Foto: Pixabay (publiek domein).

Bill Gates zei dat hij de hele wereld wilde vaccineren tegen ‘Covid-19’. Men wil in elk land toch een minimale vaccinatiegraad van ca. 70% halen. Maar de kans is groot dat die niet gehaald wordt. De regeringen blijven benadrukken dat vaccinatie vrijwillig blijft en niet verplicht wordt, maar er gaan almaar meer stemmen op om het toch verplicht te stellen. Net zoals de bewering ‘het is veilig en effectief’ vals is, zo zal ook de bewering ‘het blijft vrijwillig’ na verloop van tijd vals blijken te zijn.

In Indonesië is men reeds overgegaan op verplichte vaccinatie. Wie weigert, zal daar de gevolgen van ondervinden, waaronder een geldboete en de ontzegging van sociale voordelen. De geldboete bedraagt omgerekend ongeveer €350 euro, maar voor veel arme mensen is dit veel geld. Ook de ontzegging van sociale voordelen kan voor arme mensen veel ellende betekenen.

Bij ons is het zover nog niet. Maar een vaccinatiepaspoort, om toegang te krijgen tot bepaalde gebouwen en evenementen, komt er zeker. Dat stond in de ‘Europese sterren’ geschreven. Sinds 2019 is men bezig met plannen maken voor de introductie van een vaccinatiepaspoort. De coronavaccins zijn nog niet verplicht, maar onder andere Joachim Coens van de CD&V uitte al dreigementen: “Maar als iedereen de kans heeft gekregen om gevaccineerd te zijn, en sommigen hebben dat niet wíllen doen, dan denk ik dat daar consequenties aan verbonden kunnen worden.”

De Belgische werknemersorganisatie VOKA waarschuwde ook al dat een werkgever een werknemer kan weigeren indien deze zich niet laat inspuiten met het coronavaccin. Gedelegeerd bestuurder van VOKA, Hans Maertens riep zelfs de overheid op om “na te denken over het verplichten van vaccinatie.” En hij is de eerste niet die de overheid vraagt om na te denken over verplichting.

En het zou kunnen dat als ze de gewenste ‘vaccinatiegraad’ niet halen, ze dan zullen zeggen: “We willen niet, maar we gaan het tóch verplichten, want we kunnen niet anders.”

Zeker is dat het vaccin indirect verplicht zal worden om nog normaal te kunnen meedoen in de samenleving. De niet-gevaccineerden zullen paria’s worden en almaar meer uitgesloten worden uit de maatschappij. Maar uiteindelijk zullen zij die het vaccin hebben geweigerd, aan het langste eind trekken, als de gevolgen van dat vaccin duidelijk zichtbaar beginnen te worden.