.

In mei 2020 volgde een nieuwe studie waarin andermaal werd gewaarschuwd dat een vaccin tegen Covid-19 juist een immuunversterkte ziekte kan veroorzaken, net zoals dat met MERS en SARS-CoV het geval is gebleken. Met andere woorden: het Covid-19 vaccin kan een ergere vorm van Covid-19 veroorzaken dan als u op een normale wijze geïnfecteerd zou zijn geraakt met het virus, zonder gevaccineerd te zijn.

Kans om te overlijden aan Covid-19 nihil

Alle data en statistieken laten ondubbelzinnig zien dat er geen enkele reden is om iedereen te vaccineren tegen Covid-19. De IFR (Infection Fatality Rate) voor mensen tot 40 jaar is slechts 0,01%, en voor mensen tot 70 slechts 0,05%, wat slechts de helft is van een gewone seizoensgriep. Het overgrote deel van de bevolking heeft dus minstens een 99,95% overlevingskans indien men überhaupt al ziek wordt na besmet te zijn, en die kans blijkt tot nu toe eveneens zeer gering. Bovendien kunt u volgens veel experts het risico om ziek te worden nog verder verlagen door het slikken van vitamine D3, en eventueel ook andere immuunsysteem ondersteunende supplementen.

Voordat u volgend jaar het besluit maakt toch het vaccin te laten injecteren in uw lichaam, bedenk dan dat de Covid-19 vaccins niet zijn ontworpen om een infectie te voorkomen, maar enkel de ernst van de eventuele symptomen te verminderen. Ondertussen hebben bovengenoemde studies aangetoond dat er een serieuze kans bestaat dat het vaccin u juist kwetsbaarder zal maken, en u nog zieker zult worden indien u alsnog met corona wordt besmet.

Neem bij uw besluit ook de informatie mee van het PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), dat dit risico openlijk erkent, en letterlijk schrijft over een ‘paradoxaal fenomeen’ dat zich al sinds de jaren ’60 voordoet bij het testen van vaccins tegen ziekten zoals Dengue, RSV en SARS: ‘Een aantal dieren of mensen die het vaccin ontvingen en later aan het virus werden blootgesteld, ontwikkelden een zwaardere ziekte dan degenen die niet waren gevaccineerd. Het door het vaccin ondersteunde immuunsysteem scheen in bepaalde gevallen een verkeerde (ADE) reactie op de natuurlijke infectie te veroorzaken…’

Nòg een groot risico: Th2-immuunpathologie en beschadiging ademhalingsorganen

Die verkeerde reactie kan behalve ADE nog iets anders veroorzaken, namelijk een cel-gebaseerde versterking, die allergische infecties kan veroorzaken, die door Th2-immuunpathologie worden veroorzaakt. Zo’n allergische reactie kan tegelijkertijd met ADE optreden (bedenk even wat dit kan betekenen voor mensen met een verzwakt immuunsysteem, dus sowieso alle ouderen).

Sommige onderzoekers achten deze Th2-immuunpathologie een nog groter gevaar dan ADE reacties. In oudere SARS-studies werd bij verouderde muizen een bijzonder hoog risico op levensbedreigende Th2-immuunpathologie vastgesteld. Hierbij veroorzaakt een falende T-cel reactie een allergische infectie, en activeren slecht functionerende antilichamen het complementaire (immuun)systeem, waardoor mogelijk de ademhalingsorganen worden beschadigd.’ (2)

Als we dan terugdenken aan de ouderen die in het voorjaar soms wekenlang aan de beademing op de IC’s lagen, en waarvan er velen het niet overleefden, houden we ons hart vast voor wat er in 2021 kan gaan gebeuren als al die kwetsbare mensen, onbewust van de bovengenoemde gevaren omdat het hen simpelweg niet verteld wordt, het Covid-19 vaccin in zich laten spuiten.

CEO Pfizer verkoopt zijn aandelen t.w.v. $ 5,6 miljoen op dag bekendmaking vaccin

En als klap op de vuurpijl was het ook heel opvallend dat Albert Bourla, de CEO van Pfizer, de Farmagigant die een coronavaccin ontwikkelde dat zogezegd 90% effectief zou zijn, op de dag van de bekendmaking van dit nieuws, zijn aandelen van Pfizer ter waarde van $5,6 miljoen verkocht. De media waren er uiteraard als de kippen bij om een eventueel verband af te doen als nonsens. De aandelen van Pfizer waren gestaag gestegen sinds ze aan een coronavaccin werkten, en de verkoop zou zogezegd kaderen binnen een plan dat op 19 augustus door Bourla werd uitgewerkt. Zodra de aandelen een vooropgestelde waarde (van $41,94) bereikten, werden ze verkocht. Maar zou het niet eerder kunnen dat Bourla weet dat – zodra zal blijken dat het vaccin niet werkt, of het een averechts effect heeft – de aandelenprijzen sterk zullen dalen? En dat Bourla zich heeft verrijkt door dit coronavaccin, dat ongetwijfeld ook miljoenen zal opleveren voor het bedrijf? Moeten wij geloven dat dit allemaal ‘toeval’ is?

Herinner ook dat een andere producent, AstraZeneca, niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de eventuele gevolgen voor uw gezondheid van het coronavaccin. Waarom is dat nodig, als die vaccins toch allemaal ‘zo veilig’ zijn?

Bronnen: Xandernieuws; Onlinelibrary.wiley.com; Tech Wire