In dit artikel zullen we even ingaan op verschillende profetieën omtrent Rusland, China en het communisme. Het is duidelijk dat het communisme wereldwijd de kop opsteekt. Hier wordt de dictatuur die zich ontvouwt geen communisme genoemd, maar het heeft er wel alle kenmerken van. In het communisme moet religie strikt worden gecontroleerd door de overheid, en worden burgers maximaal in de gaten gehouden. De overheid heeft de touwtjes van hoe de samenleving moet functioneren, strikt in handen. Onderdrukkende maatregelen zijn schering en inslag. Ook de economie wordt strikt door de overheid gecontroleerd, en populatiecontrole wordt er door middel van (gedwongen) abortus, geboortecontrole etc. bevorderd. Abortus werd voor het eerst geïntroduceerd in de Sovjet-Unie en in China werd jarenlang het éénkindbeleid gevoerd, waarbij gedwongen abortus normaal was. Klaus Schwab van het World Economic Forum – de drijvende kracht achter de ‘Grote Reset’ – heeft reeds gesteld dat het kapitalisme ‘proefondervindelijk’ gefaald heeft, en wil dat we ‘terugkeren naar marxistische beginselen. Met andere woorden: Schwab wil het communisme wereldwijd opleggen aan de naties, met als voorbeeldnatie uiteraard China, dat al heel ver staat in het controleren van diens burgers door middel van gezichtsherkenningscamera’s op iedere hoek van de straat, een sociale kredietscore, etc. Schwab is dan ook goed bevriend met Xi Jinping en prees hem zelfs de hemel in tijdens de laatste online Davos top op 17 januari laatstleden.

Het communisme begon als politieke beweging begin 1900 in Rusland, en kreeg voet aan de grond na de Russische revolutie die gestuurd werd door Vladimir Lenin. Rusland werd omgedoopt tot de communistische Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie deed zijn communistische invloeden wereldwijd gelden, verspreidde het idee van het communisme, en in tal van landen kreeg het communistische gedachtengoed zijn ingang. Reeds in 1921 werd in China de Chinese Communistische Partij opgericht.

In de Sovjet-Unie werden overtreders van de wet naar de goelags – strafkampen – in Siberië gestuurd. Ook veel Christenen zijn daar omgekomen. Tijdens WOII, bij de zogenaamde “bevrijding” door de Sovjets van de door de Nazi’s (Hitlers partij heette voluit: de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij – NSDAP; het waren dus socialisten!) bezette landen, werden zij bij de Sovjet-Unie ingelijfd en eveneens communistisch: Oost-Duitsland, en de nieuwe satellietstaten van de Sovjet-Unie (Polen, Tsjechoslovakije,…)… In 1949 werd de legitieme regering van de Republiek China door Mao Zedong en zijn door de Sovjets gesteunde revolutionairen van de CCP verdreven naar het huidige Taiwan, en werd de Volksrepubliek China uitgeroepen, met Mao als voorzitter van de CCP en leider van het land. Zo ook in Korea, dat na de Koreaanse oorlog zich in 1953 opsplitste in een communistisch Noord-Korea (de Democratische Volksrepubliek Korea, geleid door Kim Il Sung) en een democratisch Zuid-Korea.

Vervolgens kreeg het communisme voet aan grond in Vietnam, wat leidde tot de bekende Vietnamoorlog. In 1975 kwam het communisme ook naar Cambodja, waar Pol Pot met zijn ‘Rode Khmer’ jarenlang een gruwelijk terreurbewind voerde en ruwweg 1/3 van de bevolking uitroeide. In 1989 viel de Berlijnse Muur en twee jaar later hield de Sovjet-Unie op te bestaan en viel het ‘IJzeren Gordijn’. De satellietstaten werden weer onafhankelijk. Maar dat was slechts het einde van een politiek systeem in die landen, en niet het einde van het communisme. Vooral in China, Noord-Korea en Cuba is het hardnekkig blijven verder bestaan.

China is doorheen de jaren een nucleaire wereldmacht geworden. En China heeft reeds in veel landen voet aan de grond. In heel wat Afrikaanse landen bijvoorbeeld, bouwt China infrastructuur (in bvb. havens). Het land kan de torenhoge lening die het van China kreeg om die infrastructuur te bekostigen vervolgens niet afbetalen, en China neemt de controle over die infrastructuur, en dus over die haven, of zelfs onrechtstreeks over dat land, over. Ook Amerika en Europa hebben geleidelijk aan toegegeven aan meer en meer invloeden vanuit China. Joe Biden bvb. zou banden hebben met de Chinese Communistische Partij, en eigenlijk een marionet van hen zijn. Biden was namelijk dé favoriete kandidaat van de CCP.

Communistisch China

Aan China hoeven we niet veel woorden vuil te maken. We weten dat het land sinds 1949 een communistische dictatuur is. Mao Zedong vermoordde met zijn rampzalig beleid miljoenen mensen, en ontketende een hevige christenvervolging. Na Mao kwam Deng Xiaoping. Onder latere leiders werd het wat rustiger in China, en kregen de Christenen weer meer vrijheid.

In 1995 werd het éénkindbeleid geïntroduceerd, waarbij vrouwen slechts één kind mochten hebben. Een tweede kind was bij wet verboden, waardoor zwangere vrouwen massaal gedwongen abortus en sterilisatie moesten ondergaan. In 2015 werd het éénkindbeleid terug afgeschaft, maar niet zonder een grote wonde na te laten onder de bevolking. In China worden dissidenten en andersdenkenden opgepakt en in concentratiekampen gestopt. Het gedwongen oogsten van organen van gevangenen (wat leidt tot de dood) is er schering en inslag.

Verder worden Christenen opnieuw zwaar vervolgd. Zeker sinds Xi Jinping president werd, is de vervolging weer toegenomen en op het niveau van de beginjaren van de CCP. Ze mogen hun godsdienst niet vrij beoefenen, en worden liefst vanal volledig gecontroleerd door de staat. In China zijn er ondergrondse kerken die het ware geloof prediken, en de ‘officiële’ kerken, door de staat erkend, die het communisme prediken. In die kerken hangen foto’s van Mao en Xi, en communistische slogans. Christenen en geestelijken worden gedwongen zich aan te sluiten bij de ‘officiële kerken’ en zich te laten registreren. Xi zorgde ervoor dat hij zijn hele leven aan de macht kan blijven. Vorig jaar werd zijn leiderschap ook gevierd als een ‘speciale mijlpaal’ in de Chinese geschiedenis, en kreeg hij via een resolutie een speciale status, gelijk aan die van Mao.

Iedereen in China is verplicht om een Xi-Jinping app op zijn smartphone te installeren. Het heet “Bestudeer Xi Sterk China” en iedereen is verplicht om Xi te bestuderen op zijn smartphone voor minstens een half uur per dag, en een dagelijkse vragenlijst te beantwoorden. Indien iemand één sessie mist, gaat zijn sociale kredietscore omlaag. De Xi-app kan gezien worden als een moderne variant van het “Rode boekje” met de citaten van Mao, dat tijdens de “Culturele Revolutie” in de jaren 1960 werd verondersteld door iedere Chinees te worden gelezen en bestudeerd. Arme Christenen in China worden gedwongen kruisbeelden en religieuze afbeeldingen in huis te verwijderen en te vervangen door foto’s van Xi, selfies te nemen bij die foto’s en die te posten op sociale media, zoniet dreigen ze hun financiële voordelen of uitkeringen te verliezen.

Verder heb je de uitrol van een enorme controlemaatschappij, met miljoenen gezichtsherkenningscamera’s, nummerplaatherkenningscamera’s, een sociale kredietscore, zware internetcensuur, en noem maar op. Ook staat China voorop bij de ontwikkeling van een eigen digitale cryptomunt: de digitale Yuan.

In China worden minderheidsgroepen (vnl. andere rassen) in China vervolgd, zoals de Oeigoeren in het westen van China. De meesten zijn daar Moslim, maar er zijn ook Christenen. Zij worden massaal in heropvoedingskampen (concentratiekampen) gestopt, onderworpen aan marteling, dwangarbeid, gedwongen euthanasie, enz. Vooral de vrouwen daar hebben het zwaar te verduren. Zij worden behandeld als proefkonijnen voor medische experimenten, verkrachting en seksslavernij, dwangarbeid,… Een getuige en auteur van ‘China logboek – vernietigingsstrategieën van de CCP in ’s werelds grootste controlestaat‘, Sayragul Sauytbay, zei: “In termen van onderdrukking van de vrouw staat China aan de top van de wereld.” De Chinese Communistische Partij kun je eigenlijk een enorme terreurorganisatie noemen, met Xi Jinping als de grote leider ervan. Sauytbay schreef in het boek: “De CCP plant om hun ideologie wereldwijd op te leggen. Dat betekent: verdrukking, censuur, propaganda. Het betekent ook het verdwijnen van kritische mensen.” En ook: “China’s weg naar wereldleiderschap gaat letterlijk over lijken.”

De hele coronaplandemie vindt zijn oorsprong in China, waarbij de wereld door angstpropaganda vanuit Wuhan werd bang gemaakt voor een “gevaarlijk virus” waartegen enkel vaccinatie zou helpen. Covid-19 wordt, net als hier, ook daar aangewend om een nog grotere grip op de bevolking te krijgen, en om iedereen te injecteren met experimentele mRNA-vaccins (van SinoVac).

De schone schijn in Rusland

Schijnbaar is Rusland na 1991 weer “christelijk” geworden, en heeft het zich “bekeerd”, maar eigenlijk is dat slechts schijn. Achter de ‘schone schijn’ gaat een grimmige werkelijkheid schuil: Rusland mag dan wel volgebouwd worden met kerken, maar die kerken blijven leeg. Het is vooral belangrijk op te merken dat de meeste belangrijke ‘Kerk’ in Rusland momenteel de Russisch Orthodoxe Kerk is (71% van diegenen die zich gelovig noemen, 41,1% van de bevolking). Je kunt het eigenlijk de ‘staatskerk’ noemen, want ze is nauw verweven met de Russische overheid. De Katholieke Kerk is er in een zeer kleine minderheid (ca. 1% van diegenen die zich gelovig noemen, en 0,1 % van de bevolking). Verder werd een aantal jaar geleden een wet aangenomen waardoor het voor andere Christelijke denominaties (Katholieken,…) verboden is om buiten het kerkgebouw nog te gaan evangeliseren onder bvb. Russisch Orthodoxen.

Het Sova Statistisch Onderzoekscentrum, één van de meest hoogaanstaande in het land, heeft in 2020 data gepubliceerd over kerkbezoek per regio tijdens de Orthodoxe Kerstliturgieën, wat toch kan beschouwd worden als één van de belangrijkste kerkelijke perioden van het jaar. En nu komt het: er was slechts een opkomst van 1 à 3%, dat is lager dan bijvoorbeeld de 5 à 7% in het sterk geseculariseerde Frankrijk. Het algemeen gemiddelde in Rusland komt niet boven de 2%, wat in lijn ligt met de afgelopen jaren, en het is zelfs licht aan het afnemen. Dit is het laagste percentage in alle Christelijke landen. Deze slechte neiging van de Russen om niet deel te nemen in liturgische ceremonies, illustreert het specifieke karakter van het Russisch Orthodoxe geloof: dat is: folklore en traditie heeft de bovenhand op echte geloofsbeleving en devotie.

Hetzelfde fenomeen herhaalt zich ook in de Paasweek. Pasen wordt iets meer geapprecieerd in de Orthodoxe Kerk dan Kerstmis, en daarom is de opkomst toch iets hoger: ca 3%. Velen gaan echter enkel naar de kerken voor de zegening van de Paascake, zonder deel te nemen aan de liturgie.

De Russische samenleving van vandaag niet veel af te wijken van deze ten tijde van het Sovjet-atheïsme, waar zelfs 2 à 3% van de bevolking trachtte naar de Kerk te gaan, ondanks de schaarste van de diensten en het risico dat dit met zich meebracht. Rusland had anno 2020 bvb. nog steeds de hoogste verhouding abortussen ter wereld, bij de landen waar abortus legaal is: 53% van de zwangerschappen eindigt er in een abortus.

Ook Rusland deed gretig mee met de Covid-plandemie. Tijdens de lockdowns in het voorjaar werden inwoners van Moskou die zich niet aan de regels hielden, herkend door gezichtsherkenningscamera’s en beboet. Ook daar wordt de bevolking ingeënt met experimentele Sputnik-V vaccins, die werken via een Adenovirusvector, met DNA (zoals het vaccin van AstraZeneca). Het vaccin werd verplicht gesteld voor onder meer zorgkundigen. Een woordvoerder van Poetin bestempelde “antivaxxers” in Rusland als “gevaarlijke gekken”, en Metropoliet Hilarion van de Russisch Orthodoxe Kerk noemde het niet nemen van het covid-vaccin een zonde die je voor de rest van je leven moet berouwen.

Poetin en diens Sovjet-verleden

Weinigen kennen het verleden van Vladimir Poetin. Laten we daar even kort op ingaan. Hij werd in 1952 geboren in Leningrad, toen Jozef Stalin leider van de Sovjet-Unie was. Z’n grootvader, Spiridon Poetin, was de persoonlijke kok van Vladimir Lenin en Jozef Stalin. Vladimir Poetin studeerde rechten aan de universiteit van Leningrad, en werd er lid van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. In 1975 vervoegde hij de KGB, de veiligheidsdienst van de Sovjet-Unie. Hij werkte een aantal jaar in Oost-Duitsland, in Dresden. Zijn verleden als KGB’er is niet onomstreden. Men vermoedt dat hij toen de RAF (Rote Armee Fraktion) heeft ondersteund, een soort rode terreurorganisatie die actief was in West-Duitsland, en zich verborgen hield in Oost-Duitsland. Poetin klom op tot de rang van luitenant-kolonel. Toen in 1991 er een opstand en een couppoging van de KGB kwam tegen de President van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov, koos Poetin de kant van Gorbatsjov en verliet hij de KGB (die kort daarna, bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, ophield te bestaan).

Daarna begon hij een politieke carrière in Sint-Petersburg (het voormalige Leningrad). Hij verhuisde later naar Moskou, waar hij de administratie van president Boris Yeltsin vervoegde. In augustus 1999 werd hij benoemd tot premier en na het aftreden van Yeltsin werd hij waarnemend president, en vier maanden later de effectieve president. Vier maanden later werd hij officieel verkozen, en mocht hij zijn eerste echte termijn beginnen als president. In 2004 werd hij opnieuw verkozen voor een 4-jarige termijn. Een president mocht toen slechts twee termijnen dienen, dus werd hij van 2008-2012 premier onder president Medvedev, waarna hij in 2012 weer president werd (en Medvedev de premier), tot nu. In 2021 veranderde hij één en ander aan de grondwet, waardoor hij nog twee keer meer mag herverkozen worden, waardoor hij president kan blijven tot 2036.

Rusland en China, Poetin en Xi

Why Russia's President Is 'Putin the Great' in China - WSJ

Rusland is geleidelijk aan weer gaan aanpappen met z’n vroegere bondgenoten uit de communistische tijd: China, Cuba, Wit-Rusland,… maar ook andere ‘rode’ (socialistische) staten zoals Venezuela. China en Cuba zijn nog steeds 100% communistisch. Wit-Rusland en Venezuela zijn evenzeer dictaturen. Maar de Chinese communistische dictator Xi Jinping, die in zijn land de Christenen zo hard vervolgt en zich als een soort tweede Mao beschouwt, noemde Poetin in 2020 zijn ‘beste vriend’, en schonk hem zelfs een ‘vriendschapsmedaille’. In China wordt Poetin steevast ‘Poetin de Grote’ genoemd. Ook Poetin noemde Xi in 2019 “zijn dierbare vriend”.

Ter gelegenheid van het bezoek van Xi aan Moskou in 2019, zei Poetin:

“President Xi Jinping, mijn dierbare vriend, dames en heren, ik ben zeer verheugd om de President van de Volksrepubliek van China, Xi Jinping, in Rusland te ontvangen. Dit staatsbezoek door de President van China vindt plaats in een jaar dat een belangrijke datum markeert: de 70ste verjaardag van diplomatische relaties tussen onze landen. Ik ben verheugd om op te merken dat de Russisch-Chinese relaties een ongezien hoog niveau hebben bereikt. Dit is een waarlijk veelomvattend partnerschap en een strategische interactie. Mr. Xi Jinping en ik houden nauw contact. We bezoeken elkaar geregeld, praten langs de zijlijn van internationale evenementen en geven veel aandacht aan Russisch-Chinese samenwerking in het politieke, economische, humanitaire en andere vlakken.

Bijzonder is dat Poetin de 70ste verjaardag vernoemt van de ‘diplomatische relaties’ tussen Rusland en China. In principe gaat het over de diplomatische relaties tussen de Sovjet-Unie en de Volksrepubliek China. Deze begonnen in 1949, toen Mao de oprichting van de Volksrepubliek afkondigde. Dus voor Poetin zijn de Sovjet-Unie en het huidige Rusland hetzelfde…

Visioen over Rusland van een Duitse kloosterzuster, 1821

We moeten hierbij denken aan een heel bijzondere profetie, van een Duitse zieneres en Augustijnerzuster Anna Katharina Emmerick. Zij kreeg tijdens haar leven (1774-1824) talloze visioenen, onder meer over het leven van Jezus, maar ook over gebeurtenissen in de toekomst met betrekking tot Kerk en wereld. Toen ze eens met haar beschermengel boven Europa werd gevoerd, zei ze dit over Rusland:

“Van daar (Zweden) ging ik naar een onmetelijk land (Rusland), helemaal duister en vol boosaardigheid. […] De inwoners waren ongehoord hoogmoedig. Zij bouwden grote kerken en zij waren overtuigd het gelijk aan hun kant te hebben. Ik zag dat zij zich bewapenden en overal aan het werk waren: alles was somber en dreigend. Ik zag daar de kerk van de H. Basilius en nog andere. Op het kasteel met de glinsterende daken (Kremlin?) zag ik de Boze op de uitkijk zitten.”

World Visits: St. Basil's Cathedral, Church In |Russia Moscow|
Kathedraal van Sint-Basilius in Moskou.

Het bijzondere aan dit visioen is, dat dit niet kon slaan op haar tijd (het 19de eeuwse Rusland), want toen bewapende Rusland zich niet. Tijdens de Sovjet-periode bewapenden ze zich wel, maar bouwden ze geen kerken, ze sloopten de kerken. Het is nú dat ze kerken bouwen én zich bewapenen. Ze geeft dus geen al te rooskleurig beeld van het Rusland in de 21ste eeuw…

Maar het werd voorzegd dat Rusland een nauwe bondgenoot van communistisch China ging worden in het voorbije decennium. We zullen daar later op ingaan. Eerst en vooral zullen we beginnen bij een profetie van Daniël in het Oud Testament (Daniël 7).

De voorzegging van Daniël over het vierde rijk

Daniël kreeg eens een droom over vier beesten die vier rijken voorstellen, waarna die worden vernietigd en de eeuwige heerschappij van de Mensenzoon begint. Vooral het vierde beest, het vierde rijk, is hier van belang. De drie voorgaande rijken kunnen bvb. het Romeinse Rijk, het Britse Rijk en Hitlers Derde Rijk geweest zijn… maar daar bestaat geen zekerheid over. Het kan evengoed gaan over de bvb. de EU en dergelijke. Het vierde rijk is echter een rijk dat zich over de hele wereld zal uitstrekken:

“Die vier grote dieren zijn vier koninkrijken die de aarde zullen beheersen;  daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen en ze zullen het voor altijd, van eeuwigheid tot eeuwigheid bezitten.’ Toen wilde ik de betekenis weten van het vierde beest, dat van alle andere verschilde, buitengewoon vreeswekkend was, tanden van ijzer had en klauwen van brons, dat vrat en fijnmaalde, en wat het overliet met zijn poten vertrapte;  en wat de tien horens op zijn kop beduidden en de elfde, die opschoot en waarvoor er drie uitvielen; die hoorn had ogen en een mond vol grootspraak en zag er groter uit dan de andere. In mijn visioen zag ik dat die hoorn strijd voerde met de heiligen en hen overweldigde, totdat de hoogbejaarde kwam en recht verschafte aan de heiligen van de Allerhoogste en de tijd aanbrak dat de heiligen het koningschap in bezit namen. ‘Het vierde beest,’ zo vervolgde hij,’ is een vierde koninkrijk dat op aarde zal bestaan; het zal van alle andere rijken verschillen; heel de aarde zal het verslinden, vertrappen en verpletteren.

Daniël 7,17-23

Het vierde rijk is dus een rijk dat de praktisch de hele wereld zal omvatten. Het is een toekomstig rijk, omdat nog geen enkel rijk dat kenmerk had. Ze besloegen steeds een deel van de wereld. Ook nu. De Europese Unie beslaat slechts Europa. Maar het vierde rijk slaat hier duidelijk op de ene-wereldorde, het wereldwijde rijk onder de heerschappij van één regering en één opperleider die strijd voert tegen de heiligen – de Antichrist – waar het communisme centraal zal staan. China zal hierin ongetwijfeld een grote, zoniet leidende rol spelen. Dat het communisme zich vanuit Rusland over de hele wereld zou verspreiden, werd in 1917 voorzegd in Fatima.

Profetie te Fatima in 1917

In 1917 koos de Moeder Gods een onbenullig dorpje uit in Fatima, Portugal, om de wereld aan te manen tot bekering en boetedoening. Ze verscheen van mei tot oktober – de maand waarin de Russische Revolutie plaatsgreep. Op 13 juli 1917 toonde ze de drie herderskinderen de Hel waar de onboetvaardigen naartoe gaan, kondigde ze het einde van WOI aan, maar waarschuwde ze voor een nieuwe oorlog, die zou uitbreken onder Paus Pius XI, en vooraf gegaan zou worden door een groot licht aan de hemel. Dit gebeurde effectief, in januari 1938. Dan zei ze tegen de drie herderskinderen:

“Als ze naar mijn verlangens luisteren, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede komen. Zo niet, zal het zijn dwalingen over de wereld verspreiden, oorlogen en Kerkvervolgingen aanstokend. De goeden zullen gemarteld worden, de H. Vader zal veel te lijden hebben, verschillende naties zullen vernietigd worden.”

Lucia Dos Santos, één van de zieners van Fatima, waarschuwde later, in 1946, dat indien Rusland niet zou toegewijd worden aan het Onbevlekt Hart van Maria, zoals zij dat gevraagd had, de VS en zo goed als alle landen van de wereld op een dag communistisch zouden worden. Die toewijding is nooit gebeurd, en het communisme verspreidde zich, niet enkel als politiek systeem, maar ook als ideologie.

In 1947 schreef professor William Thomas Walsh een boek over Fatima, getiteld ‘Onze-Lieve-Vrouw van Fatima’, waarvan hij in een epiloog vertelt over een interview dat hij het jaar ervoor (1946) met zuster Lucia van Fatima had gehouden. Zuster Lucia vertelde toen tegen professor Walsh:

“Wat Onze-Lieve-Vrouw wil, is dat de paus en alle bisschoppen ter wereld Rusland op een speciale dag zouden toewijden aan haar Onbevlekt Hart. Als dit gebeurt, zal ze Rusland bekeren en zal er vrede zijn. Als het niet wordt gedaan, zullen de fouten van Rusland zich over elk land ter wereld verspreiden.”

Zoals de vertaler van dit interview, pater Manuel Rocha, later zou onthullen, vroeg Walsh vervolgens expliciet naar de Verenigde Staten van Amerika en voegde eraan toe: “en betekent dat ook de Verenigde Staten van Amerika?” Waarop zuster Lucia nogmaals met ‘ja’ reageerde.

Het communisme zou zich dus wereldwijd gaan verspreiden. Er is nooit een tijdsbestek gegeven, of een jaartal, wanneer dat zou gebeuren.

Profetie in Garabandal in 1961

In 1961 verscheen de Maagd Maria in Garabandal aan vier kinderen, om daar opnieuw bekering, boete, eerherstel te vragen voor de zonden van de mensheid, om de mensen terug naar haar Zoon te brengen. Ook daar werd aangekondigd dat op een dag Europa en de hele wereld communistisch zou zijn. Eén van de ziensters zag in een toekomstvisioen het volgende:

Het leek erop dat de communisten de hele wereld in bezit hadden genomen en dat het heel erg moeilijk was om de godsdienst te beoefenen, voor priesters om de H. Mis op te dragen en voor mensen om de kerkdeuren te openen.

Mari Loli, 1982

Dat China en Rusland zeer nauwe bondgenoten gingen worden, en het communisme zich zal verspreiden, staat ook voorzegd in de boodschappen die de Ierse zienster MDM zo’n 10 jaar geleden ontving van de Heer. In die boodschappen, die gebundeld werden als ‘het Boek der Waarheid’, staat onder meer het terugtreden van Paus Benedictus XVI voorzegd, de overname van het Vaticaan door een valse paus (die zoals wij hier hebben uiteengezet, een communistische infiltrant is), alsook de plotse introductie van een wereldwijde vaccinatie.

Profetieën in de profetische boodschappen van het ‘Boek der Waarheid’

Ik heb je reeds vroeger gezegd dat je Mijn kinderen moet meedelen dat ze nu moeten beginnen met plannen maken vooraleer de vreselijke wereldwijde oorlog uitbreekt. De oorlog waarover Ik spreek wordt momenteel georkestreerd door de Rode Draak. De draak, de drijfkracht van de nieuwe wereld, is nu plannen aan het smeden en zal steden in het Westen verwoesten.

De Heer Jezus, 23 november 2010

De Rode Draak verwijst naar communistisch China.

Ik moet jullie echter waarschuwen dat dit een beangstigende periode van vervolging zal zijn onder leiding van de Rode Draak en die politieke bestaansvormen die niet van God zijn. Door gebed en de Sacramenten zullen jullie de kracht vinden om tijdens deze beproevingen te volharden. Al deze gebeurtenissen werden voorzegd en moeten geschieden zodat het kwaad in de wereld definitief uitgeroeid kan worden. Het is dus nodig dat deze zuivering en een reeks kastijdingen plaatsvinden. Want alleen dan zal de wereld klaar zijn voor het Nieuw Paradijs op aarde.

De Heer Jezus, 13 mei 2011

Hier spreekt de Heer voor het eerst over Rusland én China, naar hen verwijzend met beeldspraak:

Slaven van Satan zullen altijd jullie vrije wil aanvallen. Zij doen dat door naties te verleiden om de vrijheid van diegenen, over wie zij heersen, af te nemen. Zij doen dat om veel redenen. Eén reden bestaat erin om slaven van jullie te maken voor hun eigen egoïstische voordeel. De tweede is om de groei van hun bevolking te controleren. De derde reden bestaat erin alle sporen van God uit te wissen. Sinds Mijn kruisdood werd dit plan in veel landen waargenomen. De westerse wereld slaagde er echter in om zoveel mogelijk bespaard te blijven van dictatuur. Dat zal nu allemaal veranderen. Elke natie zal door een andere overgenomen worden. Zij zullen onder elkaar vechten om macht.

Veel naties zullen wetten beginnen invoeren die gelijkstaan met communisme. Vervolgens zal er een tijd komen waarin de Rode Draak en de Beer alles zullen beheersen, maar veel mensen zullen dat niet beseffen omdat een groot deel van deze dictatuur voor het oog van de wereld verborgen gehouden zal worden. Weet dit: zodra de pogingen, om de naam van God uit te wissen, aanslaan en jullie slaven worden van leugens, dan zal de hand van Mijn Vader toeslaan.

De Heer Jezus, 30 november 2012

In de volgende boodschap wordt opnieuw gesproken over China, die meer en meer invloed krijgt wereldwijd:

Weet echter dat de Rode Draak, waarover jou een tijdje geleden verteld werd, nu zijn hoofd zedig heeft opgestoken maar met de dodelijke intentie om overal ter wereld de Christenen te verslinden. Al zolang geduldig wachtend, zal hij nu neerstrijken en, met het vuur uit zijn muil, zal hij alles vernietigen dat staat voor eerbetoon aan Mij, de Allerhoogste God, en Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Europa zal zijn eerste doelwit zijn en vervolgens de Verenigde Staten van Amerika. Het communisme zal ingevoerd worden en wee diegenen die zich verzetten tegen het rijk van de Rode Draak. […] Alle profetieën, die aan Mijn profeten Daniël en Johannes gegeven werden, zullen zich laag na laag ontvouwen. Er zullen jou details gegeven worden, Mijn dochter, om de Restkerk op aarde te helpen oprichten. Zij, Mijn kinderen, zullen getroost moeten worden door middel van Mijn boodschappen van liefde en Ik zal hen hierover geruststellen. Kinderen, steun op Mij, jullie geliefde Vader, en Ik zal jullie de genaden geven die jullie nodig hebben om de vijand te verslaan. Zij kunnen niet winnen en hun macht zal niet alleen van korte duur zijn maar de Rode Draak en zijn blinde bondgenoten zullen ook in het vuur van de eeuwige verdoemenis geworpen worden. Bid voor hun ziel om hen te redden, want jullie kunnen hen helpen door jullie gebeden. De Waarschuwing zal weinig uitmaken voor de volgelingen van Satan, de Rode Draak en zijn legers. Hun harten zijn zo versteend dat zij doelbewust partij zullen kiezen voor de Boze. Hun trouw gaat uit naar het bedrieglijke paradijs dat hij hen belooft.

De Hemelse Vader, 14 februari 2012

Dan, duidelijk een profetie over wat zich nu ontvouwt in Europa, en de voorzegging dat de EU zal vallen en er oorlog zal gevoerd worden door Rusland en China:

Kijk nu terwijl de Europese landen bezwijken aan een dictatuur die geen haar beter is dan in de dagen van Hitler. De plannen van de wereldgroepering, om elk land in Europa over te nemen, liggen klaar. Babylon zal, zoals voorzegd, ineenstorten. De Beer en de Rode Draak zullen, zoals voorspeld, ten strijde trekken

De Heer Jezus, 18 februari 2012

Nogmaals:

De twee bondgenoten, Rusland en China, zullen hun krachten bundelen. Dit zal gebeuren zodra het Beest met de tien horens oprijst om hun lankmoedige, onschuldige bevolking te overheersen. Het Beest met de tien horens is de Europese Unie, Mijn dochter, Babylon genoemd in het Boek der Openbaring. Babylon zal vallen en gedomineerd worden door de grote Rode Draak, China, en zijn bondgenoot de Beer, Rusland. Wanneer dit plaatsvindt, zal het communisme heersen en wee degene die gezien wordt bij het praktiseren van zijn godsdienst in hun tegenwoordigheid. Alle religies zullen verbannen worden maar de Christenen zullen de grootste vervolging ondergaan. Rooms-katholieken zullen helemaal niet getolereerd worden en zij zullen in het geheim H. Missen moeten opdragen. De tijd is aangebroken, kinderen, al Mijn volgelingen, om te beginnen met het plannen van jullie toekomst. Ik zal jullie te allen tijde de weg wijzen. Begin nu met de voorbereidingen want jullie zullen de tijd hiervoor krijgen. Ik zeg jullie nogmaals, gebed, en veel ervan, zal de macht van het Beest, de Beer en de Rode Draak afzwakken. Zij zullen gedurende een zeer korte tijd heersen. Want daarna zullen zij vernietigd worden.

De Heer, 19 februari 2012

Rusland en China hebben inderdaad de afgelopen jaren hun krachten gebundeld, hun bondgenootschap is sterker dan ooit. Op het moment van die profetie, in 2012, was die band nog lang zo sterk niet. En de EU is inderdaad – zeker sinds 2020 – in een dictatuur veranderd.

Een artikel in de Wall Street Journal vorig jaar.

Een andere profetie:

Zij [Rusland en China] zullen een bedreiging vormen voor het ‘Beest met de tien horens’, Europa, en zullen hen verslaan om het communisme te introduceren.

De ‘Rode Draak’, China, krijgt in de wereld reeds vaste voet aan de grond door hun beheer over de wereldfinanciën. De Rode Draak en ‘De Beer’, die Rusland is, houden niet van God. Zij worden geleid door de Antichrist, die uit het oosten afkomstig is en die zich achter gesloten deuren verbergt.

De Heer Jezus, 16 mei 2012

In een andere boodschap wordt eveneens vermeldt dat de Antichrist – die aan het hoofd zal staan van de communistische ene-wereldorde en de ene-wereldreligie – uit het oosten zal komen. Misschien uit China?

Nogmaals een profetische boodschap, waarin opnieuw duidelijk gezegd wordt dat veel landen zullen overgenomen worden door Rusland en China:

Door te infiltreren in zoveel naties zal de nieuwe wereldreligie door veel overheden vergoelijkt worden. Zij zullen meedogenloos een einde maken aan de christelijke wetten. Zij zullen vervolgens wetten creëren om alle religies, vooral het Christendom, uit te bannen. Zij zullen boetes opleggen aan diegenen die geen gehoor geven aan hun eisen. Het communisme zal aan de wortel liggen van al dit kwaad. Niet doordat het communisme het atheïsme bevordert, maar omdat het haat voor God zal uitdragen.

Rusland en China zullen in veel naties aan de macht komen, beginnend met Europa. De Europese Unie, het beest met de tien horens, zal verslonden worden door het tweede beest, dat meedogenlozer en krachtiger is. Daarop zal het communisme zich verankeren voordat het zich overal verspreidt. Deze periode zal niet lang duren. Dit zal kort zijn. Jullie gebeden zullen de impact afzwakken maar dit werd voorzegd en zal zich dus ontvouwen.

Bid, bid, bid om de bekering van geheel de wereld tijdens de Waarschuwing. Als de meerderheid van de zielen zich bekeert, dan kan en zal een groot deel van de Grote Beproeving verzacht worden.

De Heer Jezus, 19 juli 2012

In deze boodschappen wordt duidelijk gezegd dat de heerschappij van China en Rusland – en daarmee dus de ene-wereldorde- zal vernietigd worden, overeenkomend met de bovennatuurlijke inscriptie in de rots in China, waar we korte tijd geleden over berichtten.

Communistische Partij van China zal ten onder gaan.

God zal overwinnen; Satan en zijn vervloekt communisme zullen, samen met al zijn onboetvaardige aanhangers, naar de Hel verwezen worden.

Advertentie