Grote Reset

Tijdslijn van de Grote Reset – we gaan nu fase 5 in

Eind oktober publiceerde Dr. Mike Yeadon een tijdslijn of een stappenplan voor het ontrollen van de Grote Reset, welke hij had toegestuurd gekregen. Of anders gezegd: de introductie van wereldwijde tirannie in een Nieuwe Wereldorde, in handen van een Satanische elite, onder leiding van de Antichrist. Merk op dat dit in ieder land in de wereld gebeurt, dus óók Rusland en China (daar worden eveneens lockdowns, vaccinatie etc, gedaan, én is men bezig met introductie van digitale munt).

We weten de precieze bron van deze tijdslijn niet, maar gezien alles wat erin staat, lijkt deze de waarheid te weerspiegelen. Fase 1 tot en met 4 is effectief uitgekomen. De rest volgt. We zullen nu fase 5 ingaan. Hieronder volgen de zes verschillende fases met bijbehorende data.

Fase 1: Simuleer een bedreiging en zorg dat er angst wordt gecreëerd. (december 2019 – maart 2020)

 • Zorg voor een pandemie in China.
 • Zorg ervoor dat duizenden oude mensen sterven.
 • Vergroot het aantal zieken en sterfgevallen.
 • Verkondig vanaf het prille begin dat alleen vaccinaties de mensheid kunnen redden.
 • Focus alle aandacht op Covid-19.
 • Het resultaat zal algehele paniek zijn.

Fase 2: Zaai het onkruid en zorg voor verdeling (maart 2020 – december 2020)

 • Stel meerder onnodige, vrijheidsbeperkende en ongrondwettelijke dwingende maatregelen in.
 • Verlam de handel en economie.
 • Observeer hoe de meerderheid zal gehoorzamen en een minderheid zal dwarsliggen.
 • Demoniseer de dwarsliggers en creëer een horizontale scheiding.
 • Zorg dat de leiders van de dissidenten geen platform krijgen.
 • Bestraf ongehoorzaamheid.
 • Zorg dat de PCR-test gemeengoed wordt.
 • Zorg voor verwarring met betrekking tot gevallen, geïnfecteerden, zieken, ziekenhuisopnames en sterfgevallen.
 • Verbiedt alle effectieve behandelingen.

Fase 3: Kom met een verraderlijke en dodelijke oplossing (december 2020 – juni 2021)

 • Biedt iedereen een gratis vaccin aan.
 • Beloof bescherming en een terugkeer tot normaal.
 • Stel een (vaccinatie) doel voor het bereiken van groepsimmuniteit.
 • Doe net alsof een deel van de economie hersteld is.
 • Verberg cijfers over bijwerkingen en sterfgevallen van vaccins.
 • Doe voorkomen alsof de bijwerkingen “natuurlijke” gevolgen zijn van het virus en de ziekte.
 • Doe voorkomen alsof varianten natuurlijke mutaties van het virus zijn.
 • Verantwoordt de instandhouding van de dwingende maatregelen door de drempel voor groepsimmuniteit steeds te verhogen.
 • Bestraf artsen die “illegale behandelingen” uitvoeren die mensen beter maken.
 • Het resultaat zal zijn twijfel en het gevoel verraden te zijn bij gevaccineerden, terwijl tegenstanders ontmoedigd zullen raken.

Fase 4: Installeer apartheid en de QR code (juni 2021 – oktober 2021)

 • Zorg dat er tekorten aan dingen ontstaan.
 • Introduceer de coronapas (QR code) om de gevaccineerden te belonen en de dwarsliggers te bestraffen.
 • Zorg voor een apartheidsmaatschappij waarbij gevaccineerden en ongevaccineerden tegen elkaar opgezet worden.
 • Haal het recht om te mogen werken of studeren weg bij de ongevaccineerden.
 • Haal basisrechten weg bij ongevaccineerden.
 • Laat ongevaccineerden betalen voor PCR-testen.
 • Resultaat zal zijn de eerste fase van digitale controle, verarming van tegenstanders.

Fase 5: Zorg voor chaos en staat van beleg (november 2021 – maart 2022)

 • Zorg voor grote tekorten van goederen en voedsel.
 • Zorg dat de economie verlamd raakt en dat er fabrieken en winkels gesloten worden.
 • Laat het aantal werklozen exploderen.
 • Zorg voor een derde prik (boosterinjecties).
 • Zorg voor meer doden onder oudere mensen.
 • Introduceer verplichte vaccinaties voor iedereen.
 • Zorg dat de mythe van varianten, de effectiviteit van het vaccin en de groepsimmuniteit wordt uitvergroot.
 • Demoniseer alle antivaxxers en houdt hen verantwoordelijk voor alle doden.
 • Arresteer de leiders van de dwarsliggers.
 • Zorg dat iedereen een digitale identiteit krijgt (QR-code): geboorteakte, identiteitsdocument, paspoort, rijbewijs, verzekeringsbewijs.
 • Stel staat van beleg in om de tegenstanders uit te kunnen schakelen.
 • Resultaat zal zijn de tweede fase van digitale controle. Gevangenis voor of opruiming van tegenstanders.

Fase 6: Schrap alle schulden en zorg dat geld verdwijnt (maart 2022 – september 2022)

 • Zorg dat dat de economische, financiële- en aandelenmarkt in elkaar stort en dat banken failliet gaan.
 • Zorg dat de klanten betalen voor het faillissement van de banken en gebruik daarvoor het geld op hun rekening.
 • Activeer de Great Reset.
 • Geld zoals wij dat kennen verdwijnt.
 • Schrap schulden en leningen.
 • Introduceer de digitale portemonnee.
 • Neem land en grond in beslag.
 • Alle niet goedgekeurde medicijnen worden verboden.
 • Maak duidelijk dat er een plicht is voor halfjaarlijkse of jaarlijkse vaccinaties.
 • Zorg voor voedsel rantsoenering.
 • Breidt de maatregelen uit naar derdewereldlanden.
 • Resultaat: derde fase van digitale controle. De gehele wereld is nu onderdeel van de New World Order.

Momenteel is de Covid-vaccinatie reeds verplicht gemaakt voor de hele bevolking in Oostenrijk (tegen 1 februari). Andere landen zullen ongetwijfeld volgen. Staat van beleg kan worden afgekondigd wanneer de vijandelijkheden tussen Oekraïne en Rusland beginnen, en uit de hand lopen.

5 reacties

 1. Psalm 2 zegt dat de heersers samenzweren tegen God en Christus (wat het Grieks is voor de Gezalfde). Spreken over een samenzwering bezit dus oude papieren. De moderne samenzwering is begonnen met de oprichting van de Trilaterale Commissie in 1973. Het idee van de Trilaterale Commissie kwam van David Rockefeller. Uit de officiële verklaringen van de Commissie komt naar voren dat ze streven naar de oprichting van een ‘Nieuwe Internationale Economische Orde’. President George Bush was de eerste die de term van Nieuwe Wereldorde gebruikte. Brzezinski’s boek uit 1970 “Between Two Ages: America’s role in the Technetronic Age” legde het grandioze plan op tafel voor een wereldwijd bestuur, de nieuwe Toren van Babel: «« [Het technetronische tijdperk] omvat de geleidelijke opkomst van een meer gecontroleerde en geleide samenleving. Zo’n samenleving zou door een elite worden gedomineerd wiens aanspraak op politieke macht is gefundeerd op gecertificeerde superieure wetenschappelijke know-how. Onbelemmerd door traditionele liberale waarden zou deze elite er niet voor terugdeinzen haar politieke doelstellingen met de allerlaatste moderne technieken te bereiken om daarmee de bevolking aan te sturen en ‘de samenleving onder strikt toezicht en controle’ te houden. [De technologische werktuigen zouden up-to-date bestanden bijhouden die zelfs de meest persoonlijke informatie van elk individu bevatten.] Onder dergelijke omstandigheden zou het wetenschappelijke en technologische momentum van het land niet worden omgekeerd, maar zou het zich voeden met de situatie die het [heeft gecreëerd en] exploiteert. »» (p. 97)

  Brzezinski schreef dat de mensheid drie grote stadia van evolutie had doorlopen en zich in het midden van het vierde en laatste stadium bevond, dat het World Economic Forum (WEF) de vierde industriële revolutie noemt. De WEF mogen we gerust zien als een kompaan in het kwaad van de Trilaterale Commissie. Het vierde en laatste stadium wordt door Brzezinski’s technetronische tijdperk belichaamd, getypeerd als het “ideaal van rationeel humanisme op wereldschaal”. Om Patrick Wood te citeren uit “Technocracy Rising – the Trojan Horse of Global Transformation” # 2015 (p. 32): «« In de meer dan veertig jaar sinds de oprichting van de Trilaterale Commissie, getuigt het historische archief onmiskenbaar van het door hun behaalde succes. De toegepaste doctrines van Agenda 21, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN en het Energy Smart Grid (slimme energiesystemen) – die alle het resultaat zijn van trilaterale interacties – getuigen van hun ideologische verankering in historische technocratie.” De ondertiteling van zijn boek is opmerkelijk: “Het zwarte paard van de New World Order is geen communisme, socialisme of fascisme, het is technocratie!” (Het zwarte paard verwijst naar een van de vier ruiters van de kastijdingen uit Openbaring 6.)

  Wat verklaart de motiverende kracht in het wereldgebeuren van de Trilaterale Commissie? De oorspronkelijke ledenlijst bestond uit ongeveer 300 zeer invloedrijke mensen waarvan ongeveer een derde uit respectievelijk Europa, Japan en Noord-Amerika. Het lidmaatschap was ook grofweg verdeeld over academici, politici en bedrijfsmagnaten; onder hen waren internationale bankiers, leiders van vooraanstaande vakbonden en de captains van mediagiganten. Zoals Wood opmerkt (p. 49): «« Het woord ‘commissie’ was uitermate merkwaardig omdat het meestal wordt geassocieerd met gouvernementele werkgroepen. De term leek misplaatst voor een privéinitiatief tenzij (…) het echt een regeringsarm was, onzichtbaar, anders dan bij de zichtbare regering in Washington [en overal elders in de wandelgangen van ‘s lands bestuur]. De toelating van Europese en Japanse leden duidde metterdaad op een mondiale in plaats van een nationale regering. »»

  President Jimmy Carter was een rank van de Trilaterale Commissie. In totaal werden door hem niet minder dan twintig trilateralen aangesteld op hoge regeringsposten en dit is usance gebleven in regeringszaken, ook op andere plaatsen in de wereld, zo niet een trilateraal dan wel iemand die sympathiek stond tegenover de doelstellingen en werkwijze van de Commissie. Hoe hebben ze de opkomst van een Nieuwe Internationale Economische Orde georkestreerd in een tijdsbestek van een halve eeuw? Hun werkwijze bestond eruit om hun leden, of mensen die sympathiseerden met hun doelstellingen, te laten benoemen op sleutelposities van de uitvoerende branche van de overheid, meer in het bijzonder voor wat betreft buitenlands beleid, en in topposities van organisaties met een echt internationale reikwijdte, met name in de commercie, de handel en bancaire diensten. De sleutel van hun werkwijze heeft te maken met het bezetten van cruciale managementsposities, de lange termijn benadering van social engineering, vooral via de media, en tenslotte de wederzijdse coördinatie van naties en ’s werelds machtigste bedrijven en bancaire belangen, wat niet zou lukken zonder intensieve monitoring en follow-up op alle niveaus van de samenleving en economische activiteit. Het draait allemaal om data, gefaciliteerd door de komst van de computer. Maar niemand durft het een samenzwering te noemen, of noem het verraad, want het woord samenzwering is onder embargo. Senator Barry Goldwater waarschuwde in zijn geweldige boek “With No Apologies” (Geen verontschuldigingen) # 1979 (p. 280): “De Trilaterale Commissie vertegenwoordigt een bekwame, gecoördineerde inspanning om de controle te grijpen en de vier machtscentra te consolideren: politiek, monetair, intellectueel en ook kerkelijk.”

  Like

 2. In wezen gaat het erom om van ons slavenarbeiders te maken van een drastisch uitgedunde wereldbevolking. Het nieuwe ras van slavenarbeiders bestaat uit mensachtigen, een soort zombies waarbij de vrije wil is geamputeerd, dus ook het vermogen om voor God te kiezen. Toch komt dat volledig overeen met wat Brzezinski (1928-2017) in 1980 schreef; hij schreef dit in zijn hoedanigheid van nationale veiligheids-adviseur van President Carter en als een vooraanstaand lid van de Club van Rome en ook als lid van de Council of Foreign Relations (CFR): «« Het vermogen om sociale en politieke controle over het individu uit te oefenen, zal enorm toenemen. Binnenkort is het mogelijk om vrijwel continue zeggenschap over iedere burger te hebben en actuele dossiers bij te houden, waarin naast de meer gebruikelijke gegevens ook de meest persoonlijke gegevens over gezondheid en persoonlijk gedrag van iedere burger staan. Deze bestanden zullen onmiddellijk door de autoriteiten kunnen worden opgehaald. De macht zal in handen komen van degenen die deze informatie beheren. (…) Dit zal de komende decennia tendensen aanmoedigen naar een technotronisch tijdperk toe met een dictatuur die nog minder ruimte laat voor het politieke besluitvormingsproces zoals we dat thans kennen [dus einde democratie]. Ten slotte, als we het eind van deze eeuw in ogenschouw nemen, bezitten we de mogelijkheid van biochemische gedachtesturing en genetisch sleutelen aan de mens, wat tot wezens leidt die als mensen functioneren en ook zo denken, hetgeen tot enkele lastige vragen aanleiding kan geven [– uit alle geschriften van Brzezinski blijkt dat hijzelf er geen moeite mee had dit soort ‘gesleutel’ te verwelkomen]. »»

  Met de frase: “Dit zal de komende decennia tendensen aanmoedigen naar een technotronisch tijdperk, een dictatuur”, wordt aangeduid: “dit zal in de komende decennia worden gefaciliteerd door op wereldschaal gebruik te maken van de technologische mogelijkheden die in het verschiet liggen, hetwelk een dictatorschap in het leven roept etc.”

  Like

 3. Geachte Lunsius,

  Het klopt, de macht van de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist wordt een korte periode van een technotronische dictatuur. Hierbij kwam ik tot de volgende gedachte toen ik dit las. Volgens de Openbaring H13 zal het tweede beest (de antichrist), de hele aarde het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. Hildegard von Bingen heeft al duidelijk beschreven dat het hier om een vals genezingswonder gaat (technotronisch bedrog). Het eerste beest is de EU met BerGOGlio aan het hoofd (BDW).

  Waarom laat BerGOGlio nu alle bezoekers van het Vaticaan verplicht vaccineren? Vanwege de macht om met technotronisch bedrog valse wonderen op de gevaccineerde menigten te kunnen doen. Als gevaccineerden worden aangestraald met verborgen technieken kun je ze letterlijk dood laten vallen of “genezen”.
  Deze techniek is laatst getest op een Amerikaans popconcert op de menigte. Verschillende mensen vielen dood neer.

  Daarom mogen ongevaccineerden nu niet in de Vaticaanse menigten staan, dan werkt straks het technische bedrog niet met de schijnwonderen.

  Like

 4. De vernietiging van de wereld zoals we die hebben gekend is al een heel eind gevorderd. De bedoeling van de tirannen is om de wereldbevolking drastisch uit te dunnen en wie overblijft tot slaaf te maken, waarbij zelfs het denken wordt beheerst, waarlijk de laatste veste die ons rest, de donjon. Maar God zal niet laten begaan, want wat nu gebeurt is een rechtstreekse aanval op Hem. Hij zal niet laten begaan, zoals de profeet Jesaja in het achtste hoofdstuk aankondigt waarbij hij de huidige tijd op het oog had. Zo scandeert het driewerf: “Beraamt een plan doch wordt verbroken, beraamt een plan doch wordt verbroken, beraamt een plan doch wordt verbroken.” En gaat het verder: “Smeedt maar plannen! Smeedt maar plannen, want ze zullen verijdeld worden. Sluit maar overeenkomsten, er komt toch niets van terecht, want God is de Emmanuel, de God met ons. Een samenzwering, dat mogen we het niet noemen, maar desalniettemin noemt mijn volk het een samenzwering.” Waarom lijden die plannen schipbreuk? Waarom? Jezus zal de steen zijn waaraan men zich stoot, een rotsblok der struikeling. (cf. Jes. 8:14 en Rom. 9:33) Jawel, de dreunend stampende laars van Midjan zal nog veel kwaad berokkenen, maar het land van Zebulon en Naftali zal gespaard blijven (Nederland misschien?). Tenslotte breekt het Vrederijk aan, waarvan het volgende hoofdstuk kond doet: “Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien; degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen, want het juk van onze last en de stok op onze schouders en de slavenstaf, God heeft ze alle verbroken. Ja, de Zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder gelegd en men noemt zijn naam Wonderbare Raadsman, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst.” Jesaja zegt ook: “Tot de wet en tot het getuigenis! Wie niet spreekt naar dit woord, voor hem zal er geen dageraad zijn.” Daarin ligt de oplossing voor de verzachting van de geboorteweeën. Ik eindig met de eerste strofe van Vondels Gijsbrecht van Aemstel: “Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten erbarremt over my en mijn benaeuwde vesten en arme burgery, en op mijn volcx gebed en dagelix geschrey de bange stad ontzet.”

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: